Banner Viadrina

O nas

Biblioteka uniwersytecka zajmuje się zaopatrywaniem Uniwersytetu Europejskiego w literaturę i informacje. Działalność biblioteki jest finansowana ze środków własnych, dofinansowania zewnętrznego oraz darowizn. Ponadto BU stanowi ogólną bibliotekę naukową dla miasta Frankfurtu nad Odrą i okolicznych powiatów.

Biblioteka zorganizowana jest jako system jednowarstwowy zgodnie z § 77 brandenburskiej ustawy o szkolnictwie wyższym. Składa się ona z biblioteki centralnej, która poza kilkoma wyjątkami obejmuje całe zbiory, w dużej części udostępnione publicznie zgodnie z porządkiem systematycznym.

Biblioteka obsługuje potrzeby uniwersytetu obejmującego 60 katedr naukowych i ok. 5.000 studiujących. W związku z działalnością badawczą i dydaktyczną uniwersytetu biblioteka posiada ok. 523.000 książek oraz 1.200 bieżących tytułów czasopism.

Ze specyficznym profilem uniwersytetu wiążą się również szczególne zadania biblioteki. Jako uznanie i jednocześnie wsparcie europejskiego profilu badań i nauczania uniwersytetu, Unia Europejska nadała mu status Europejskiego Centrum Dokumentacji, którym zarządza i opiekuje się biblioteka.

W ramach polsko-niemieckiego projektu „Collegium Polonicum" w sąsiednich Słubicach, biblioteka Uniwersytetu Europejskiego współpracuje z biblioteką Uniwersytetu Adama Mickiewicza przy dalszej rozbudowie biblioteki Collegium Polonicum. Warto tu wspomnieć o licznych projektach ponadgranicznych i regularnie odbywających się imprezach, organizowanych wspólnie przez obie biblioteki.

Działalność biblioteki jest w dużym stopniu zautomatyzowana w oparciu o zintegrowany system biblioteczny SISIS – SunRise. W strukturze organizacyjnej wyróżnia się moduł pozyskiwania, katalogowania, internetowy katalog użytkowników (OPAC) oraz moduł wypożyczania. Baza danych obejmuje kompletne zbiory biblioteczne. Dla każdej pozycji w zbiorze bibliotecznym dostępne są wszystkie informacje od zamówienia poprzez etapy korzystania (włącznie z informacjami serwisów dostarczania) aż do statusu wypożyczania. System biblioteczny połączony jest z wewnętrzną siecią uniwersytecką, co umożliwia korzystanie z katalogu OPAC spoza biblioteki. Biblioteka jest aktywnym członkiem Kooperacyjnego Związku Bibliotek Berlin-Brandenburgia; OPAC jest m. in. zintegrowany z regionalnym systemem potwierdzania i wyszukiwania, zarządzanym przez związek.

 

Intensywna przebudowa głównego budynku uniwersytetu pozwoliła na spełnienie potrzeb lokalowych biblioteki. Zasoby użytkowe: Biblioteka posiada 408 stanowisk czytelniczych, 50 komputerów sieciowych (KS) z dostępem do wyszukiwarek internetowych, 7 KS obsługujących wyszukiwarki katalogów i 1 komputer przystosowany dla osób niewidomych.