Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

Wydarzenia

Zapowiedzi

21.06.2023 | 17 Uhr | Rozmowa na pograniuczu - „Feinde Fremde Freunde - Polen und die Deutschen“ rozmowa z autorem książki Rolfem Nikelem

16.10.2023 | Sympozjum "Bartoszewski Promemoria 3"

17.11.2023 | Wieczór z poezją Wisławy Szymborskiej


Tkachivska ZIP 190Rozmowa na pograniczu z Marią Tkacziwską
Kultura i codzienność w Ukrainie: "Ukraina od A do Z"

Termin: 18 kwietnia 2023 r.
Godzina: 19:00
Miejsce: Budynek główny (Hauptgebäude) Uniwersytetu Europejskiego, sala HG 109

W dzisiejszych czasach spogląda się często na literaturę ukraińską w kontekście reakcji na rosyjską inwazję. To zrozumiałe, ale też niesprawiedliwe, bo historia literatury ukraińskiej sięga średniowiecza. W dyskusji omówione zostały różne aspekty literatury ukraińskiej. Poznaliśmy również życie i twórczość ukraińskiej pisarki i naukowczyni Marii Tkacziwskiej, która na przykładzie własnych publikacji pokazała, co ją osobiście porusza i jaki obraz Ukrainy warto poznać. Więcej na temat spotkania można przeczytać w Dzienniku Viadriny "Wenn man Hoffnung hat, ist es leichter" – Schriftstellerin Maria Tkachivska beim Grenzgespräch an der Viadrina.

Prof. dr hab. Maria Tkacziwska – językoznawczyni i pisarka z Iwano-Frankiwska w zachodniej Ukrainie, pisze powieści, krótką prozę i wiersze. Za swoją twórczość otrzymała wiele nagród. Jest członkinią Związku Pisarzy Ukrainy oraz kierownikiem Katedry Języków Obcych i Tłumaczeń na Podkarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla-Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.

Moderacja: dr Ilona Czechowska, Fundacja im. Karla Dedeciusa

Rozmowa została zorganizowana w kooperacji między Fundacją im. Karla Dedeciusa, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce oraz Europejskim Centrum Ekumenicznym.

Logo_KDS_cmyk_200px ©Karl Dedecius Stiftung   Logo_ZIP_190 ©ZIP   Logo_OEC_farbig_Text_unten_190 ©OeC

Stephan_Rindlisbacher ©Heide FestRozmowa na pograniczu ze Stephanem Rindlisbacherem
Wie die Ukraine zu ihren Grenzen kam -  Jak Ukraina pozyskała swoje granice

Termin: 15 marca 2023 r.
Godzina: 19:00
Miejsce: Budynek główny (Hauptgebäude) Uniwersytetu Europejskiego, sala HG 109
Język: rozmowa odbędzie się w języku niemieckim

Wydarzenie Miasta Budujących Mosty

Dzisiejsze terytorium Ukrainy jest wypadkową decyzji politycznych. W rozmowie Stephan Rindlisbacher przedstawił, jak wytyczono uznawane dzisiaj granice Ukrainy. Po pierwsze, dlaczego utworzenie sowieckiej Ukrainy w 1919 roku nie było sposobem na dzielenie i rządzenie, ale strategią zarządzania różnorodnością sowieckiej przestrzeni. Następnie przedstawił różne zmiany terytorialne podczas i po drugiej wojnie światowej. Na koniec zastanowił się nad pytaniem, dlaczego kierownictwo partii i państwa opowiedziało się za przeniesieniem Krymu z Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej na Ukrainę w 1954 roku, obalając wciąż popularny mit, że półwysep był „darem od Chruszczowa”. Po wykładzie odbyła się rozmowa z widownią. Więcj na temat wydarzenia można przeczytać w Sprawozdaniu Viadriny (po niemiecku).

Stephan Rindlisbacher jest pracownikiem naukowym w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W swojej rozprawie doktorskiej zajmował się ruchem rewolucyjnym w późnym Cesarstwie Rosyjskim. Obecnie pracuje m.in. nad monografią dotyczącą kwestii demarkacji granic między republikami Związku Radzieckiego.

Moderacja: dr Gero Lietz, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce

Rozmowa jest organizowana w kooperacji między Fundacją im. Karla Dedeciusa, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce oraz Europejskim Centrum Ekumenicznym.

Logo_KDS_cmyk_200px ©Karl Dedecius Stiftung   Logo_ZIP_190 ©ZIP   Logo_OEC_farbig_Text_unten_190 ©OeC

szymborska2023 grafikaMiędzynarodowa konferencja naukowa Niektórzy lubią poezję..., czyli o recepcji dzieła Wisławy Szymborskiej na arenie międzynarodowej

Termin: 16-18 listopada 2023 r.
Miejsce: Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) oraz Collegium Polonicum w Słubicach (Polska)
Termin przysyłania zgłoszeń referatów: 30.04.2023 r.

Wisława Szymborska rzadko podróżowała, mimo to jej twórczość docierała i nadal dociera do najdalszych zakątków globu, o czym świadczą obcojęzyczne przekłady jej poezji i liczne zagraniczne nagrody, w tym najważniejsza z 1996 r. Literacka Nagroda Nobla. Jej teksty nadal intrygują ludzi nauki, studentów, tłumaczy, jak i liczne grono miłośników jej poezji. W 2023 r. Wisława Szymborska obchodziłaby 100. rocznicę urodzin. Jest to dobry moment, aby ponownie pochylić się nad twórczością poetki i zastanowić nad aktualnością jej postrzegania świata, swoistością perspektyw przez nią obieranych, stosowanych w jej poezji – jakże osobliwych – językowych metod opisu wnikliwie obserwowanej rzeczywistości.

Konferencja jest organizowana w kooperacji między Fundacją im. Karla Dedeciusa i Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Zakładem Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Patronat honorowy objęła Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Więcej informacji i call for papers na stronie konferencji.

Deutsche Version / English version

Logo_EUV_horizontal_klein Logo_Uniw_Wroclawski_190Logo_CP_190  Logo_KDS_cmyk_200px ©Karl Dedecius Stiftung  Logo_ZIP_190 ©ZIP  logoZT_2 logo_rok_WS_pionowe

Logo_ukraine@viadrina_rgb ©Viadrina