Banner Viadrina

Referaty specjalistyczne

sprowadzania literatury o specyficznej tematyce, wprowadzają ważne bibliografie specjalne, także w zakresie mediów elektronicznych oraz współokreślają zasady korzystania ze zbiorów specjalistycznych innych bibliotek. Polecamy skontaktować się z referatami specjalistycznymi zwłaszcza w przypadku obszernych prac naukowych. Obecnie referaty specjalistyczne biblioteki uniwersyteckiej podzielone są na następujące działy:

 

Dział Osoba Pokój Tel.
Ogólny Dr. Hans-Gerd Happel 253 5534-3250
Nauki prawne, filozofia, teologia Hans-Jürgen Hertz - Eichenrode 267 5534-3330
Nauki społeczne, sztuka, muzyka, nauki o komunikacji Renate Berthold 268 5534-3395
Nauki ekonomiczne, matematyka,informatyka, nauki przyrodnicze, technika, medycyna Dr. Henning Klauß 265 5534-3397
Językoznawstwo i literaturoznawstwo, slawistyka, historia Margret Blömer 257 5534-3224