Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

Program

"Niektórzy lubią poezję...", czyli o recepcji dzieła Wisławy Szymborskiej na arenie międzynarodowej

15 - 17 listopada 2023
Frankfurt nad Odrą / Słubice

Referaty zostaną wygłoszone w języku tytułu.

Lokalizacja:
CP - Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, Słubice
HG - Hauptgebäude / Budynek Główny Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Große Scharrnstr. 59, Frankfurt O.
LH - Logenhaus, Uniwersytet Europejski Viadrina, Logenstr. 11, Frankfurt O.
Środa, 15 listopada

12:30 - Rejestracja (CP 13)13:15 14:00 - Otwarcie Konferencji (tłumaczenie symultaniczne, polski-niemiecki) (CP Duża Aula)

Powitanie:
prof. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast - Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
prof. UWr. dr hab. Anna Małgorzewicz - Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Michał Rusinek - Fundacja Wisławy Szymborskiej

Tłumacze: Wojciech Król i Grzegorz Załoga

14:00 15:00 - Wyklad inauguracyjny (tłumaczenie symultaniczne, polski-niemiecki) (CP Duża Aula)

prof. dr hab. Michał Rusinek (Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej): Bilet powrotny. O podróżach Wisławy Szymborskiej (tłumaczenie symultaniczne, polski-niemiecki)
Moderacja: dr Małgorzata Szajbel-Keck
Tłumacze: Wojciech Król i Grzegorz Załoga

15:00 – 15:30 - Przerwa


                                           

15:30 – 17:00 (CP 13)

Sekcja: Tłumaczenie jako recepcja

Moderacja: prof. UWr. dr hab. Anna Małgorzewicz

15:30 - prof. UR dr hab. Paweł Bąk (Uniwersytet Rzeszowski): Adressatenorientiertheit und die Mythen der Übersetzung am Beispiel der Gedichte von Wisława Szymborska aus der übersetzerischen Feder von Karl Dedecius

16:00 - prof. dr hab. Andrea Meyer-Fraatz (Uniwersytet im. Friedricha Schillera w Jenie): Wisława Szymborska in Ost und West: Übersetzungen im Vergleich

16:30 - Bernhard Hartmann, M.A. (tłumacz): Trost oder Freude? Wisława Szymborskas Lyrik in ost- und westdeutschen Übersetzungen

15:30 – 17:00 (CP 16)

Sekcja: Recepcja za granicą

Moderacja: prof. UWr. dr hab. Anna Gajdis

15:30 - prof. dr hab. Grażyna Szewczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Poezja Wisławy Szymborskiej w perspektywie szwedzkich tłumaczy i slawistów

16:00 - prof. dr hab. Monika Szczepaniak (Uniwersytet im. K. Wielkiego w Bydgoszczy): Die Kunst, liebevoll zu dichten. Zu den Nobelpreisreden von Wisława Szymborska und Olga Tokarczuk

16:30 - dr Agnieszka Brockman (Archiwum im. Karla Dedeciusa): Wisława Szymborska i Karl Dedecius  w świetle dokumentów Archiwum im. Karla Dedeciusa w Słubicach

18:00 - Obchody 10-lecia Fundacji im. Karla Dedeciusa (tłumaczenie symultaniczne, polski-niemiecki) (LH Logensaal)

Otwarcie
Prof. dr hab. Eduard Mühle, prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
Prof. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast, przewodnicząca Fundacji im. Karla Dedeciusa
Dyskusja plenarna Jak wspierać literaturę i jej tłumaczenie?
Prof. dr hab. Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej
Jürgen Jakob Becker, zastępca prezesa, Literarisches Colloquium Berlin, Kurator Programu LCB koncentrującego się na wspieraniu tłumaczeń
Dr Ilona Czechowska, prezes Fundacji im. Karla Dedeciusa
Moderacja: Bernhard Hartmann, tłumacz i laureat Nagrody im. Karla Dedeciusa
Wręczenie nagrody w konkursie tłumaczeniowym Wisława Szymborska - "Śmiech"
Wieczór poetycki „Niektórzy lubią poezję” – poezja Wisławy Szymborskiej w oryginale i niemieckim tłumaczeniu
Dr Ksymena Filipowicz-Tokarska, literaturoznawczyni na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Collegium Polonicum
Manfred Mack, literaturoznawca, historyk i członek Rady Fundacji im. Karla Dedeciusa
Muzyka: Ensemble Bizarre Berlin (Karol Borsuk, Joanna Filus-Olenkiewicz, Cornelia Gehlmann-Dinca, Joanna Petryka-Wawrowska)
Poczęstunek

Tłumacze: Wojciech Król und Grzegorz Załoga
Czwartek, 16 listopada

9:00 - Rejestracja (HG 109)

9:30 – 11:00 (HG 104)

Sekcja: Tłumaczenie jako recepcja

Moderacja: prof. UR. dr hab. Paweł Bąk

9:30 - prof. dr hab. Edward Białek und dr Justyna Radłowska (Uniwersytet Wrocławski): Wiersze Wisławy Szymborskiej na zajęciach dla studentów germanistyki. Próba krytyki przekładu na podstawie tłumaczeń Renate Schmidgall

10:00 - prof. UWr dr hab. Anna Gajdis (Uniwersytet Wrocławski): "[…] plus minus Atlantis", das borussianische Land Ulro und die Konsequenzen des Wendejahres 1989

10:30 - prof. UAM dr hab. Agnieszka Rydz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Wisława Szymborska i Elizabeth Bishop: dialog o mapach

9:30 – 11:00 (HG 109)

Sekcja: Recepcja tłumaczenia

Moderacja: prof. UWr. dr hab. Maria Tarnogórska

9:30 - doc. dr Przemysław Chojnowski (Uniwersytet Wiedeński): Przyczynek do poetyki albo Wisława Szymborska jako krytyk przekładów własnych wierszy

10:00 - dr hab. Marta Kaźmierczak (Uniwersytet Warszawski): Dialog tekstów - dialog kultur. Wybrane intertekstualne problemy w przekładach wierszy Wisławy Szymborskiej

10:30 - dr Dariusz Piotr Klimczak (Związek Literatów Polskich w Krakowie): "Zepsuty ustęp w łazience...". Wisława Szymborska w "Tajnych Archiwach" Związku Literatów Polskich

11:00 – 11:30 - Przerwa

W czasie przerwy dr Agnieszka Brockmann wprowadzi do wystawy "Wolę być czytelniczką wierszy cudzych, niż własnych…" Historia znajomości Wisławy Szymborskiej i Karla Dedeciusa w listach i wyklejankach.

11:30 – 13:00 (HG 104)

Sekcja: Wyklejanki W. Szymborskiej

Moderacja: dr Emil Lesner

11:30 - prof. UWr dr hab. Maria Tarnogórska (Uniwersytet Wrocławski): Collages, czyli "pythonowska" wyobraźnia Wisławy Szymborskiej

12:00 - prof. UWr dr hab. Anna Małgorzewicz (Uniwersytet Wrocławski): Wisława Szymborskas "Schnipselklebereien" als textlicher Indikator ihrer künstlerischen Werkstatt

12:30 - mgr Arkadiusz Łuba (Deutschlandfunk Kultur): „Chciałabym być karykaturzystą”... Kolaże Wisławy Szymborskiej jako specyficzny ikonotekst – prywatne komentarze do rzeczywistości


11:30 – 13:00 (HG 109)

Sekcja: Recepcja za granicą

Moderacja: prof. dr hab. Grażyna Szewczyk

11:30 - prof. dr hab. Đurđica Čilić (Uniwersytet w Zagrzebiu): "Na wieży Babel": recepcja Szymborskiej na obszarze postjugosłowiańskim

12:00 - dr Lidija Rezoničnik (Uniwersytet w Lublanie): Radość pisania - O recepcji dzieł Wisławy Szymborskiej w Słowenii

12:30 - dr Elżbieta Szawerdo (Uniwersytet Warszawski): Recepcja twórczości Wisławy Szymborskiej na Węgrzech

13:00 – 15:00 - Przerwa obiadowa (indywidualnie)

15:00 – 16:00 (HG 109)

Sekcja: Recepcja za granicą

Moderacja: dr hab. Marta Kaźmierczak

15:00 - Wei-Yun Lin, B.A. (Graduate School of Taiwanese Culture at the National Taipei University of Education): Children of the Age - about the reception of Szymborska's political poetry in Taiwan and Hong Kong

15:30 - Jakub Niewiński, M.A. (Uniwersytet Zielonogórski): Polsko–izraelska "Rozmowa z kamieniem" w trzech językach

16:00 – 16:15 - Przerwa

16:15 – 17:45 (HG 109)

Sekcja: Wisława Szymborska w edukacji i kulturze medialnej

Moderacja: dr Birgit Krehl

16:15 - prof. UP dr hab. Danuta Łazarska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): "Co zostaje po człowieku?" O dialogach pełnych uczuć, emocji i refleksji w kształceniu literacko-kulturowym

16:45 - dr Ksymena Filipowicz-Tokarska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Szymborska/Dedecius. Lekcja w Archiwum

17:15 - dr Marta Bąkiewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) i dr Ilona Czechowska (Fundacja im. Karla Dedeciusa): Muzyczno-literackie związki na przykładzie twórczości Wisławy Szymborskiej

17:45 – 18:00 - Przerwa

18:00 – 19:00 Wernisaż wystawy "Radość pisania / radość fotografowania" (tłumaczenie konsekutywne, polski-niemiecki) (HG 109)

Joanna Helander (fotografka, reżyserka, pisarka i tłumaczka) opowie o swojej wystawie i oprowadzi po niej.

Tłumaczenie: Malwina Szczypta
Piątek, 17 listopada

9:30 – 10:30 (HG 104)

Sekcja: Tłumaczenie jako recepcja

Moderacja: prof. UWr. dr hab. Anna Małgorzewicz

9:00 - prof. US dr hab. Piotr Sulikowski (Uniwersytet Szczeciński): I-Faktoren und Übersetzbarkeit der Dichtung W. Szymborskas ins Deutsche

9:30 - dr Birgit Krehl (Uniwersytet w Poczdamie): Das "Wir" und andere "Unbestimmtheitsstellen" in den Gedichten von Szymborska und den Übersetzungen von Dedecius

10:00 - dr Joanna Małgorzata Banachowicz (Uniwersytet Wrocławski): "Einen Dichter wie sie gibt es kein zweites Mal". Das Phänomen der Popularität der Poesie von Wisława Szymborska im deutschsprachigen Raum


9:00 – 10:30 (HG 109)

Sekcja: Aspekty kulturowe i filozoficzne w tłumaczeniu

Moderacja: dr Mark Keck-Szajbel

9:00 - dr Emil Lesner (Uniwersytet Szczeciński): O językowo-kulturowych nośnikach (nie)przetłumaczalności na podstawie wybranych wierszy Wisławy Szymborskiej i ich tłumaczenia na język niemiecki

09:30 - mgr Karolina Kazik (Uniwersytet Wrocławski): "Stąd idę myślą w przyszłe wieki"… Elementy kulturowe w tłumaczeniu wierszy Wisławy Szymborskiej na język niemiecki

10:00 - Anindita Mukherjee, M.A. (Graduate School of English and Film Studies, University of Alberta): The philosophical aesthetics of Wislawa Szymborska's poetry

10:30 – 11:00 - Przerwa

11:00 – 12:30 (HG 104)

Sekcja: Tłumaczenie jako recepcja

Moderacja: dr Joanna Banachowicz

11:00 - dr Magdalena Okła (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie): "Skoki, przeskoki, odskoki na boki", czyli o (nie)przekładalności wiersza Wisławy Szymborskiej "Moralitet leśny"

11:30 - dr Michał Gąska (Uniwersytet Wrocławski): "Nic dwa razy", czyli o dwóch tłumaczeniach wiersza Wisławy Szymborskiej na język niderlandzki

12:00 -dr Krzysztof Jeleń (Uniwersytet Warszawski): Uroczy urodzaj "Urodzin" Szymborskiej - gry fonetyczne jako trudność tłumaczeniowa


11:00 – 12:00 (HG 109)

Sekcja: Recepcja za granicą

Moderacja: mgr Karolina Kazik

11:00 - dr Małgorzata Marzoch (Uniwersytet Warszawski): Recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Hiszpanii: przykład twórczości Teresy Soto

11:30 - mgr Ewa Pac (Thames British School Warsaw/ Uniwersytet Warszawski): O recepcji Szymborskiej w Italii i pracy tłumacza

12:30 – 13:00 - Podsumowanie konferencji (HG 109)

dr Michał Gąska (Uniwersytet Wrocławski) i dr Małgorzata Szajbel-Keck (Viadrina Center of Polish and Ukrainian Studies, Fundacja im. Karla Dedeciusa)