Banner Viadrina

Elektroniczne dokumenty Uniwersytetu Europejskiego Viadrina - OPUS

Doktoranci Uniwersytetu Europejskiego Viadrina posiadają możliwość opublikowania swoich prac doktorskich według wydziałowych zasad studiów doktoranckich oraz w formie elektronicznej według „wskazówek publikacji elektronicznych” biblioteki uniwersyteckiej Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Doktorat wprowadzany jest do Katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej oraz do katalogu biblioteki uniwersyteckiej Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

 

Zakładka doktoratu wprowadzana jest w Przepisach doktorskich