Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

"Niektórzy lubią poezję...", czyli o recepcji dzieła Wisławy Szymborskiej na arenie międzynarodowej

English version / Deutsche Version

Tagung "Manche mögen Poesie …" – die internationale Rezeption des Werks von Wisława Szymborska, 16.-18.11.2023

Logo_EUV_horizontal_kleinLogo_Uniw_Wroclawski_190Logo_CP_190

Logo_KDS_cmyk_200px ©Karl Dedecius Stiftung Logo_ZIP_190 ©ZIP logoZT_2

logo_WS_senat

Międzynarodowa konferencja naukowa

Termin: 15.-17.11.2023 r.

Miejsce: Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) oraz Collegium Polonicum w Słubicach (Polska)

Termin przysyłania zgłoszeń referatów (CFP): 30.04.2023 r.

Języki konferencji: polski, niemiecki, angielski

Opłata konferencyjna: organizatorzy starają się o środki zewnętrzne na sfinansowanie konferencji


Wisława Szymborska rzadko podróżowała, mimo to jej twórczość docierała i nadal dociera do najdalszych zakątków globu, o czym świadczą obcojęzyczne przekłady jej poezji i liczne zagraniczne nagrody, w tym najważniejsza z 1996 r. Literacka Nagroda Nobla. Jej teksty nadal intrygują ludzi nauki, studentów, tłumaczy, jak i liczne grono miłośników jej poezji. W 2023 r. Wisława Szymborska obchodziłaby 100. rocznicę urodzin. Jest to dobry moment, aby ponownie pochylić się nad twórczością poetki i zastanowić nad aktualnością jej postrzegania świata, swoistością perspektyw przez nią obieranych, stosowanych w jej poezji – jakże osobliwych – językowych metod opisu wnikliwie obserwowanej rzeczywistości.

Planowaną konferencję otworzy wykład inauguracyjny prof. Michała Rusinka, literaturoznawcy i pisarza, wieloletniego asystenta poetki, prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej.


Call for papers / Zagłaszanie referatów

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy badaczy literatury, kultury, języka, przekładu, jak również tłumaczy i krytyków przekładu. Zapraszamy do zgłaszania referatów poruszających zagadnienia następujących zakresów tematycznych:
- badania nad twórczością poetycką Wisławy Szymborskiej i jej tłumaczeniami,
- recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Polsce i zagranicą,
- znaczenie twórczości Wisławy Szymborskiej w kontekście dialogu kultur,
- poezja Wisławy Szymborskiej w seriach przekładowych,
- obecność i znaczenie twórczości Wisławy Szymborskiej w szkolnej i akademickiej edukacji w Polsce i za granicą oraz w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
- wycinanki Wisławy Szymborskiej jako twórcza aktywność poetki; wycinanka Wisławy Szymborskiej jako innowacyjny gatunek komunikatu,
- kontakty poetki z polskimi i zagranicznymi wydawnictwami, tłumaczami i innymi literatami, 
- wpływ Literackiej Nagrody Nobla, jak i innych nagród i odznaczeń, na recepcję twórczości poetki oraz polskiej literatury na arenie międzynarodowej.

Zgłaszanie tematów referatów możliwe jest do 30 kwietnia 2023 r. (streszczenie: 500-1000 słów) poprzez formularze:
https://forms.gle/U3V9o6kgJiEPzBDu9 (polski)
https://forms.gle/q4ewjXCzasg1n4Rq9 (niemiecki)
https://forms.gle/cWnXVHLhiKAUgzUHA (angielski)

Call for papers do ściągnięcia / wydrukowania (pdf)


Dalsze informacje

  • Konferencja jest organizowana w kooperacji między Fundacją im. Karla Dedeciusa i Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Zakładem Translatoryki i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Patronat honorowy objęła Fundacja Wisławy Szymborskiej.
  • Planowana jest recenzowana publikacja pokonferencyjna w serii „Interdisciplinary Polish Studies” (wyd. Harrassowitz), jak również w open access na serwerze Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.
  • Organizatorzy konferencji starają się o pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie publikacji i kosztów przeprowadzenia konferencji.

Logo_ukraine@viadrina_rgb ©Viadrina