Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

Dla wydawców

_DSC2599_190px_sep ©Adam Czerneńko

 

Wraz z przyjęciem przez Fundację Archiwum Literackie Karla Dedeciusa własnego statutu oraz zawarciem umowy powierniczej w dniu 15.07.2013 r. Fundacja Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą została powiernikiem zasobów Fundacji. Zgodnie z postanowieniami Statutu Fundacji Archiwum Literackie Karla Dedeciusa prof. dr dr h. c. mult. Karl Dedecius przekazał Fundacji Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą prawa do użytkowania swojego literackiego dziedzictwa, włącznie z prawami autorskimi do wydawania opublikowanych przez niego prac. Postanowieniom § 4 ust. 2 Statutu Fundacji stało się tym samym zadość i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą przejął prawa autorskie do korzystania z rzeczonych dzieł oraz dysponowania nimi.

Jeżeli planują Państwo wydawać w przyszłości teksty lub tłumaczenia Karla Dedeciusa, właściwym podmiotem, do którego mogą się Państwo bezpośrednio zwracać, jest Fundacja Archiwum Literackie Karla Dedeciusa.