Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

Wydarzenia

Logo_KDS_cmyk_200px ©Karl Dedecius StiftungJubileusz
10 lat Fundacji im. Karla Dedeciusa
Wspomnienia i perspektywy

15 listopada 2023 r., godz. 18:00
Sala Logensaal, Logenstr. 11, Frankfurt (Oder)

Wydarzenie jest otwarte i będzie tłumaczone symultanicznie (polski-niemiecki). Prosimy o zgłoszenie chęci udziału.

"Literatura jest jak okno, przez które możemy spojrzeć na sąsiada." Karl Dedecius

Od dziesięciu lat Fundacja im. Karla Dedeciusa promuje dialog i międzykulturowe porozumienie na polsko-niemieckiej granicy za pośrednictwem literatury. Inicjuje projekty angażujące badaczy, studentów, młodzież szkolną jak i lokalnych mieszkańców Frankfurtu nad Odrą, Słubic i okolic. Przybliża niemieckiej społeczności polską literaturę i promuje jej wybitnych tłumaczy i tłumaczki na język niemiecki. Angażuje się w lokalne projekty kulturowe i edukacyjne.

15 listopada tego roku Fundacja organizuje uroczysty jubileusz, aby podziękować wszystkim za ogromne wsparcie podczas ostatnich dziesięciu lat oraz porozmawiać o wspólnej przyszłości.

PROGRAM
Otwarcie
Prof. dr Eduard Mühle, prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
Prof. dr Dagmara Jajeśniak-Quast, przewodnicząca Fundacji im. Karla Dedeciusa
Dyskusja plenarna Jak wspierać literaturę i jej tłumaczenie?
Prof. dr Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej
Jürgen Jakob Becker, zastępca prezesa, Literarisches Colloquium Berlin, Kurator Programu LCB koncentrującego się na wspieraniu tłumaczeń
Dr Ilona Czechowska, prezes Fundacji im. Karla Dedeciusa
Moderacja: Bernhard Hartmann, tłumacz i laureat Nagrody im. Karla Dedeciusa
Wręczenie nagrody w konkursie tłumaczeniowym Wisława Szymborska - "Śmiech"
Wieczór poetycki „Niektórzy lubią poezję” – poezja Wisławy Szymborskiej w oryginale i niemieckim tłumaczeniu
Dr Ksymena Filipowicz-Tokarska, literaturoznawczyni na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Collegium Polonicum
Manfred Mack, literaturoznawca, historyk i członek Rady Fundacji im. Karla Dedeciusa
Muzyka: Ensemble Bizarre Berlin (Karol Borsuk, Joanna Filus-Olenkiewicz, Cornelia Gehlmann-Dinca i Joanna Petryka Wawrowska)
Poczęstunek

Tłumacze spotkania: Wojciech Król i Grzegorz Załoga


Michal Rusinek_Foto DufajWykład i spotkanie z prof. Michałem Rusinkiem
Bilet powrotny. O podróżach Wisławy Szymborskiej

15 listopada 2023 r., godz. 14:00-15:00
Duża Aula, Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, Słubice

Wydarzenie jest otwarte i będzie tłumaczone symultanicznie (polski-niemiecki). Prosimy o zgłoszenie chęci udziału.

Profesor Michał Rusinek, autor i tłumacz wielu książek dla dorosłych i dzieci, był również przez wiele lat sekretarzem Wisławy Szymborskiej, polskiej poetki i noblistki. W swoim wykładzie otwierającym międzynarodową interdyscyplinarną konferencję "Niektórzy lubią poezję, czyli o recepcji dzieła Wisławy Szymborskiej na arenie międzynarodowej" opowie o podróżach poetki - tych dosłownych, ze szczególnym uwzględnieniem ponoblowskich, oraz tych metaforycznych, których podmiotem była nie tyle ona sama, ile jej poezja. Postara się odpowiedzieć na pytanie, skąd się bierze według niego przekładalność jej poezji i łatwość przyswajania jej przez inne języki i inne kultury.

Więcej o konferencji i jej organizatorach tutaj na stronie projektu.

Fot. Edyta Dunaj
Tłumacze spotkania: Wojciech Król i Grzegorz Załoga


plakat_szalikSpotkanie autorskie dla dzieci z Michałem Rusinkiem

16 listopada (czwartek), godz. 10.30
Sala konferencyjna Collegium Polonicum w Słubicach

Zgłoszenia grup proszę kierować na adres: ksymena.filipowicz-tokarska@amu.edu.pl

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem, który jest autorem książek dla dzieci i dla dorosłych, tłumaczem literatury, prezesem Fundacji Wisławy Szymborskiej i wykładowcą akademickim. Podczas spotkania Michał Rusinek zaprezentuje książkę „Szalik. O Wisławie Szymborskiej dla dzieci”. Autor przybliża w niej młodym czytelnikom postać Noblistki i dzięki pięknym ilustracjom Joanny Rusinek zabiera nas w świat tej wyjątkowej poetki. Z opisu wydawnictwa wynika, że jest to książka dla dzieci w wieku 6-8 lat, ale szata graficzna i mądrze poprowadzona opowieść autora spodoba się także starszym dzieciom oraz dorosłym, nie tylko polonistom, którym mogłaby pomóc w rozbudzaniu literackiej wrażliwości i ciekawości w uczniach. Spotkanie poprowadzi dr Ksymena Filipowicz-Tokarska.

Logo_CP_190      Logo_KDS_cmyk_200px ©Karl Dedecius Stiftung   Logo_UAM_poziom   Logo_EUV_horizontal_klein


Szymborskax4b.©Joanna Helander 4Wernisaż wystawy
Radość pisania / radość fotografowania
Wisława Szymborska w obiektywie Joanny Helander

16 listopada, godz. 18:00
Sala senacka (sala 109) w budynku głównym Viadriny, Große Scharrnstr. 59, Frankfurt (Oder)

Wystawa składa się z 17 fotografii, na których znajdują się portrety Szymborskiej z lat 80-tych, jak również zdjęcia z ceremonii odbierania Nagrody Nobla w Sztokholmie.

Tłumaczka spotkania: Malwina Szczypta

Więcej informacji na stronie wystawy.


bp_grafik mit titel farbig ohne hintergrundBartoszewski Promemoria 3
Formy solidarności wobec współczesnych kryzysów

16 października 2023 r.
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz online

Sympozjum odbyło się w języku polskim i niemieckim (tłumaczenie symultaniczne)

Tematem sympozjum były współczesne formy solidarności w obliczu aktualnych kryzysów, w tym między innymi wojny w Ukrainie. Szczególny nacisk został położony na różnorodne formy solidarności z ofiarami kryzysów, przemocy oraz konfliktów zbrojnych.

Więcej na temat sympozjum na stronie projektu.


12 - 973B0425Muzyczno-literackie spotkanie z Joanną Filus-Olenkiewicz
Literatura i muzyka - dwie rywalizujące ze sobą siostry

15 lipca 2023 r.
Stary Zamek w Żywcu
16 lipca 2023 r.
Galeria Wzgórze w Bielsko-Białej

Die Veranstaltung fand nur in polnischer Sprache statt.

Spotkanie z berlińska skrzypaczką i altwiolistką Joanną Filus-Olenkiewicz – w programie muzyka Jana Sebastiana Bacha, Georga Philopa Telemanna, Grażyny Bacewicz i Karola Borsuka, a także recytacja wybranych utworów polskiej klasyki. 


Tkachivska ZIP 190Rozmowa na pograniczu z Marią Tkacziwską
Kultura i codzienność w Ukrainie: "Ukraina od A do Z"

18 kwietnia 2023 r.
Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt (Oder)

W dzisiejszych czasach spogląda się często na literaturę ukraińską w kontekście reakcji na rosyjską inwazję. To zrozumiałe, ale też niesprawiedliwe, bo historia literatury ukraińskiej sięga średniowiecza. W dyskusji omówione zostały różne aspekty literatury ukraińskiej. Poznaliśmy również życie i twórczość ukraińskiej pisarki i naukowczyni Marii Tkacziwskiej, która na przykładzie własnych publikacji pokazała, co ją osobiście porusza i jaki obraz Ukrainy warto poznać. Więcej na temat spotkania można przeczytać w Dzienniku Viadriny "Wenn man Hoffnung hat, ist es leichter" – Schriftstellerin Maria Tkachivska beim Grenzgespräch an der Viadrina.

Prof. dr hab. Maria Tkacziwska – językoznawczyni i pisarka z Iwano-Frankiwska w zachodniej Ukrainie, pisze powieści, krótką prozę i wiersze. Za swoją twórczość otrzymała wiele nagród. Jest członkinią Związku Pisarzy Ukrainy oraz kierownikiem Katedry Języków Obcych i Tłumaczeń na Podkarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla-Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.

Moderacja: dr Ilona Czechowska, Fundacja im. Karla Dedeciusa

Rozmowa została zorganizowana w kooperacji między Fundacją im. Karla Dedeciusa, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce oraz Europejskim Centrum Ekumenicznym.

Logo_KDS_cmyk_200px ©Karl Dedecius Stiftung   Logo_ZIP_190 ©ZIP   Logo_OEC_farbig_Text_unten_190 ©OeC

Stephan_Rindlisbacher ©Heide FestRozmowa na pograniczu ze Stephanem Rindlisbacherem
Wie die Ukraine zu ihren Grenzen kam -  Jak Ukraina pozyskała swoje granice

Termin: 15 marca 2023 r.
Godzina: 19:00
Miejsce: Budynek główny (Hauptgebäude) Uniwersytetu Europejskiego, sala HG 109
Język: rozmowa odbędzie się w języku niemieckim

Wydarzenie Miasta Budujących Mosty

Dzisiejsze terytorium Ukrainy jest wypadkową decyzji politycznych. W rozmowie Stephan Rindlisbacher przedstawił, jak wytyczono uznawane dzisiaj granice Ukrainy. Po pierwsze, dlaczego utworzenie sowieckiej Ukrainy w 1919 roku nie było sposobem na dzielenie i rządzenie, ale strategią zarządzania różnorodnością sowieckiej przestrzeni. Następnie przedstawił różne zmiany terytorialne podczas i po drugiej wojnie światowej. Na koniec zastanowił się nad pytaniem, dlaczego kierownictwo partii i państwa opowiedziało się za przeniesieniem Krymu z Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej na Ukrainę w 1954 roku, obalając wciąż popularny mit, że półwysep był „darem od Chruszczowa”. Po wykładzie odbyła się rozmowa z widownią. Więcj na temat wydarzenia można przeczytać w Sprawozdaniu Viadriny (po niemiecku).

Stephan Rindlisbacher jest pracownikiem naukowym w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W swojej rozprawie doktorskiej zajmował się ruchem rewolucyjnym w późnym Cesarstwie Rosyjskim. Obecnie pracuje m.in. nad monografią dotyczącą kwestii demarkacji granic między republikami Związku Radzieckiego.

Moderacja: dr Gero Lietz, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce

Rozmowa jest organizowana w kooperacji między Fundacją im. Karla Dedeciusa, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce oraz Europejskim Centrum Ekumenicznym.

Logo_KDS_cmyk_200px ©Karl Dedecius Stiftung   Logo_ZIP_190 ©ZIP   Logo_OEC_farbig_Text_unten_190 ©OeC

szymborska2023 grafikaMiędzynarodowa konferencja naukowa Niektórzy lubią poezję..., czyli o recepcji dzieła Wisławy Szymborskiej na arenie międzynarodowej

Termin: 16-18 listopada 2023 r.
Miejsce: Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) oraz Collegium Polonicum w Słubicach (Polska)
Termin przysyłania zgłoszeń referatów: 30.04.2023 r.

Wisława Szymborska rzadko podróżowała, mimo to jej twórczość docierała i nadal dociera do najdalszych zakątków globu, o czym świadczą obcojęzyczne przekłady jej poezji i liczne zagraniczne nagrody, w tym najważniejsza z 1996 r. Literacka Nagroda Nobla. Jej teksty nadal intrygują ludzi nauki, studentów, tłumaczy, jak i liczne grono miłośników jej poezji. W 2023 r. Wisława Szymborska obchodziłaby 100. rocznicę urodzin. Jest to dobry moment, aby ponownie pochylić się nad twórczością poetki i zastanowić nad aktualnością jej postrzegania świata, swoistością perspektyw przez nią obieranych, stosowanych w jej poezji – jakże osobliwych – językowych metod opisu wnikliwie obserwowanej rzeczywistości.

Konferencja jest organizowana w kooperacji między Fundacją im. Karla Dedeciusa i Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Zakładem Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Patronat honorowy objęła Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Więcej informacji i call for papers na stronie konferencji.

Deutsche Version / English version

Logo_EUV_horizontal_klein Logo_Uniw_Wroclawski_190Logo_CP_190  Logo_KDS_cmyk_200px ©Karl Dedecius Stiftung  Logo_ZIP_190 ©ZIP  logoZT_2 logo_rok_WS_pionowe

Logo_ukraine@viadrina_rgb ©Viadrina