Banner Viadrina

ARCHIWUM IM. KARLA DEDECIUSA

Wydarzenia i wystawy

„Wolę być czytelniczką wierszy cudzych, niż własnych...”
Historia znajomości Wisławy Szymborskiej
i Karla Dedeciusa w listach i wyklejankach

Impresje z prezentacji w Collegium Polonicum.
Aktualnie wystawę można obejrzeć na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (GD, I piętro).

W Archiwum im. Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach przechowywany jest zbiór ponad 400 dokumentów, będących świadectwem znajomości poetki i jej niemieckiego tłumacza. Są tam maszynopisy wierszy i ich przekładów, pamiątki z uroczystości wręczenia Nagrody Nobla oraz materiały prasowe dotyczące recepcji twórczości Wisławy Szymborskiej w Niemczech. Do najciekawszych należy korespondencja, sięgająca lat 60-tych i trwająca nieprzerwanie do początku XXI wieku. Szymborska prowadziła ją przede wszystkim na własnoręcznie sporządzonych „wyklejankach”.

Na siedmiu wielkoformatowych planszach przedstawiamy w językach polskim i niemieckim wybór korespondencji poetki i tłumacza. Na jego podstawie prześledzić można nie tylko rozwój ich znajomości, ale także recepcję twórczości Szymborskiej w Niemczech. Obok serii zabawnych wyklejanek zobaczyć można również pamiątkowe dokumenty z uroczystości przyznania poetce literackiej Nagrody Nobla.

Wystawę przygotowało Archiwum im. Karla Dedeciusa we współpracy z Collegium Polonicum, Uniwersytetetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetem im. Adama Mickeiwicza w Poznaniu. Zgody na wykorzystanie korespondencji udzieliły Fundacja im. Karla Dedeciusa oraz Fundacja Wisławy Szymborskiej, która objęła  projekt swoim partonatem. 

Wystawę można oglądać do 13 listopada 2023 roku w budynku im. Marion hrabiny  Dönhoff  (GD) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Wystawa jest mobilna. Wszystkich zainteresowanych jej wypożyczeniem zachęcamy do kontaktu.

Informacji udziela:

dr Agnieszka Brockmann
tel.: 61 829 6752
e-mail: brockmann@europa-uni.de

Szymborska_plakat_cms