Banner Viadrina

Rozmieszczenie zbiorów bibliotecznych

Zbiory biblioteczne są uporządkowane w systematyczny sposób według działów tematycznych. Podstawę uporządkowania stanowi regensburska klasyfikacja zbiorów bibliotecznych. W określeniu lokalizacji danej książki istotne jest oznaczenie lokalne, które rozpoczyna sygnaturę:.dwucyfrowe oznaczenie lokalne wskazuje na lokalizację w czytelni. Sygnatury zbiorów znajdujących się w magazynach rozpoczynają się literami oraz cyframi (np. „ab0134”); można je zamawiać poprzez system OPAC. Trzycyfrowe oznaczenie lokalne wskazuje (np. „415“) na podręczne zbiory profesorów, które można wypożyczyć w sekretariacie danej katedry lub zamówić poprzez w punkcie informacji.

 

Część sygnatury po oznaczeniu lokalnym za kreską ukośną, składająca się z dwóch liter i jednej liczby określa miejsce w systemie książek spokrewnionych tematycznie. Dzięki temu w określonych miejscach systemu można znaleźć literaturę dotyczącą określonej tematyki bezpośrednio na jednej półce w czytelni. Dlatego warto szukać literatury na regałach! Należy jednak uwzględnić fakt, że poszczególne pozycje literatury mogą być akurat wypożyczone, znajdować się w podręcznych zbiorach zajęć, w magazynie lub na innej półce w czytelni. Pełny przegląd literatury znajduje się zatem w systemie OPAC.

Tematyczna część sygnatury składa się z dwóch liter oraz trzech, do czterech cyfr. Pierwsza litera oznacza z reguły dyscyplinę naukową, np. P = nauki prawne, Q = nauki ekonomiczne, N = historia; druga litera określa dziedzinę dyscypliny, np. PH = prawo karne, następna cyfra oznacza dalsze uszczegółowienie dyscypliny.