Banner Viadrina

Informacja

Centralna informacja biblioteczna znajduje się na parterze, bezpośrednio przy wejściu do biblioteki. Udziela ona informacji dotyczących wszelkich spraw związanych z korzystaniem z biblioteki na miejscu oraz możliwościami korzystania ze źródeł zewnętrznych. W szczególnych przypadkach informacja kieruje do odpowiednich biur administracji bibliotecznej.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00 - 15:00 otwarty jest dodatkowo punkt informacyjny na 3 piętrze, w okresach wolnych od zajęć czas otwarcia bywa skrócony. > >Aktualności.