Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

Wydarzenia

W planach

15.03.2023 | Rozmowa na Pograniczu ze Stephanem Rindlisbacherem

16.10.2023 | Sympozjum "Bartoszewski Promemoria 3"

17.11.2023 | Wieczór z poezją Wisławy Szymborskiej


szymborska2023 grafikaMiędzynarodowa konferencja naukowa Niektórzy lubią poezję..., czyli o recepcji dzieła Wisławy Szymborskiej na arenie międzynarodowej

Termin: 16-18 listopada 2023 r.
Miejsce: Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) oraz Collegium Polonicum w Słubicach (Polska)
Termin przysyłania zgłoszeń referatów: 30.04.2023 r.

Wisława Szymborska rzadko podróżowała, mimo to jej twórczość docierała i nadal dociera do najdalszych zakątków globu, o czym świadczą obcojęzyczne przekłady jej poezji i liczne zagraniczne nagrody, w tym najważniejsza z 1996 r. Literacka Nagroda Nobla. Jej teksty nadal intrygują ludzi nauki, studentów, tłumaczy, jak i liczne grono miłośników jej poezji. W 2023 r. Wisława Szymborska obchodziłaby 100. rocznicę urodzin. Jest to dobry moment, aby ponownie pochylić się nad twórczością poetki i zastanowić nad aktualnością jej postrzegania świata, swoistością perspektyw przez nią obieranych, stosowanych w jej poezji – jakże osobliwych – językowych metod opisu wnikliwie obserwowanej rzeczywistości.

Konferencja jest organizowana w kooperacji między Fundacją im. Karla Dedeciusa i Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Zakładem Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Patronat honorowy objęła Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Więcej informacji i call for papers na stronie konferencji.

Deutsche Version / English version

Logo_EUV_horizontal_klein Logo_Uniw_Wroclawski_190Logo_CP_190  Logo_KDS_cmyk_200px ©Karl Dedecius Stiftung  Logo_ZIP_190 ©ZIP  logoZT_2 logo_rok_WS_pionowe

Logo_ukraine@viadrina_rgb ©Viadrina