Banner Viadrina

Zapisy

Biblioteka uniwersytecka we Frankfurcie nad Odrą jest jednostką naukową otwartą publicznie, której zbiory są dostępne w pierwszej linii dla studentów i pracowników Uniwersytetu Europejskiego, a ponadto dla użytkowników z całej Brandenburgii oraz Berlina.

Rejestracja oraz korzystanie z biblioteki uniwersyteckiej są darmowe.

 Osoby , które chcą wypożyczać zbiory biblioteki uniwersyteckiej, korzystać z zamówień zewnętrznych oraz wyszukiwarek internetowych powinny zapisać się do biblioteki. Wypełniony formularz rejestracyjny, który otrzymają Państwo w punkcie informacji (na parterze dziedzińca wewnętrznego), stanowi jednocześnie wniosek o wydanie karty bibliotecznej.

Warunkiem rejestracji jest przedłożenie ważnego dokumentu tożsamości lub paszportu potwierdzającego miejsce zamieszkania, w przypadku profesorów i pracowników naukowych wymagany jest dodatkowo dokument służbowy. Studencka karta chipowa stanowi jednocześnie kartę biblioteczną. Dane użytkownika uzyskane w czasie rejestracji są następnie przetwarzane elektronicznie zgodnie z przepisami brandenburskiej ustawy o ochronie danych.

Studenci Uniwersytetu Europejskiego Viadrina mogą w pełni korzystać z biblioteki w czasie trwania studiów, a pracownicy naukowi w okresie zatrudnienia na uczelni.

Użytkownicy przebywający okresowo na uniwersytecie, mogą złożyć wniosek o wydanie karty gościnnej.

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 12 rok życia, mogą uzyskać dostęp do korzystania z biblioteki uniwersyteckiej na podstawie pisemnej zgody upoważnionego opiekuna.

Urzędy, przedsiębiorstwa oraz inne podmioty posiadają możliwość rejestracji jako użytkownicy korporacyjni. W tym przypadku formularz rejestracyjny powinna podpisać osoba uprawniona do reprezentacji wraz z odpowiednią pieczątką urzędową lub firmową.

We własnym interesie prosimy niezwłocznie podać zmiany adresu zamieszkania oraz innych danych osobistych.

 

Wyrejestrowanie

Zaświadczenie zamykające konto biblioteki uniwersyteckiej na potrzeby eksmatrykulacji można otrzymać po oddaniu wszystkich wypożyczonych zbiorów bibliotecznych i uregulowaniu ewentualnych opłat.

Dotyczy to również kończących się umów pracowników uniwersyteckich. Zamknięcia konta dokonuje się w informacji na parterze.