Banner Viadrina

Informacje ogólne

Biblioteka uniwersytecka jest ogólną biblioteką naukową. Służy ona studiowaniu, prowadzeniu badań, nauczaniu i bieżącej działalności uniwersytetu oraz dalszej pracy naukowej, dokształcaniu i pozyskiwaniu rzeczowej informacji. W tym kontekście każdy może korzystać z biblioteki uniwersyteckiej. Aby móc wypożyczać zbiory biblioteczne, włącznie ze składaniem zamówień zewnętrznych i korzystaniem z wyszukiwarek internetowych należy dokonać rejestracji.