Banner Viadrina

Zapisy

Biblioteka uniwersytecka we Frankfurcie nad Odrą jest jednostką naukową otwartą dla publiczności, której zbiory są dostępne w pierwszej linii dla studentów i pracowników Uniwersytetu Europejskiego, a ponadto dla użytkowników mieszkających w Brandenburgii i w Berlinie.

Rejestracja oraz korzystanie z biblioteki uniwersyteckiej są darmowe.

Zapisywać powinny się osoby, które chcą wypożyczać zbiory biblioteki uniwersyteckiej, korzystać z zamówień zewnętrznych oraz wyszukiwarek internetowych. Wypełniony formularz rejestracyjny, który można otrzymać w punkcie informacji (na parterze dziedzińca wewnętrznego), stanowi jednocześnie wniosek o wydanie karty bibliotecznej.

Warunkiem rejestracji jest przedłożenie ważnego dokumentu tożsamości lub paszportu potwierdzającego miejsce zamieszkania, a w przypadku profesorów i pracowników naukowych dodatkowo dokumentu służbowego. Legitymacja studentów Viadriny stanowi jednocześnie kartę biblioteczną. Dane użytkownika uzyskane w czasie rejestracji są przetwarzane elektronicznie zgodnie z przepisami brandenburskiej ustawy o ochronie danych.

Studenci mogą w pełni korzystać z biblioteki w czasie trwania studiów, a pracownicy naukowi Europejskiego Uniwersytetu Viadrina w okresie zatrudnienia na uczelni.

Użytkownicy, przebywający okresowo na uniwersytecie, mogą złożyć wniosek o wydanie karty gościnnej.

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 12 rok życia, mogą uzyskać dostęp do korzystania z biblioteki uniwersyteckiej na podstawie pisemnej zgody upoważnionego opiekuna.

Urzędy, przedsiębiorstwa oraz inne podmioty posiadają możliwość rejestracji jako użytkownicy korporacyjni. W tym przypadku formularz rejestracyjny powinna podpisać osoba uprawniona do reprezentacji wraz z odpowiednią pieczątką urzędową lub firmową.

We własnym interesie prosimy niezwłocznie podać zmiany adresu zamieszkania oraz innych danych osobistych.

 

Wyrejestrowanie

Zaświadczenie zamykające konto biblioteki uniwersyteckiej na potrzeby eksmatrykulacji otrzymają Państwo po oddaniu wszystkich wypożyczonych zbiorów bibliotecznych i uregulowaniu ewentualnych opłat.

Dotyczy to również kończących się umów pracowników uniwersyteckich. Zamknięcia konta dokonuje się w informacji na parterze.