Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

Urkunde190 ©Fot. Heide Fest

Karl Dedecius, najsłynniejszy tłumacz literatury polskiej na język niemiecki, nestor dialogu polsko-niemieckiego i znawca Polski przekazał w listopadzie 2013 r. Uniwersytetowi Europejskiemu Viadrina roku nie tylko swoją literacką spuściznę, lecz również prawa autorskie, w tym wydawnicze, do ponad 200 publikacji. W tym samym czasie na uniwersytecie założona została Fundacja Archiwum Literackie Karla Dedeciusa, która obrała sobie za cel zajmowanie się twórczością Dedeciusa, sprawowanie pieczy nad literackim dziedzictwem autora oraz wspieranie współpracy tłumaczy polsko-niemieckich i niemiecko-polskich.

Logo_ukraine@viadrina_rgb ©Viadrina