Banner Viadrina

Wypożyczanie

Dużą część zbiorów znajdujących się w czytelni można wypożyczać (studenci mogą wypożyczać książki na okres dwóch tygodni, a użytkownicy zewnętrzni jednego tygodnia). Do wypożyczenia książek potrzebna jest karta biblioteczna lub legitymacja studencka Viadriny. Wypożyczać można wszystkie pozycje znajdujące się w czytelni, oznaczone dwucyfrowym symbolem lokalnym (10, 11,...), poza tymi, które oznaczone zostały żółtym, albo czerwonym punktem.

Wypożyczać można również zbiory podręczników (dla studentów i pracowników naukowych uniwersytetu) oraz czasopism (z wyjątkiem literatury wymagającej szczególnej ochrony).

Książki z magazynu otrzymają Państwo po dokonaniu zamówienia w systemie OPAC. Zbiory podręczników oznaczone są symbolem lokalnym 18, a zbiory w magazynie symbolami, jak np. „aa1001“ itd. Zbiory te można z reguły wypożyczać na okres czterech tygodni, z możliwością przedłużenia. Szczegółowej porady udziela punkt informacji na parterze lub na 3 piętrze.

Ze zbiorów oznaczonych czerwonym punktem oraz czasopism, gazet, wydań w pojedynczych arkuszach, leksykonów i bibliografii można korzystać wyłącznie na miejscu.

Punktowe oznaczenia książek mają ogólnie następujące znaczenie:

  • Roter Punkt korzystanie wyłącznie na miejscu
  • gelber Punkt wypożyczanie na weekend   (wypożyczenie w sobotę, w godz. 11:00 – 12:45; zwrot w poniedziałek do godz. 10:00)
  • Brak oznaczenia: wypożyczanie 2 tygodnie
  • Termin wypożyczania książek
  • ze zbiorów podręczników: 4 tygodnie
  • z magazynu: 4 tygodnie

Szczegóły patrz >terminy wypożyczania / warunki wypożyczania