Banner Viadrina

ARCHIWUM IM. KARLA DEDECIUSA

Archiwum osobiste Rolfa Fiegutha

Rolf Fieguth – niemiecki slawista, literaturoznawca, tłumacz z języka polskiego, rosyjskiego i francuskiego.

Inwentarz archiwum osobistego Rolfa Fiegutha

Rolf Fieguth urodził się w Berlinie w 1941 roku. Studiował slawistykę, germanistykę oraz historię Europy Wschodniej w Berlinie Zachodnim i Monachium. W1967 roku uzyskał doktorat w zakresie filologii słowiańskiej na temat twórczości Adama Mickiewicza. W latach 1967-1979 był pracownikiem naukowym na uniwersytecie w Konstancji, gdzie przedmiotem swoich badań uczynił różne szkoły filozoficzno-literaturoznawcze – od strukturalizmu poprzez formalizm rosyjski ku fenomenologii i estetyce recepcji. W Instytucie Badań Literackich PAN zajmował się klasycyzmem i preromantyzmem w literaturze polskiej. W 1976 roku uzyskał habilitację w zakresie slawistyki w dziedzinie literaturoznawstwa za całokształt pracy naukowej. W latach 1980-1983 wykładał jako profesor polonistyki i rusycystyki na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Od 1983 roku jest profesorem zwyczajnym języków i literatur słowiańskich na uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim.

Profesor Fieguth jest badaczem twórczości polskich pisarzy i poetów od renesansu po awangardę dwudziestowieczną i współczesność (Kochanowski, Norwid, Witkiewicz, Schulz, Gombrowicz, Różewicz), polskiego i radzieckiego dramatu XX-wieku. Przełożył na język niemiecki m.in. „Trans-Atlantyk” Gombrowicza i „Vade-mecum” Norwida oraz francuskojęzycznych autorów szwajcarskich m. in. Bille, Bouvier, Chappaz, Simonet.

Za swój pracę naukową w dziedzinie komparatystyki i slawistyki, dorobek translatorski oraz działalność wydawniczą (dzieła zebrane Witolda Gombrowicza) otrzymał nagrodę Polskiego PEN-Clubu (2001), został wyróżniony medalem UAM (2009) oraz doktoratem honoris causa poznańskiej uczelni (2017).

Część archiwum naukowego Rolfa Fiegutha została przekazana do Archiwum Karla Dedeciusa w 2013 roku i opracowana elektronicznie w 2015 roku. Zawiera materiały warsztatów naukowych z literatury i filozofii Rosji, literatury polskiej od XVI do XX wieku, francuskiego modernizmu, środkowoeuropejskiego strukturalizmu, projekty wykładów, seminariów, sympozjów, artykułów, a także liczne recenzje prac naukowych oraz korespondencję ze współpracownikami, wydawcami i instytucjami kultury.

Interesujące strony: