Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

Aktualności

lebendiger adventskalender logo ©Lebendiger Adventskalender

Partner:
Karl_Dedecius_Archiv_logo190 ©Karl Dedecius Archiv

Świąteczne czytanie z przewodnikiem

10. grudnia 2021 | godz. 16:00 | Collegium Polonicum w Słubicach

Karl Dedecius był tłumaczem, który przekładał wiersze na język niemiecki. W trakcie wydarzenia odczytane zostaną życzenia świąteczne od poetów i osobistości, dla których Karl Dedecius tłumaczył i z którymi prowadził ożywioną korespondencję. Następnie odbędzie się zwiedzanie z przewodnikiem wystawy Karla Dedeciusa.

Seniorzy_190 ©Czechowska

Partner:

ARLE Logo 190 ©ArLe

Rozmowy Literackie - tandemowy kurs dla seniorów z regionu

Seniorzy z miast partnerskich Frankfurtu nad Odrą i Słubic zajmują się literaturą polską na regularnych warsztatach. Tutaj spotkasz najważniejszych przedstawicieli polskiej literatury i kultury oraz przeczytasz ich teksty. W semestrze zimowym kurs odbywa się w poniedziałki o godzinie 10:00 w CityTreff przy Slubicerstr. 8 we Frankfurcie nad Odrą. Kurs jest oferowany we współpracy z Frankfurckim Towarzystwem Pracy i Życia w Historycznych Budynkach GmbH. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Natalią Szulc (szulc@arle-ffo.de, tel.: 0049 177 3321 750).

books-1617327_1920 ©https://pixabay.com/photos/books-library-read-shelves-shelf-16173

Partnerzy:

uksw_190 ©UKSWZIP 190 ©ZIPOEC_Logo_farbig_Text_unten_190 ©OEC     Borders in Motion_Logo_web ©Borders In MotionARLE Logo 190 ©ArLe

finansowane przez:

FWPN_rgb ©SDPZ

Bartoszewski Promemoria
Język sąsiada

Sympozjum 4 listopada 2021, o godz. 15:00

„Szukam nauczyciela i mistrza […]/
niech jeszcze raz nazwie
rzeczy i pojęcia”
T. Różewicz

W Roku Karla Dedeciusa serdecznie zapraszamy na polsko-niemieckie sympozjum pod tytułem „Język sąsiada”. Będziemy rozmawiać o komunikacji w zakresie prawa, o języku kościołów i kultury (zwłaszcza przekładu literackiego) oraz o trudnościach pojawiających się przy dyskusjach na te tematy na obszarze polsko-niemieckim. Do dyskusji zostali zaproszeni znani eksperci, przedstawiciele poszczególnych dziedzin z obu krajów, m.in. prof. Andrzej Wróbel – polski prawnik, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego w Polsce, Theresa Rinecker – generalna superinterdentka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Berlinie-Brandenburgii-Górnych Łużycach, a także Renate Schmidgall – laureatka Nagrody im. Karla Dedeciusa i jej polska koleżanka Sława Lisiecka. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Irena Lipowicz, była przedstawicielka MSZ do spraw stosunków polsko-niemieckich i ambasador RP w Wiedniu.

Wydarzenie odbyło się na platformie internetowej ZOOM.

PROGRAM

Dedecius_Bartoszewski1 ©Fot. Susanne Kern, Robert Bosch Stiftung, „Magazin“, 03/2014, Pri

Partnerzy w projekcie:Logo_Grenzgespraeche_02.12.2020 ©OEC_BMW_DPG_Ossolineum_

finansowane przez:

FWPN_BKM ©FWPN_BKM

„Budowniczy mostów“ – film dokumentalny Zofii Kunert wraz z panelem dyskusyjnym na temat „Przesłanie intelektualne W. Bartoszewskiego i jego aktualność w dzisiejszych czasach”

 
Panel dyskusyjny odbędzie się w zdalnym formacie online w języku niemieckim.

środa, 02.12.2020, o godz. 19:00

Powitanie:

Prof. Dr. Julia von Blumenthal, Präsidentin der Europa-Universität Viadrina

Dr. Hans-Gerd Happel, Przewodniczący Rady Fundacji im. Karla Dedeciusa

Uczestnicy panelu:

Dr Marcin Barcz, asystent W. Bartoszewskiego

Elżbieta Sobótka, byly konsul generny w Monachium, Członek Rady Fundacji Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Moderacja: Dr. Justus Werdin, Ökumenisches Europa-Centrum

Dewiza Bartoszewskiego "Warto być przyzywoitym" jest powszechnie znana. Dla Karla Dedeciusa przyjaznie były kluczem do pokoju. Faktem jest, że oboje byli mistrzami dyplomacji. Jaką rolę odgrywa ich postawa i poczucie wartości w życiu młodszego pokolenia będzie tematem dyskusji, na którą serdecznie zapraszamy.


Spotkanie realizowane zostało przez „Oekumenischen Europa-Centrum Frankfurt (Oder) e.V.“ w ramach spotkań „Grenzgespräche“ (nr. 124). Spotkanie jest częscia projektu Fundacji Karla Dedeciusa pod tytulem „W. Bartoszewski w Polsko-Niemieckim dialogu kultur“. Partnerzy projektu: Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Inicjatywa im. Władysława Bartoszewskiego przy Towarzystwie Niemiecko-Polskim w Berlinie ze wsparciem finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów.


Zgłoszenia do udziału prosimy wysyłać przez maila do szczukowski@europa-uni.de.

Bartoszewski_190 ©Grzegorz Rogiński

Partnerzy w projekcie:

Loga Bartoszewski ©Institute

finansowane przez:

FWPN_rgb ©SDPZBKM_190 ©BKM

Budowanie mostów – sympozjum poświęcone pamięci Władysława Bartoszewskiego z okazji 5 rocznicy śmierci, wraz z otwarciem wystawy „Władysław Bartoszewski: Pod Prąd. Pamięć. Pojednanie. Dialog kultur”

Sympozjum odbędzie się w formacie online.

Władysław Bartoszewski – historyk, polityk, dyplomata; świadek najokrutniejszej wojny w historii Europy. Przez całe życie angażował się w rozwój i pogłębianie dobrych stosunków polsko-niemieckich. Był entuzjastą zjednoczonej Europy. Nie dziwi zatem fakt, że przystąpienie Polski do UE traktował jako jedno z najważniejszych wydarzeń w swoim życiu.

Rozmowa z polskimi i niemieckimi przedstawicielami świata nauki i dyplomacji będzie służyć refleksji nad wkładem W. Bartoszewskiego na rzecz pogłębiania wiedzy na temat historii stosunków polsko-niemieckich. Dalszym tematem rozważań będzie rola dialogu w relacjach międzynarodowych. Wykład inauguracyjny wygłosi dr Andrzej Krawczyk, były ambasador RP w Bośni i Hercegowinie, w Cze-chach i Słowacji.

Podczas sympozjum goście zostaną zaproszeni do obejrzenia wystawy „Władysław Bartoszewski: Pod prąd. Pamięć. Pojednanie” w wirtualnym formacie. Ta wystawa prezentowana jest już od dwóch lat w różnych miastach Niemiec – wszędzie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W minionych miesiącach została uzupełniona o kolejny blok tematyczny „dialog kultur” na przykładzie przyjaźni Karla Dedeciusa i Władysława Bartoszewskiego. O wystawie opowiedzą jej kuratorzy: dr Marcin Barcz, Dr. Małgorzata Preisner-Stokłosa i dr Ilona Czechowska. 

Zgłoszenia do udziału w sympozjum oraz otwarciu wystawy przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego.

 WB Plakat ©Smetek/Muskowski

Partnerzy w projekcie

dpg_PT_osslineum ©dpg_MPT

finansowane przez

FWPN_BKM ©FWPN_BKM

Wystawa: „Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd – Pamięć – Pojednanie”

Gräfin Dönhoff Gebäude, Atrium

19 listopada 2020 - 15 stycznia 2021

Z powodu restrykcji związanej z wirusem Covid19 dojście do budynku Hrabiny Dönhoff może ulegać ograniczeniom. Prosimy zaciagać aktualne informacje na stronach Uniwersytetu Viadrina.

Prezentowana wystawa poświęcona jest działalności Władysława Bartoszewskiego. Autorzy wystawy pragnęli przedstawić biografię zmarłego w kwietniu 2015 roku byłego ministra spraw zagranicznych, dyplomaty i historyka nie tyle w tradycyjnej formie chronologicznego życiorysu, lecz przede wszystkim zwracając uwagę na obszary działalności najważniejsze dla samego Władysława Bartoszewskiego i dające zarazem najlepszy wgląd w jego bogatą osobowość. A ponieważ Władysław Bartoszewski przez dziesięciolecia brał czynny udział w najważniejszych wydarzeniach minionych lat, wystawa stanowi jednocześnie opowieść o najnowszej historii Polski i Europy Środkowej. W biografii Bartoszewskiego znajdują odbicie zarówno mroczne, jak i pełne nadziei echa splecionych ze sobą losów Polaków, Niemców i Żydów w XX wieku. Jednocześnie wystawa niesie przesłanie uniwersalne i zrozumiałe dla wszystkich. Opowiada o oporze przepełnionego duchem wolności człowieka wobec wszelkich form ucisku i obojętności w obliczu zła. Przypomina o ofiarach prześladowań i wskazuje na gotowość do dialogu wszędzie tam, gdzie mimo doświadczonego cierpienia możliwe jest porozumienie i pojednanie.

W roku 2019, po licznych udanych prezentacjach w Niemczech, narodził się pomysł uzupełnienia dotychczasowej wystawy o czwartą część pt. „Dialog kultur”, przedstawiającą wielorakie punkty styczności pomiędzy biografią Władysława Bartoszewskiego, a życiową drogą Karla Dedeciusa (tłumacza i założyciela Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt). Goście zwiedzający wystawę znajdą tu na czterech planszach nie tylko wspomnienia dotyczące lat młodości obydwu „maturzystów rocznik 1939” z Warszawy i Łodzi oraz ich późniejszych doświadczeń wojennych, ale także fragmenty prowadzonej przez długie lata korespondencji Władysława Bartoszewskiego z Karlem Dedeciusem oraz fotograficzną dokumentację ich pracy i wzajemnych kontaktów.

Kuratorzy wystawy: dr Małgorzata Preisner-Stokłosa (Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu), dr Ilona Czechowska (Fundacja Karla Dedeciusa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą) i dr Marcin Barcz (Warszawa). Koordynację całości wystawy prowadzi Inicjatywa im. Władysława Bartoszewskiego przy Towarzystwie Niemiecko-Polskim w Berlinie.

FrankfurtBartoszewskiPano ©Jan Oliver Koch

FrankfurtBartoszewskiIMG_0319 ©Jan Oliver Koch    FrankfurtBartoszewskiIMG_0328 ©Jan Oliver Koch

Fotomaterial © Jan Oliver Koch

Obejscie wirtualne © Jan Oliver Koch

Herbert Zapowiedz 190 ©A5/SV

Partnerzy w projekcie:

UniWroc. 190 ©UWr.ZIP 190 ©ZIP

finansowane przez:

logo PNFnN ©DPWS

Zbigniew Herbert - poeta między kulturami ... Konferencja na temat recepcji jego twórczości

14 listopada 2019 - 16 listopada 2019

Czy w Polsce, czy za granicą – znane jest nazwisko Zbigniewa Herberta. Dotyczy to również jego tomów poetyckich, esejów i dramatów. W ostatnich latach jego życie i praca zostały szczegółowo opisane w różnych artykułach i publikacjach. Dlatego też nie jego biografia jest w centrum planowanej konferencji, ale raczej recepcja i percepcja aktywności literackiej i kulturowej Herberta. Międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter wydarzenia daje uczestnikom możliwość przedyskutowania jego literackiej spuścizny z wielu perspektyw. Dlatego nie tylko literaturoznawcy są zaproszeni do wzięcia udziału w tej konferencji, ale także badacze kulturowy, tłumacz, językoznawcy i historycy. Publikacja pokonferencyjna ukaże się w czasopiśmie „Studia Translatorica”. Konferencja jest organizowana przez Fundację Archiwum Literackie Karla Dedeciusa we współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej UWr. oraz Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W ramach konferencji zostanie zaprezentowana wystawa o Herbercie przygotowana przez Archiwum Karla Dedeciusa. W razie pytań prosimy o kontakt z dr Iloną Czechowską (czechowska@europa-uni.de). Zgłaoszenia do udziału w konferencji oraz dyskusji panelowej przyjmowane są do piątku 8 listopada 2019 nie tematów referatów jest do piątku, 31 maja 2019 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego lub mailowo czechowska@europa-uni.de.

2019_Gleiwitzer_Sender ©I.Czechowska

Partnerzy w projekcie:

OEC_Logo_farbig_Text_unten_190 ©OEC

Podróż studyjna Centrum Ekumenicznego na Górny Śląsk

18-24 września 2019

„Kto szuka pokoju, musi szukać przyjaciół”   (Karl Dedecius)

Wszystkich zainteresowanych Górnym Śląskiem zapraszamy do wspólnego udziału w podróży studyjnej. 80 lat po napadzie wojsk niemieckich na Polskę i tym samym w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej zapraszamy polskich i niemieckich uczestników wyjazdu do rozmowy o historii wspólnego sąsiedztwa. W czasie podróży będziemy dążyć do spotkań z różnymi wspólnotami Górnego Śląska i pogłębienia dialogu ekumenicznego. W czasie wyjazdu chcemy wsłuchać się w teksty polskiej i niemieckiej literatury współczesnej traktującej o historii Śląska, w tym we fragmenty powieści Horsta Bienka „Pierwsza polka” i Juliana Kornhausera (ojca Agaty Dudy) „Dom, sen i gry dziecięce”.

Großmamas Chopin ©Treibgut Verlag

Partnerzy w projekcie:

Biblioteka Collegium Polonicum

logo_cp 190 ©Collegium Polonicum

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
w Bibliotece Collegium Polonicum

Großmamas Chopin - Chopin babci

Spotkanie autorskie z Andreą-Yvonne Müller
Moderacja: Dr. Ilona Czechowska

15.05.2019, o godz. 17:00
Biblioteka Collegium Polonicum

Wszystko zaczęło się od jej pierwszego urlopu w Polsce -  tuż za granicą zachorował jej syn, kilka kilometrów dalej zepsuł się samochód, a brak rezerwacji pokoi w środku sezonu nad morzem okazał się mocno kłopotliwy. Andrea Müller do dziś wspomina tych wszystkich Polaków, którzy tamtego lata stanęli na jej drodze i jej pomogli: „W Polsce spotykałam miłych ludzi, no i zakochałam się w Polsce i Polakach, a po powrocie do domu zaczęłam uczyć się języka polskiego w VHS w Königs Wusterhausen.“ W ramach nauki języka polskiego Andrea Müller pisała różne opowiadania. Teraz opublikowała je w swojej książce „Großmamas Chopin – Chopin babci”, która właśnie ukazała się w wydawnictwie Treibgut w Berlinie. Niektóre opowiadania napisane są z przymrużeniem oka, inne dają do myślenia, a wszystkie bazują na prawdziwych wydarzeniach.

Książka jest dwujęzyczna - niemieckie i polskie teksty umieszczone są obok siebie, ilustracje do książki przygotowała  Marzena Grzybowska.

Andrea Müller jest dziennikarką, pracuje dla Märkische Allgemeine Zeitung, napisała cykl artykułów o Niemcach mieszkających w Polsce. Przeprowadziła wywiad ze Steffenem Möllerem. Spotkała się z artystami Kabaretu “Piwnica pod Baranami” z Krakowa, żeby o nich napisać dla swojego dziennika. Na YouTube prowadzi wideoblog pod tytułem „Niemka kocha Polskę”. Pierwszy film obejrzało 230 000 osób. Relacjonuje wydarzenia polsko-niemieckich, w kilku filmikach w sposób żartobliwy wciela się w Angelikę Merkel… Stworzyła również stronę polsko-niemiecką stronę internetową www.niemka-kocha-polske.de.

KDP_2017 ©Pawel Mazur

Partnerzy w projekcie:

logo_dpi_blau 190 ©DPI

Marion Dnhoff Stiftung_190px ©Marion Dönhoff StiftungRBS_cmyk_logo_190 ©RBS

Dyskusja panelowa z laureatami Nagrody im. Karla Dedeciusa
Lisą Palmes i Elizą Borg

8 czerwca 2018, o godz. 19.30
Stadtbibliothek in Bischofstraße 17, 15230 Frankfurt (Oder)
Moderacja: Birgit Krehl

W imieniu Fundacji Archiwum Literackie Karla Dedeciusa zapraszamy Państwa serdecznie na dyskusję panelową z laureatami Nagrody im. Karla Dedeciusa: Lisą Palmes i  Elizą Borg. Z tłuamczkami porozmawiamy m. in. o ich pracy, roli tłumacza literatury jako pośrednika oraz o problemach, z którymi mierzyć się muszą tłumacze literatury.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Polsko-niemieckie seminarium na temat: Tłumaczenia literackie w polsko-niemieckim dialogu kulturowym”.

Obrazek 2 ©Peter Lachmannlogo kontakt.ok ©KontaktOdra-Film ©Odra-Film

Peter Lachmann: Moje pojednanie. Tadeusz Różewicz i Niemcy
Wieczór filmowy oraz rozmowa z Marią Dębicz

06 czerwca 2018 roku o godz. 18.30
Mała Aula Collegium Polonicum

W ramach projektu „Polsko-niemieckie seminarium na temat: Tłumaczenia literackie w polsko-niemieckim dialogu kulturowym” zapraszamy na projekcję filmu „Moje pojednanie. Różewicz i Niemcy” Petera Lachmanna.

Bezpośrednio po filmie zapraszamy na rozmowę z panią Marią Dębicz.

Reżyser o filmie:

„W tym poetyckim dokumencie znany polski liryk wprowadza nas w swoją fascynację językiem niemieckim i niemiecką poezją, zwłaszcza spod pióra Goethego. Różewicz zaskakuje w filmie intymnym wręcz rozeznaniem w kulturze sąsiada. To ona wskazała byłemu partyzantowi AK drogę do wczesnych gestów pojednania z byłym wrogiem. Film stanowi drugą część poświęconemu Różewiczowi tryptyku filmowego opartego na zapisach rozmów z poetą przeprowadzonych na przestrzeni 30 lat. Pierwsza z części (2013) nosi tytuł „Tadeusz Różewicz - oblicza.”

Piotr Peter Lachmann – polsko-niemiecki liryk, eseista, tłumacz (języka polskiego i na język polski), reżyser wideoteatralny, założyciel (wspólnie z aktorką Jolantą Lothe) i artystyczny kierownik Wideoteatru Lothe Lachmann „Poza” w Warszawskim Pałacyku Szustra.

Maria Dębicz – historyk teatru, dramaturg w Teatrze Polskim we Wrocławiu w latach 1972-2006. Autorka scenariuszy do filmów dokumentalnych o Tadeuszu Różewiczu.

09.06-041 ©DPI Darmstadt

logo_dpi_blau 190 ©DPI

rbs_logo_rgb_190 ©RBS

Wystawa
Laureaci Nagrody im. Karla Dedeciusa

16 listopada - 2 grudnia 2017
Collegium Polonicum

2 grudnia 2017 - 12 stycznia 2018
Gmach im. Hrabiny-Dönhoff

Z okazji 90. urodzin Karla Dedeciusa powstała przenośna wystawa o Nagrodzie im. Karla Dedeciusa, umieszczona na dwunastu stelach z napisami w języku niemieckim i polskim. Wystawa prezentuje patrona nagrody - Karla Dedeciusa, koncepcję podwójnej nagrody, inicjatorów - Robert Bosch Stiftung i Deutsches Polen-Institut, oraz dziesięciu obecnych laureatów. Tablica przedstawiająca każdego z wyróżnionych tłumaczy zawiera jego fotografię, krótki życiorys oraz dorobek. Każdy z tłumaczy opowiada o swoim zawodzie i o tym, co go inspiruje przy tłumaczeniu literatury.

Stele składają się z aluminiowej ramy, na którą z przodu i z tyłu naciągnięta jest drukowana płachta materiału. Mają format 70 x 220 cm i można je dowolnie ustawić w pomieszczeniu.

Zdjęcia portretowe wyróżnionych tłumaczy wykonał Jan Zappner. Autorem projektu wystawy jest agencja CB.e Clausecker│Bingel. Ereignisse. Zainteresowane instytucje i organizacje mogą wypożyczyć wystawę i pokazywać ją w swoich pomieszczeniach przez kilka tygodni. Organizacją i wysyłką wystawy zajmuje się Deutsches Polen-Institut.

2017 KD Podiumsgespr. ©Adam Czernenko

Partnerzy:

uni-lodz-pl 1 ©Uni LodzUAM logo poziom ©UAMPNIB logo ©PNIBlogo_cp ©CP

finansowane przez:

logo PNFnN ©DPWS

Spotkanie z przyjaciółmi Prof. Karla Dedeciusa

17 listopada 2017 o godz.18:00
Kleist Museum
Faberstraße 6-7, 15230 Frankfurt (Oder)

Karl Dedecius - Europejczyk z Łodzi, pośrednik między Polską a Niemcami – swoimi książkami oraz kongenialnymi tłumaczeniami zbudował most łaczący oba narody. Jego zaangażowania w rozwój i pogłębienie stosunków polsko-niemieckich nie da się przecenić. Zaproszeni goście znali Karla Dedeciusa osobiście i przez wiele lat towarzyszyli mu w jego działalności. Winfried Lipscher jako rzecznik prasowy Polsko-Niemieckiego Instytutu ds. Polskich był jednym z pierwszych współpracowników Karla Dedeciusa w Darmstadt. Elżbieta Sobótka jako Konsul Generalny RP starała się o to, aby najważniejsi goście w czasie podróży z lotniska we Frankfurcie nad Menem do Kolonii zatrzymali się choć na chwilę w domu tłumacza. Kiedy w 1997 roku Karl Dedecius opuścił Instytut, prof. Dieter Bingen, jako nowy dyrektor Niemieckiego Instytutu ds. Polskich podjął się zadania kontynuacji dzieła Karla Dedeciusa oraz dalszego rozwoju instytutu. Również i Uniwersytet Europejski Viadrina, reprezentowany przez dra Krzysztofa Wojciechowskiego, stał się powiernikiem dzieła wielkiego tłumacza. To właśnie Viadrinie Karl Dedecius powierzył swoją literacką spuściznę. Podczas dyskusji goście podziela się swoimi wspomnieniami ze spotkań z Karlem Dedeciusem i zastanowią się nad znaczeniem aktualnej roli tłumacza literatury jako pośrednika między kulturami.

Językiem dyskusji będzie język niemiecki. Dyskusja będzie tłumaczona symultanicznie na język polski. Prosimy o zgłoszenia  do 10 listopada za pomocą formularza zgłoszeniowego lub mailowo czechowska@europa-uni.de.

KD Foto Konf ©Heide Fest

Partnerzy:

uni-lodz-pl 1 ©Uni Lodz

UAM logo poziom ©UAM

PNIB logo ©PNIB

logo_cp ©CP

finansowane przez:

logo PNFnN ©DPWS

Posłannictwo książek. Życie i dzieło Karla Dedeciusa. Konferencja upamiętniająca prof. dra h.c. mult. Karla Dedeciusa

16-18 listopada 2017
Frankfurt nad Odrą i Słubice

Konferencja jest organizowana przez Fundację Archiwum Literackie Karla Dedeciusa przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą przy współpracy z Uniwersytetem Łódzkim oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Polsko-Niemieckim Instytutem Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach.

Karl Dedecius, Europejczyk z Łodzi, nestor polsko-niemieckiego pojednania, który ze swoich książek i kongenialnych tłumaczeń zbudował most łączący oba narody, zmarł w lutym 2016 roku. Jego śmierć dla stosunków polsko-nieminieckich jest niepowetowaną stratą. W ramach planowanej konferencji „Posłannictwo książek. Życie i dzieło Karla Dedeciusa“, dogłębnej analizie i ocenie zostaną poddane zasługi tłumacza dla porozumienia polsko-niemieckiego, jego dzieło i zaangażowanie w  propagowanie kultury. Do udziału konferencji zostaną  zaproszeni germaniści i poloniści, jak również niemcoznawcy i polonoznawcy. W czasie trzydniowego spotkania do głosu powinni dojść też młodzi naukowcy, którzy zaprezentują swoje projekty i rezultaty badań. W tych dniach spotkają się ci, którzy dobrze znali Karla Dedeciusa i z nim współpracowali, z tymi, którzy z jego nazwiskiem zetknęli się tylko w czasie studiów. Dla obu grup będzie to niezwykła możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. W czasie konferencji na pewno nie zabraknie inspirujących i bardzo ciekawych, rozmów. Po konferencji zebrane artykuły ukażą się w planowej publikacji. Prezentacja książki planowana jest na czerwiec 2018 roku.

Konferencja odbędzie się w Collegium Polonicum (sala konferencyjna) oraz w budynku Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Obrady prowadzone będą w języku polskim i niemieckim. Przewidziane jest tłumaczenie symultaniczne na oba języki.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg w domach studenckich w Słubicach oraz wyżywienie.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmuje do 10. listopada 2017 dr Ilona Czechowska czechowska@europa-uni.de.

Program

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński  
Uniwersytet Łódzki

Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr Alexander Wöll
Uniwersyt Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Dr Hans-Gerd Happel
Fundacja Archiwum Literackie Karla Dedeciusa przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Dr Ilona Czechowska
Fundacja Archiwum Literackie Karla Dedeciusa przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Dr Aleksandra Ibragimow
Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum

Borsuk ©Borsuk

Koncert z okazji pierwszej rocznicy Karla Dedeciusa

niedziela, 19 lutego 2017 o godz. 17:00 Uhr
Kościół ewangelicki przy Hausotterplatz w Berlinie

Einladung / Programm

BDÜ Abend ©Adam Czerneńko

Międzynarodowy dzień tłumacza

W dniu 7.10.2016 r. od 19.00 do 23.00
Scena filmowa przy Steinplatz, Hardenbergstr. 12, 10623 Berlin
http://www.befo.de/filmbuehne-am-steinplatz/
Dojazd: U-Bahn/S-Bahn, przystanek Zoologischer Garten

 Z okazji międzynarodowego dnia tłumacza Berlińsko-Brandenburski Krajowy Związek Tłumaczy wspólnie z Fundacją Archiwum Literackie Karla Dedeciusa serdecznie zaprasza na scenę filmową przy Steinplatz członków Federalnego Związku Tłumaczy (BDÜ), Zrzeszenia Tłumaczy (VdÜ) oraz Związku Tłumaczy (VÜD), a także inne zainteresowane osoby na wieczór z projekcją filmową, odczytem i rozmową ku czci wielkiego tłumacza Karla Dedeciusa.

Goście: dr hab. Sven Sellmer (Laureat Nagrody im. Karla Dedeciusa, tłumacz języków polskiego, angielskiego oraz sanskrytu) oraz dr Ilona Czechowska (Fundacja Archiwum Literackie Karla Dedeciusa)
Moderator: dr Birgit Krehl, literaturoznawca i tłumaczka
Oprawa muzycyna: Karol Borsuk, Joanna Filus-Olenkiewicz – skrzypce, wiolonczela.

Programm
dpi-dedecius-preis-2015-56 male ©©Fot. Daniel B. Lechowski

Dyskusja panelowa z laureatami Nagrody im. Karla Dedeciusa
Katarzyną Leszczyńską oraz Svenem Sellmerem

2 czerwca 2016, o godz. 19.00
Sala Senatu
Moderacja: Birgit Krehl

W imieniu Fundacji Archiwum Literackie Karla Dedeciusa zapraszamy Państwa serdecznie na dyskusję panelową z laureatami Nagrody im. Karla Dedeciusa: Katarzyną Leszczyńską oraz Svenem Sellmerem. Trzy miesiące po śmierci Karla Dedeciusa porozmawiamy z jego następcami m. in. o roli tłumacza literatury jako pośrednika oraz o problemach, z którymi mierzyć się muszą tłumacze literatury.

Dyskusja panelowa dedykowana jest Karlowi Dedeciusowi, założycielowi i dobroczyńcy Fundacji.

Impreza realizowana jest w ramach projektu „Polsko-niemieckie seminarium na temat: Tłumaczenia literackie w polsko-niemieckim dialogu kulturowym – Tadeusz Różewicz w przekładzie na język niemiecki”.

Zgłoszenia udziału w imprezie prosimy kierować drogą mailową lub przy pomocy formularza do niedzieli, 29 maja 2016 roku.


Peter Lachamann T. Rozewicz 190 ©©Fot. Hanna Musiałówna

Peter Lachmann: Moje pojednanie. Tadeusz Różewicz i Niemcy

Wieczór filmowy zwieńczony rozmową z Marią Dębicz

31 maja 2016 roku o godz. 18.30
Mała Aula Collegium Polonicum

W ramach projektu „Polsko-niemieckie seminarium na temat: Tłumaczenia literackie w polsko-niemieckim dialogu kulturowym – Tadeusz Różewicz w przekładzie na język niemiecki” zapraszamy na projekcję filmu „Moje pojednanie. Różewicz i Niemcy” Petera Lachmanna.

Bezpośrednio po filmie zapraszamy na rozmowę z panią Marią Dębicz.

Reżyser o filmie:

„W tym poetyckim dokumencie znany polski liryk wprowadza nas w swoją fascynację językiem niemieckim i niemiecką poezją, zwłaszcza spod pióra Goethego. Różewicz zaskakuje w filmie intymnym wręcz rozeznaniem w kulturze sąsiada. To ona wskazała byłemu partyzantowi AK drogę do wczesnych gestów pojednania z byłym wrogiem. Film stanowi drugą część poświęconemu Różewiczowi tryptyku filmowego opartego na zapisach rozmów z poetą przeprowadzonych na przestrzeni 30 lat. Pierwsza z części (2013) nosi tytuł „Tadeusz Różewicz - oblicza.”

Piotr Peter Lachmann – polsko-niemiecki liryk, eseista, tłumacz (języka polskiego i na język polski), reżyser wideoteatralny, założyciel (wspólnie z aktorką Jolantą Lothe) i artystyczny kierownik Wideoteatru Lothe Lachmann „Poza” w Warszawskim Pałacyku Szustra.

Maria Dębicz – historyk teatru, dramaturg w Teatrze Polskim we Wrocławiu w latach 1972-2006. Autorka scenariuszy do filmów dokumentalnych o Tadeuszu Różewiczu.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Karl_Dedecius_190 ©©Adam Czernenko

„In memoriam Karl Dedecius“ –
Pokaz filmu i wieczór poezji na cześć wielkiego tłumacza

W poniedziałek 14 marca o godz. 18.00 Fundacja Archiwum Literackie Karla Dedeciusa, Archiwum Karla Dedeciusa, Collegium Polonicum w Słubicach oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wspominają Karla Dedeciusa wieczorem z filmem i odczytem. Ku pamięci o wielkim tłumaczu literatury przedstawione zostaną krótkie wspomnienia z jego życia, odczytane wiersze, oraz wyświetlony film „Pośrednik między sąsiadami. Karl Dedecius” (w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym na język niemiecki).

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do Małej Auli Collegium Polonicum w Słubicach przy ul. Kościuszki 1.

Program

Dedec ©Adam_Czernenko

Otwarcie wystawy:
„Karl Dedecius. Literatur – Dialog – Europa”


22 października 2015 o godz. 14:30
Foyer Collegium Polonicum

Kuratorka projektu: Marta Skłodowska

Wystawa „Karl Dedecius. Literatura – Dialog – Europa“ oferuje wgląd w życie i warsztat jednego z najważniejszych tłumaczy języka polskiego na niemiecki. Przyjaźnie ukazuje przy tym Dedeciusa wraz z najważniejszymi przedstawicielami polskiej literatury i kultury. Szlakiem tym widz przemierza problematykę roli tłumacza w dialogu między kulturami oraz europejskiej tożsamości i integralności.

Wystawa „Karl Dedecius. Literatura-Dialog-Europa” przygotowana została przez Muzeum Miasta Łódź we współpracy z Archiwum Karla Dedeciusa oraz Fundacją Archiwum Literackie Karla Dedeciusa. Po raz pierwszy wystawę można było obejrzeć w maju 2015 roku w Łodzi, po czym w dniach 22.10. – 15.12.2015 gościła ona w Collegium Polonicum w Słubicach. W maju 2016 roku będzie można ją następnie odwiedzić w Darmstadt.

Opis projektuFWPN_napis ©FWPN

Marion Dnhoff Stiftung_190px ©Marion Dönhoff Stiftung

RBS_cmyk_logo_190 ©RBS