Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

10 lat Fundacji

"Literatura jest oknem, przez które jeden naród może spojrzeć w oczy drugiemu." Karl Dedecius

Fundacja im. Karla Dedeciusa od dziesięciu lat promuje dialog i porozumienie międzykulturowe na pograniczu polsko-niemieckim poprzez literaturę. Inicjuje projekty z udziałem naukowców, studentów, uczniów i mieszkańców Frankfurtu nad Odrą, Słubic i okolic. Przybliża literaturę polską społeczności niemieckiej i promuje jej wybitnych tłumaczy na język niemiecki. Angażuje się w lokalne projekty kulturalne i edukacyjne.

15 listopada tego roku Fundacja zorganizowała uroczystość jubileuszową, aby podziękować wszystkim za ogromne wsparcie w ciągu ostatnich dziesięciu lat i wspólnie porozmawiać o przyszłości.