Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

2014

W lutym 2014 roku we Frankfurcie nad Menem odbyło się drugie posiedzenie Rady Fundacji. Przewodniczącym Rady wybrano reprezentującego Uniwersytet Europejski Viadrina dra Hans-Gerd Happela. Pani dr Ilona Czechowska podjęła się natomiast zadania przygotowania zestawienia umów tłumaczeniowych oraz wydawniczych prof. Dedeciusa. W sprawie tej przeprowadziła szczegółową naradę z dwoma prawnikami Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Okazało się, że ze względu na dużą liczbę publikacji pana Dedeciusa nie w każdym przypadku udawało się odpowiednio udokumentować sprawy związane z umowami. Pani dr Czechowska zorganizowała i zrealizowała w 2014 roku w Polsce i w Niemczech liczne działania dotyczące Fundacji oraz prac Karla Dedeciusa. Wygłosiła m. in. wykład gościnny w Radomsku. Dla nowej fundacji stworzyła ponadto koncepcję ambitnej i wymownej strony internetowej (https://www.ub.europa-uni.de/skdl), a także – we współpracy z działem prasowym Uniwersytetu Europejskiego i biurem graficznym – logotypu Fundacji.

 

dr Hans-Gerd Happel
Przewodniczący Rady Fundacji Archiwum Literackiego Karla Dedeciusa