Banner Viadrina

Wsparcie kompetencji informacyjnych

W wybraniu przydatnych informacji z obszernej ilości danych oraz przy pomocy różnych środków pomagają oferty biblioteki uniwersyteckiej. BU oferuje moduły dopasowane do określonych grup docelowych, które wskazują właściwą drogę w poszukiwaniu informacji. Zachęcamy do korzystania z naszej pomocy i naszych kompetencji informacyjnych.

 

Moduł 1: Wprowadzenie do korzystania z biblioteki uniwersyteckiej
Moduł 1a: Wprowadzenie dla studiujących kulturoznawstwo i nauki ekonomiczne
Moduł 1b: Courses in library knowledge and information management

Moduł 2: Jak wyszukiwać literaturę w bibliotece – wskazówki i rady w korzystaniu z systemu OPAC

Moduł 3: Możliwości sprowadzania literatury, której nie ma w BU, ze szczególnym uwzględnieniem serwisów dostarczających dokumenty

Moduł 4: Bazy danych BU oraz internet jako źródło informacji

Moduł 5: Techniki pracy prawniczej w BU – systematyczne wprowadzenie dla rozpoczynających studia

Moduł 6: Oferta dla szkół

 

Oprowadzanie

Moduły 2 do 5 odbywają się tylko na początku semestru zimowego.