Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

O nas

Urkunde190 ©Fot. Heide Fest

Założona w 2013 roku Fundacja realizuje swoje zadania w ścisłej współpracy z Archiwum im. Karla Dedeciusa, które przechowuje literacką spuściznę po fundatorze, udostępniając ją zainteresowanym badaczom z dziedziny nauk humanistycznych, literaturoznawcom i tłumaczom oraz szerszej publiczności.

Fundacja im. Karla Dedeciusa realizuje następujące cele:

• badanie, przekład i promocja polskiej literatury w Niemczech i niemieckiej w Polsce na podstawie literackiego spadku i duchowego dziedzictwa Karla Dedeciusa

• badanie recepcji polskiej literatury w krajach niemieckojęzycznych

• badanie i promocja naukowych, kulturowych i materialnych uwarunkowań przekładu językowego

• promocja wymiany, spotkań i współpracy tłumaczy polsko-niemieckich i niemiecko-polskich

• wspieranie Archiwum im. Karla Dedeciusa przy projektach.

W 2013 roku Fundacja nabyła również prawa do literackiego spadku po Karlu Dedeciusie, włącznie z prawami wydawniczymi do ponad 200 wydanych przez niego książek. Duchowe dziedzictwo słynnego tłumacza przeznaczone zostało na cele badawcze, dla przekładów i promocji polskiej literatury.

Fundacja im. Karla Dedeciusa należy ponadto, podobnie jak Niemiecki Instytut Spraw Polskich, do grona organizacji wspólnie przyznających tłumaczom Nagrodę im. Karla Dedeciusa.