Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

  

Urkunde190 ©Fot. Heide Fest
Karl Dedecius, najsłynniejszy tłumacz literatury polskiej na język niemiecki, nestor dialogu polsko-niemieckiego i znawca Polski przekazał w listopadzie 2013 r. Uniwersytetowi Europejskiemu Viadrina nie tylko swoją literacką spuściznę, lecz również prawa autorskie, w tym wydawnicze, do ponad 200 publikacji. W tym samym czasie na uniwersytecie założona została Fundacja Archiwum Literackie Karla Dedeciusa, obecne nazwana Fundacją im. Karla Dedeciusa, która obrała sobie za cel zajmowanie się twórczością Dedeciusa, sprawowanie pieczy nad literackim dziedzictwem autora, wspieranie współpracy tłumaczy polsko-niemieckich i niemiecko-polskich oraz dialogu kulturowego na pograniczu.


Aktualności

Tkachivska ZIP 190Rozmowa na pograniczu z Marią Tkacziwską
Kultura i codzienność w Ukrainie: "Ukraina od A do Z"

Termin: 18 kwietnia 2023 r.
Godzina: 19:00
Miejsce: Budynek główny (Hauptgebäude) Uniwersytetu Europejskiego, sala HG 109
Język: rozmowa odbędzie się w języku niemieckim

W planowanej dyskusji wyjaśnione i omówione zostaną różne aspekty literatury ukraińskiej. Poznamy również życie i twórczość ukraińskiej pisarki i naukowczyni Marii Tkacziwskiej, która na przykładzie własnych publikacji pokaże, co ją osobiście porusza i jaki obraz Ukrainy warto poznać. Więcej informacji w zakładce Wydarzenia.


Seniorzy_190 ©CzechowskaTandem kulturowy dla seniorek i seniorów
Kulturowy kurs językowy dla seniorów: Każdy początek jest trudny - ale język sąsiada jest łatwy!
Kursy językowe dla początkujących i zaawansowanych

Kurs tandemowy jest częścią "Polsko-Niemieckiej Akademii Seniorów" zorganizowenej przez Arbeiten und Leben in historischen Gebäuden gGmbH (Praca i życie w historycznych budynkach, spółka użyteczności publicznej), finansowanej przez Interreg. Odbywa się w poniedziałki i środy od lutego do maja 2023. Więcej informacji na stronie projektu.


szymborska2023 grafikaKonferencja
"Niektórzy lubią poezję...", czyli o recepcji dzieła Wisławy Szymborskiej na arenie międzynarodowej

Termin: 15.-17.11.2023 r.
Miejsce: Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) oraz Collegium Polonicum w Słubicach (Polska)
Termin przysyłania zgłoszeń referatów (CFP): 30.04.2023 r.

Wisława Szymborska rzadko podróżowała, mimo to jej twórczość docierała i nadal dociera do najdalszych zakątków globu, o czym świadczą obcojęzyczne przekłady jej poezji i liczne zagraniczne nagrody, w tym najważniejsza z 1996 r. Literacka Nagroda Nobla. Jej teksty nadal intrygują ludzi nauki, studentów, tłumaczy, jak i liczne grono miłośników jej poezji. W 2023 r. Wisława Szymborska obchodziłaby 100. rocznicę urodzin. Jest to dobry moment, aby ponownie pochylić się nad twórczością poetki i zastanowić nad aktualnością jej postrzegania świata, swoistością perspektyw przez nią obieranych, stosowanych w jej poezji – jakże osobliwych – językowych metod opisu wnikliwie obserwowanej rzeczywistości.

Więcej na stronie konferencji tutaj.


kola gruen blau gelb ©Małgorzata Szajbel-KeckNagranie transmisji Sympozjum:
Bartoszewski Promemoria 2: Europa jako wspólna perspektywa. Niemcy, Polska i Ukraina w 2022/23 roku
14 listopada 2022

Nagranie transmisji sympozjum jest dostępne online.

Program

Dalsze informacje można znaleźć na stronie Sympozjum.


Dogmatyka prawa administracyjnego. Bilans rozwoju, reformy i przyszłych zadań, 2022, Eberhard Schmidt-AßmannPublikacja
Dogmatyka prawa administracyjnego. Bilans rozwoju, reformy i przyszłych zadań, 2022, Eberhard Schmidt-Aßmann

Autor przedstawia kompleksową koncepcję współczesnej doktryny prawa administracyjnego, która ma na celu pogodzenie wymogów stabilności i elastyczności systemu prawnego. Opracowanie jest nie tylko znaczącym wkładem w polską debatę nad teorią prawa administracyjnego, ale także daje niepowtarzalną okazję do jej ożywienia, w szczególności głównych założeń dogmatycznych i ich dynamicznych przemian w zmieniającym się świecie.


Inter verba inter gentes ©Wydawnictwo Uniwersytetu LodzkiegoPublikacja
Karl Dedecius. Inter verba – inter gentes, 2021, red. Ilona Czechowska und Ernest Kuczyński

Z okazji setnej rocznicy urodzin wybitnego humanisty i tłumacza literatury polskiej Karla Dedeciusa ukazała się dwujęzyczna monografia Karl Dedecius. Inter verba - inter gentes.

Logo_ukraine@viadrina_rgb ©Viadrina