Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

Bartoszewski Promemoria

bp_grafik mit titel farbig ohne hintergrundCoroczne sympozjum, na którym polscy i niemieccy uczeni i dyplomaci dyskutują o historii i teraźniejszości stosunków polsko-niemieckich.

Bartoszewski Promemoria 3

Formy solidarności wobec współczesnych kryzysów

hand316 października 2023 r.

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz online

PROGRAM

Sympozjum odbyło się w języku polskim i niemieckim (tłumaczenie symultaniczne)

Tematem sympozjum były współczesne formy solidarności w obliczu aktualnych kryzysów, w tym między innymi wojny w Ukrainie. Szczególny nacisk został położony na różnorodne formy solidarności z ofiarami kryzysów, przemocy oraz konfliktów zbrojnych. W wykładzie otwierającym prof. Ruth Leiserowitz przedstawiła uczestnikom siłę oraz potencjał społeczeństwa obywatelskiego w sytuacjach kryzysowych oraz w trudnych warunkach społecznych, zarówno w niedawnej historii, jak i we współczesności, skupiając się na przypadkach Polski, Niemiec i Ukrainy.

Podczas kolejnych sesji omówione zostały różne formy solidarności na trzech poziomach: 1. na poziomie społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, 2. na poziomie państwa (np. dostęp do usług socjalnych) i 3. na poziomie międzynarodowym/europejskim (np. dostawy broni). Na koniec przedstawiona została perspektywa przyszłościowa, uwzględniająca rozwój technologiczny. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali znani referenci i referentki z Niemiec, Polski i Ukrainy, jak i reprezentantki i reprezentanci organizacji pozarządowych i europejskich. Publiczność obecna na miejscu będzie miała również okazję wzięcia udziału w debacie.

Sympozjum odbyło się we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydział Prawa i Administracji), Europejskim Centrum Ekumenicznym, Viadrina Center of Polish and Ukrainian Studies, Viadrina Center B/Orders in Motion jak i Muzeum Pana Tadeusza Oddział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Kooperacja: Logo_Uniw_Wyszynskiego_Warszawa_190 ©Uniwersytet im. Stefana Wyszynskiego Logo_OEC_farbig_Text_unten_190 ©OeC  Logo_EUV_vcpu_farbig_links_cmyk  Borders in Motion_Logo_web ©Borders in Motion  Ossolineum und Muzeum Pana Tadeusza   Logo_EUV_horizontal_klein

Dofinansowanie: Logo_FWPN_cmyk_190 ©SDPZ   oraz   Sanddorf-Stiftung

../../../../../../de/benutzung/bestand/kd_stiftung/projekte/bartoszewski-promemomoria/_2022/_Bilder/20221114_Konf-Bartoszewski-Promemoria-2_EUV8361.jpgNagranie sympozjum jest dostępne online:
>>> polska wersja
>>> niemiecka wersja

„Nie ma pokoju bez wolności”

30 lat po przełomie roku 1989 mogłoby się wydawać, że pokój w Europie jest dany na zawsze. Wspólne wartości, cele/interesy, a także potrzeba poczucia bezpieczeństwa stały się elementem spajającym Europę, na nich miała być budowana jej przyszłość. Inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła w jednej chwili wszystko, we wszystkich dziedzinach życia. Realne zagrożenie dla Polski, ale też Niemiec i pozostałych krajów europejskich otwiera nową przestrzeń do debaty w stosunkach polsko-niemieckich. Pomoc Ukrainie łączy oba kraje, pozwala
czerpać z różnych doświadczeń zmagania się z problemami humanitarnymi i migracyjnymi. Niemcy mają większe doświadczenie w pomocy uchodźcom, w Polsce natomiast wykształcił się szereg innowacyjnych form pomocy oddolnej.

W trzech panelach sympozjum (program), z udziałem wybitnych naukowców z Polski i Niemiec, omówione zostały trzy wymiary demokratycznej Europy wg W. Bartoszewskiego oraz ich znaczenie w kontekście polsko-niemieckich relacji i obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie (galeria zdjęć). Wykład inauguracyjny wygłosił były ambasador RP w Niemczech Marek Prawda. Więcej o przebiegu sympozjum można przeczytać w sprawozdaniu Gemeinsame Narrative als Schutz vor politischen Pyromanen – Diplomat Marek Prawda eröffnet Symposium „Bartoszewski Promemoria 2“.

Sympozjum odbyło się we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydział Prawa i Administracji), Europejskim Centrum Ekumenicznym, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce jak i Viadrina Center B/Orders in Motion.


Logo_ukraine@viadrina_rgb ©Viadrina