Banner Viadrina

Zbiór podręczników

Zbiór podręczników obejmuje książki przydatne w studiach i zajęciach w większej ilości egzemplarzy, które zostały zebrane głównie dzięki propozycjom pracowników naukowych.

Zbiory podręczników oznaczone są sygnaturą lokalną 18/… i mogą być wypożyczane przez studentów i pracowników uniwersytetu.

Zbiory podręczników znajdują się w podziemiu dziedzińca wewnętrznego (poniżej informacji).