Banner Viadrina

Karl Dedecius Stiftung

Program

  

  

"Some like poetry...", or the International Reception of Wisława Szymborska's Work

November 15-17, 2023
Frankfurt (Oder) / Słubice

All talks are held in the language of the title.

Locations:
CP - Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, Słubice
HG - Hauptgebäude, European University Viadrina, Große Scharrnstr. 59, Frankfurt O.
LH - Logenhaus, European University Viadrina, Logenstr. 11, Frankfurt O.
Wednesday, November 15

12:30 Registration (CP 13)13:15 14:00 - Opening of the conference (Simultaneous translation, German/Polish) (CP Big Aula)

Welcome:
Dagmara Jajeśniak-Quast - European University Viadrina Frankfurt (Oder)
Anna Małgorzewicz - University of Wrocław
Michał Rusinek - Wisława Szymborska Foundation

Translators: Wojciech Król and Grzegorz Załoga

14:00 15:00 - Key lecture (Simultaneous translation, German/Polish) (CP Big Aula)

Michał Rusinek (Chair of the Wisława-Szymborska-Foundation): Bilet powrotny. O podróżach Wisławy Szymborskiej (Simultaneous translation, German/Polish)

Livestream (in Polish only)

Moderator: Małgorzata Szajbel-Keck
Translators: Wojciech Król and Grzegorz Załoga

15:00 – 15:30 - Break


                                           

15:30 – 17:00 (CP 13)

Panel: Translation as reception

Moderator: Anna Małgorzewicz

15:30 - Paweł Bąk (University of Rzeszów): Adressatenorientiertheit und die Mythen der Übersetzung am Beispiel der Gedichte von Wisława Szymborska aus der übersetzerischen Feder von Karl Dedecius

16:00 - Andrea Meyer-Fraatz (Friedrich Schiller University in Jena): Wisława Szymborska in Ost und West: Übersetzungen im Vergleich

16:30 - Bernhard Hartmann (professional translator): Trost oder Freude? Wisława Szymborskas Lyrik in ost- und westdeutschen Übersetzungen

15:30 – 17:00 (CP 16)

Panel: Reception abroad

Moderator: Anna Gajdis

15:30 - Grażyna Szewczyk (Silesian University in Katowice): Poezja Wisławy Szymborskiej w perspektywie szwedzkich tłumaczy i slawistów

16:00 - Monika Szczepaniak (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz): Die Kunst, liebevoll zu dichten. Zu den Nobelpreisreden von Wisława Szymborska und Olga Tokarczuk

16:30 - Agnieszka Brockman (Karl Dedecius Archive): Wisława Szymborska i Karl Dedecius  w świetle dokumentów Archiwum im. Karla Dedeciusa w Słubicach

18:00 – 10th Anivversary of the Karl Dedecius Foundation (LH Logensaal)

– Discussion "The Supporting Role of Cultural Foundations in the Work of Transators" (Simultaneous translation, German/Polish)
– Evening with Wisława Szymborska's poetry
– Reception
Thursday, November 16

9:00 Registration (HG 109)

9:30 – 11:00 (HG 104)

Panel: Translation as reception

Moderator: Paweł Bąk

9:30 - Edward Białek and Justyna Radłowska (University of Wrocław): Wiersze Wisławy Szymborskiej na zajęciach dla studentów germanistyki. Próba krytyki przekładu na podstawie tłumaczeń Renate Schmidgall

10:00 - Anna Gajdis (University of Wrocław): "[…] plus minus Atlantis", das borussianische Land Ulro und die Konsequenzen des Wendejahres 1989

10:30 - Agnieszka Rydz (Adam Mickiewicz University in Poznan): Wisława Szymborska i Elizabeth Bishop: dialog o mapach

9:30 – 11:00 (HG 109)

Panel: Reception of Szymborska's translated works

Moderator: Maria Tarnogórska

9:30 - Przemysław Chojnowski (University of Wien): Przyczynek do poetyki albo Wisława Szymborska jako krytyk przekładów własnych wierszy

10:00 - Marta Kaźmierczak (University of Warsaw): Dialog tekstów - dialog kultur. Wybrane intertekstualne problemy w przekładach wierszy Wisławy Szymborskiej

10:30 - Dr. Dariusz Piotr Klimczak (Union of Polish Writers in Cracow): "Zepsuty ustęp w łazience...". Wisława Szymborska w "Tajnych Archiwach" Związku Literatów Polskich

11:00 – 11:30 - Break

During the break Agnieszka Brockmann will give an introduction to the exhibition "Ich lese die Gedichte anderer lieber als meine eigenen …" – Die Geschichte der Freundschaft zwischen Wisława Szymborska und Karl Dedecius in Briefen und "Schnipselklebereien"

11:30 – 13:00 (HG 104)

Panel: W. Szymborska's "wycinanki"

Moderator: Piotr Sulikowski

11:30 - Maria Tarnogórska (University of Wrocław): Collages, czyli "pythonowska" wyobraźnia Wisławy Szymborskiej

12:00 - Anna Małgorzewicz (University of Wrocław): Wisława Szymborskas "Schnipselklebereien" als textlicher Indikator ihrer künstlerischen Werkstatt

12:30 - Arkadiusz Łuba (Deutschlandfunk Kultur): „Chciałabym być karykaturzystą”... Kolaże Wisławy Szymborskiej jako specyficzny ikonotekst – prywatne komentarze do rzeczywistości


11:30 – 13:00 (HG 109)

Panel: Reception abroad

Moderator: Grażyna Szewczyk

11:30 - Đurđica Čilić (University of Zagreb): "Na wieży Babel": recepcja Szymborskiej na obszarze postjugosłowiańskim

12:00 - Lidija Rezoničnik (University of Lubljana): Radość pisania - O recepcji dzieł Wisławy Szymborskiej w Słowenii

12:30 - Elżbieta Szawerdo (University of Warsaw): Recepcja twórczości Wisławy Szymborskiej na Węgrzech

13:00 – 15:00 - Lunch Break

15:00 – 16:00 (HG 109)

Panel: Reception abroad

Moderator: Marta Kaźmierczak

15:00 - Wei-Yun Lin (Graduate School of Taiwanese Culture at the National Taipei University of Education): Children of the Age - about the reception of Szymborska's political poetry in Taiwan and Hong Kong

15:30 - Jakub Niewiński, M.A. (University of Zielona Góra): Polsko–izraelska "Rozmowa z kamieniem" w trzech językach

16:00 – 16:15 - Break

16:15 – 17:45 (HG 109)

Panel: Wisława Szymborska's Works in Education and Media Art

Moderator: Birgit Krehl

16:15 - Danuta Łazarska (Pedagogical University of Cracow): "Co zostaje po człowieku?" O dialogach pełnych uczuć, emocji i refleksji w kształceniu literacko-kulturowym

16:45 - Ksymena Filipowicz-Tokarska (Adam Mickiewicz University in Poznan): Szymborska/Dedecius. Lekcja w Archiwum

17:15 - Marta Bąkiewicz (Adam Mickiewicz University in Poznan) and Ilona Czechowska (Karl Dedecius Foundation): Muzyczno-literackie związki na przykładzie twórczości Wisławy Szymborskiej

17:45 – 18:00 - Break

18:00 – 19:00 Vernissage of the exhibition "Joy of Writing / Joy of Taking Pictures"  (Simultaneous translation, German/Polish) (HG 109)

Joanna Helander, a photographer, director, writer and translator, introduces to her exhibition and guides through it.

Translation: Malwina Szczypta
Friday, November 17

9:00 – 10:30 (HG 104)

Panel: Translation as reception

Moderator: Anna Małgorzewicz

9:00 - Piotr Sulikowski (University of Szczecin): I-Faktoren und Übersetzbarkeit der Dichtung W. Szymborskas ins Deutsche

9:30 - Birgit Krehl (University of Potsdam): Das "Wir" und andere "Unbestimmtheitsstellen" in den Gedichten von Szymborska und den Übersetzungen von Dedecius

10:00 - Joanna Małgorzata Banachowicz (University of Wrocław): "Einen Dichter wie sie gibt es kein zweites Mal". Das Phänomen der Popularität der Poesie von Wisława Szymborska im deutschsprachigen Raum


9:00 – 10:30 (HG 109)

Panel: Cultural and phlosophical aspects in the translation

Moderator: Mark Keck-Szajbel

9:00 - Emil Lesner (University of Szczecin): O językowo-kulturowych nośnikach (nie)przetłumaczalności na podstawie wybranych wierszy Wisławy Szymborskiej i ich tłumaczenia na język niemiecki

09:30 - Karolina Kazik (University of Wrocław): "Stąd idę myślą w przyszłe wieki"… Elementy kulturowe w tłumaczeniu wierszy Wisławy Szymborskiej na język niemiecki

10:00 - Anindita Mukherjee, M.A. (Graduate School of English and Film Studies, University of Alberta): The philosophical aesthetics of Wislawa Szymborska's poetry

10:30 – 11:00 - Break

11:00 – 12:30 (HG 104)

Panel: Translation as reception

Moderator: Joanna Banachowicz

11:00 - Magdalena Okła (Maria Curie Skłodowska University): "Skoki, przeskoki, odskoki na boki", czyli o (nie)przekładalności wiersza Wisławy Szymborskiej "Moralitet leśny"

11:30 - Michał Gąska (University of Wrocław): "Nic dwa razy", czyli o dwóch tłumaczeniach wiersza Wisławy Szymborskiej na język niderlandzki

12:00 - Krzysztof Jeleń (University of Warsaw): Uroczy urodzaj "Urodzin" Szymborskiej - gry fonetyczne jako trudność tłumaczeniowa

11:00 – 12:30 (HG 109)

Panel: Reception abroad

Moderator: Karolina Kazik

11:00 - Małgorzata Marzoch (University of Warsaw): Recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Hiszpanii: przykład twórczości Teresy Soto

11:30 - Ewa Pac (Thames British School Warsaw/ University of Warsaw): O recepcji Szymborskiej w Italii i pracy tłumacza

12:30 – 13:00 - Closing Remarks (HG 109)

Michał Gąska (Uniwersytet Wrocławski) and Małgorzata Szajbel-Keck (Viadrina Center of Polish and Ukrainian Studies, Fundacja im. Karla Dedeciusa)