Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

"Niektórzy lubią poezję...", czyli o recepcji dzieła Wisławy Szymborskiej na arenie międzynarodowej

English version / Deutsche Version

szymborska2023 grafika

Międzynarodowa konferencja naukowa

15.-17. listopada 2023 r.


Miejsce: Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) oraz Collegium Polonicum w Słubicach (Polska)

Języki konferencji: polski, niemiecki, angielski


Program


Wisława Szymborska rzadko podróżowała, mimo to jej twórczość docierała i nadal dociera do najdalszych zakątków globu, o czym świadczą obcojęzyczne przekłady jej poezji i liczne zagraniczne nagrody, w tym najważniejsza z 1996 r. Literacka Nagroda Nobla. Jej teksty nadal intrygują ludzi nauki, studentów, tłumaczy, jak i liczne grono miłośników jej poezji. W 2023 r. Wisława Szymborska obchodziłaby 100. rocznicę urodzin. Jest to dobry moment, aby ponownie pochylić się nad twórczością poetki i zastanowić nad aktualnością jej postrzegania świata, swoistością perspektyw przez nią obieranych, stosowanych w jej poezji – jakże osobliwych – językowych metod opisu wnikliwie obserwowanej rzeczywistości.

Planowaną konferencję otworzy wykład inauguracyjny prof. Michała Rusinka, literaturoznawcy i pisarza, wieloletniego asystenta poetki, prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej.


Wpółpracujące jenostki
Logo_EUV_horizontal_kleinLogo_KDS_cmyk_200px ©Karl Dedecius Stiftung  Logo_EUV_vcpu_farbig_links_cmyk
Logo_Uniw_Wroclawski_190logoZT_2

Logo_CP_190
Patron honorowy
logo_WS_senat
Projekt wspierany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki oray Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Logo_DPWS ©DPWS  Logo_FWPN_cmyk_190 ©SDPZ


Call for papers / Zagłaszanie referatów

Zakończone.


Publikacja

Planowana jest recenzowana publikacja pokonferencyjna w serii „Interdisciplinary Polish Studies” (wyd. Harrassowitz), jak również w open access na serwerze Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.


Komitet naukowy

  • dr Ilona Czechowska (Uniw. we Frankfurcie n. O.)
  • dr Ksymena Filipowicz-Tokarska (Uniw. w Poznaniu, Collegium Polonicum w Słubicach)
  • dr Michał Gąska (Uniw. we Wrocławiu)
  • prof. Anna Małgorzewicz (Uniw. we Wrocławiu)
  • dr Małgorzata Szajbel-Keck (Uniw. we Frankfurcie n. O.)

Informacje dla uczestników i uczestniczek


Kontakt

Małgorzata Szajbel-Keck, kds@europa-uni.de

Logo_ukraine@viadrina_rgb ©Viadrina