Banner Viadrina

Księgozbiory semestralne

Z początkiem nowego semestru przygotowywane zostają księgozbiory semestralne poszczególnych wykładów i zajęć (nie mylić z księgozbiorami podręcznymi!). Znajdują się one w czytelni na 3 piętrze (od schodów na lewo za szklanymi drzwiami po prawej stronie w tylnej części czytelni), na specjalnych półkach, ułożone w porządku alfabetycznym według nazwisk prowadzących zajęcia docentów. Książki tych zbiorów są oznaczone tzw. papierowymi chorągiewkami i można je wypożyczać na weekend. „Papierowa chorągiewka” wskazuje, że nie można wypożyczać tych książek elektronicznie na podstawie karty bibliotecznej, lecz na podstawie wypełnionych karteczek wyłożonych w punkcie wypożyczania.

Wypożyczanie jest możliwe w sobotę od godz. 11:00 do 12:45.

Książki należy oddać w poniedziałek do godz. 10:00.

W księgozbiorach semestralnych wstawiane są także segregatory (wzory kopii, kopie opracowań, zbiory zadań i in.). Aktualna zawartość księgozbiorów semestralnych przedstawiona jest na załączonych listach.

W księgozbiorach semestralnych nie umieszcza się zbiorów czasopism lub serii wydawniczych, bibliografii, ani leksykonów.

W celu zorganizowania nowego aparatu semestralnego, należy wypełnić następujący formularz.

Warto dużo wcześniej wręczyć (w ciągu poprzedniego semestru) wymagania dotyczące planowanego księgozbioru semestralnego, zwłaszcza gdy biblioteka nie dysponuje wskazanymi pozycjami literatury (pozyskanie literatury zagranicznej, a także antykwarycznej, może czasami trwać kilka miesięcy).

Listy przekazane bibliotece uniwersyteckiej są opracowywane w kolejności ich otrzymania. Brak niektórych danych (np. sygnatur) wydłuża czas sprowadzenia pozycji.

Zebrane przez Państwa materiały zajęciowe (tzw. „reader”) prosimy na końcu semestru samodzielnie zabrać z półek czytelni.