Banner Viadrina

Wyszukiwanie zewnętrzne

Rozwiązanie niektórych zadań naukowych wymaga wykorzystania pozycji, którymi BU fizycznie nie dysponuje, w takich przypadkach konieczne jest wyszukiwanie poza BU, a więc poza jej otoczeniem lokalnym.

Do rozwiązania tego typu zadań stosuje się źródła internetowe, np. bazy danych lub serwisy dostarczania dokumentów. Dostęp do określonych źródeł internetowych jest odpłatny, częściowo Viadrina dysponuje odpowiednimi licencjami.

Poza odnośnikami przedstawionymi w lewej zakładce, proponujemy następujące możliwości wyszukiwania:

W przypadku poszukiwania wstępnych informacji, a nie szczegółowego wyszukiwania, prosimy skorzystać z pomocy internetowej i nawigacyjnej.