Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

  

Urkunde190 ©Fot. Heide Fest
Karl Dedecius, najsłynniejszy tłumacz literatury polskiej na język niemiecki, nestor dialogu polsko-niemieckiego i znawca Polski przekazał w listopadzie 2013 r. Uniwersytetowi Europejskiemu Viadrina nie tylko swoją literacką spuściznę, lecz również prawa autorskie, w tym wydawnicze, do ponad 200 publikacji. W tym samym czasie na uniwersytecie założona została Fundacja Archiwum Literackie Karla Dedeciusa, obecne nazwana Fundacją im. Karla Dedeciusa, która obrała sobie za cel zajmowanie się twórczością Dedeciusa, sprawowanie pieczy nad literackim dziedzictwem autora, wspieranie współpracy tłumaczy polsko-niemieckich i niemiecko-polskich oraz dialogu kulturowego na pograniczu.


Aktualności

Bing Image Creator 2Konkurs tłumaczeniowy
Wisława Szymborska "Śmiech"

Termin przesyłania zgłoszeń: 15. października 2023 r.

Fundacja im. Karla Dedeciusa przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, w kooperacji z Zakładem Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacją Wisławy Szymborskiej oraz Wydawnictwem Suhrkamp ogłasza konkurs na najlepsze literackie tłumaczenie wiersza Wisławy Szymborskiej „Śmiech”.

Więcej informacji na stronie konkursu.


bp_grafik mit titel farbig ohne hintergrundBartoszewski Promemoria 3
Formy solidarności wobec współczesnych kryzysów

hand316 października 2023

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
oraz online

Sympozjum odbywa się w języku polskim i niemieckim (tłumaczenie symultaniczne)

Tematem sympozjum będą współczesne formy solidarności w obliczu aktualnych kryzysów, w tym między innymi wojny w Ukrainie. Szczególny nacisk zostanie położony na różnorodne formy solidarności z ofiarami kryzysów, przemocy oraz konfliktów zbrojnych.

Więcej na temat sympozjum (w tym program i fomularz zgłoszeniowy) na stronie projektu.


szymborska2023 grafikaKonferencja "Niektórzy lubią poezję..., czyli o recepcji dzieła Wisławy Szymborskiej na arenie międzynarodowej"

15-17 listopada 2023 r.

Miejsce: Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) oraz Collegium Polonicum w Słubicach (Polska)

Wisława Szymborska rzadko podróżowała, mimo to jej twórczość docierała i nadal dociera do najdalszych zakątków globu, o czym świadczą obcojęzyczne przekłady jej poezji i liczne zagraniczne nagrody, w tym najważniejsza z 1996 r. Literacka Nagroda Nobla. Jej teksty nadal intrygują ludzi nauki, studentów, tłumaczy, jak i liczne grono miłośników jej poezji. W 2023 r. Wisława Szymborska obchodziłaby 100. rocznicę urodzin. Jest to dobry moment, aby ponownie pochylić się nad twórczością poetki i zastanowić nad aktualnością jej postrzegania świata, swoistością perspektyw przez nią obieranych, stosowanych w jej poezji – jakże osobliwych – językowych metod opisu wnikliwie obserwowanej rzeczywistości.

Program

Więcej informacji na stronie konferencji tutaj.


szczecin-7220179_1280Wyjazd studyjny do Szczecina "Szczecin/Stettin – polskie i niemieckie aspekty w historii i teraźniejszości pomorskiej metropolii nad Odrą"

21-24 września 2023 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w podróży studyjnej, której tematyka rozciąga się od historii miasta i regionu, przez uniwersytet, literaturę, ekumenizm i muzykę kościelną, aż po zagadnienia gospodarki morskiej i ochrony przyrody. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.


booksKonkurs tłumaczeniowy "Hieronimalia"

zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2023 r.

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki na Uniwersytecie Wrocławskim ogłosił konkurs tłumaczeniowy „Hieronimalia”. Konkurs jest kierowany do szerokiego grona pasjonatów przekładu, w szczególności do studentów kierunków filologicznych, studiów podyplomowych kształcących tłumaczy, kandydatów na takie studia lub absolwentów tych studiów. W skład Komisji Konkursowej weszła kierowniczka Fundacji Ilona Czechowska. Osoby chcące wziąć udział w konkursie mają za zadanie przetłumaczenie dziewięciu aforyzmów z języka niemieckiego na polski. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie konkursu (https://ztg.uwr.edu.pl/2023/07/17/26618/).


20230601_Viadrina-Preis_Ruchniewicz_EUV9021_Heide FestNasz Projekt "Tłumaczenie literackie w polsko-niemieckim dialogu kulturowym" otrzymał Nagrodę Towarzyszącą 22. Nagrody Viadriny za wybitne transgraniczne zaangażowanie

Więcej na temat projektu można się dowiedzieć na jego stronie.

Więcej na temat Nagrody Viadriny oraz uroczystości jej wręczenia można się dowiedzieć z wpisu do Viadrina-Logbuch "Sie sind für die populistischen Ideologen eine Konkurrenz – Viadrina-Preis für Prof. Dr. habil. Krzysztof Ruchniewicz".


kola gruen blau gelb ©Małgorzata Szajbel-KeckNagranie transmisji Sympozjum:
Bartoszewski Promemoria 2: Europa jako wspólna perspektywa. Niemcy, Polska i Ukraina w 2022/23 roku
14 listopada 2022

Nagranie transmisji sympozjum jest dostępne online.

Program

Dalsze informacje można znaleźć na stronie Sympozjum.


Dogmatyka prawa administracyjnego. Bilans rozwoju, reformy i przyszłych zadań, 2022, Eberhard Schmidt-AßmannPublikacja
Dogmatyka prawa administracyjnego. Bilans rozwoju, reformy i przyszłych zadań, 2022, Eberhard Schmidt-Aßmann

Autor przedstawia kompleksową koncepcję współczesnej doktryny prawa administracyjnego, która ma na celu pogodzenie wymogów stabilności i elastyczności systemu prawnego. Opracowanie jest nie tylko znaczącym wkładem w polską debatę nad teorią prawa administracyjnego, ale także daje niepowtarzalną okazję do jej ożywienia, w szczególności głównych założeń dogmatycznych i ich dynamicznych przemian w zmieniającym się świecie.

Logo_ukraine@viadrina_rgb ©Viadrina