Banner Viadrina

ARCHIWUM IM. KARLA DEDECIUSA

Zbiory Archiwum Karla Dedeciusa

Archiwum osobiste Karla Dedeciusa

Spuścizna po Henryku Beresce

Spuścizna po Erichu Dauzenroth wraz z kolekcją materiałów dot. Janusza Korczaka

Archiwum Osobiste Rolfa Fiegutha (Sygn. KDA-4)

Archiwum Osobiste Eugeniusza Wachowiaka (Sygn. KDA-5)

 

Od czasu, kiedy Karl Dedecius w roku roku 2001 przekazał komplet wytworzonych przez siebie materiałów Bibliotece Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, archiwum znacznie powiększyło swoje zasoby. Obecnie znajduje się bowiem w posiadaniu trzech cennych zespołów archiwalnych. Jego zbiory poszerzone zostały o spuściznę po Henryku Beresce oraz o spuściznę po Erichu Dauzenroth z przynalężącą do niej kolekcją materiałów naukowych związanych z osobą Janusza Korczaka.

Wszystkie trzy archiwa osobiste oraz towarzyszące im archiwa prasowe i kolekcje tematyczne materiałów naukowych, złożone w jednej placówce archiwalnej stanowią doskonałą bazę naukową dla specjalistów zajmujących się polską i niemiecką literaturą, translatoryką, historią Europy Wschodniej, polityką czy teatroznawstwem. Wszystkie zespoły zostały uporządkowane i skatalogowane przy użyciu otwartego programu bazodanowego Kalliope, za pośrednictwem, którego można szczegółowo zapoznać się z aktualnym stanem akt, opracowanych w Archiwum Dedeciusa. Zbiory dostępne w formie elektronicznej w sieci internetowej (w postaci szczegółowych wpisów inwentarzowych), w postaci oryginalnych dokumentów do wglądu otrzymać można na miejscu.

Układy archiwalne archiwów osobistych składających się na obecny zasób placówki posiadają różnorodny charakter. Podczas gdy autorem wykazu papierów Karla Dedeciusa jest sam twórca zespołu akt (przez co posiada on kształt silnie nacechowny indywidualnym spojrzeniem twórcy, co dodatkowo zwiększa jego wartość), tak dwa kolejne archiwa osobiste uporządkowane i usystematyzowane zostały zgodnie z kanonami metodyki archiwalnej.

Wykaz akt zespołu otwartego Karla Dedeciusa:

Karl Dedecius’ Vorlass:    

 1.   Korrespondenzen I
  1.  Briefe: deutsche von A - Z
  2.  Briefe: polnische von A - Z
 2. Korrespondenzen II
  1.  Briefe: deutsche von A - Z
  2.  Briefe: polnische von A - Z
 3. Biographisches
 4. Ehrenpromotionen, Preise, Auszeichnungen, Ehrungen
  1.  Ehrenpromotionen und Ehrenprofessuren an deutschen Universitäte
   1.  Köln
   2.  Stuttgart
  2.  Ehrenpromotionen und Ehrenprofessuren an polnischen Universitäten
   1.  Lublin
   2.  Łódz
   3.  Toruń
   4.  Kraków
   5.  Wrocław
  3. Preise (1962-1985)
  4. Preise (1986-1991)
  5. Preise (1992-1997)
  6. Preise (1998-2000)
 5. Friedenspreis des deutschen Buchhandels
 6. Rezensionen über Anthologien und Essays von Karl Dedecius
 7. Zur Person Karl Dedecius
  1. Polnische Interviews
  2. 65. Geburtstag
  3. 70. Geburtstag
  4. 75. Geburtstag
  5. 80. Geburtstag
  6.  Allianz
  7. Deutsches Polen-Institut 1978-2001
  8. Villa Decius
 8. Publikationen
  1. Lektion der Stille
  2. Polnische Pointen
  3. Polnische Poesie
  4. Polnische Prosa
  5. Panorama
   1. Briefe
   2. Manuskripte
   3. Notizen
   4. Illustrationen
   5. Druckfahnen
  6. Polnische Bibliothek
  7. Vom Übersetzen
  8. Wörterbuch des Friedens
  9. Deutsche Manuskripte und Veröffentlichungen von Karl Dedecius
  10. Polnische Texte von Karl Dedecius
  11. Poetik der Polen
  12. Sonderdrucke von Karl Dedecius
  13. Sonderdrucke anderer Autoren
 9. Veranstaltungen: Lesungen, Vorträge, Referate
 10. TV- und Hörfunkmanuskripte
 11. Korrespondenzen mit deutschen Zeitungen und Zeitschriften
 12. Korrespondenzen mit polnischen Zeitungen und Zeitschriften
 13. Deutsche Verlage
  1. Hanser Verlag
  2. Insel Verlag
  3. Suhrkamp Verlag
  4. Andere deutsche Verlage
 14. Polnische Verlage
 15. Ausländische Verlage
 16. Autoren
  1. Ajgi, Gennadij (1934)
  2. Bieńkowski, Zbigniew (1913-1994)
  3. Brudzinski, Wiesław Leon (1920-1996)
  4. Gałczyński, Konstanty Ildefons (1905-1953)
  5. Herbert, Zbigniew (1924-1998)
  6. Lec, Stanisław Jerzy (1909-1966)
  7. Miłosz, Czeslaw (1911)
  8. Nowaczynski, Adolf (1876-1944)
  9. Popa, Vasko (1922-1991)
  10. Przyboś, Julian (1901-1970)
  11. Rożewicz, Tadeusz (1921)
  12. Szaniawski, Jerzy (1886-1970)
  13. Szymborska, Wisława (1923)
  14. Wirpsza, Witold (1918-1985)
  15. Wojtyła, Karol (1920)
  16. Wyspiański, Stanisław (1869-1907)
  17. Zagajewski, Adam (1945)
  18. Andere Autoren
 17. Preise an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
 18. Universitäten, Akademien, Institute

 

Karl Dedecius’ Pressearchiv:

 

I. Teil

 1. Veranstaltungen
 2. Polnische Presse der 50er Jahre / Dedecius und die polnische Kultur
 3. Polnische Presse der 60er Jahre / Dedecius und die polnische Kultur
 4. Polnische Presse der 70er Jahre / Dedecius und die polnische Kultur
 5. Polnische Presse der 80er Jahre / Dedecius und die polnische Kultur
 6. Polnische Presse der 90er Jahre / Dedecius und die polnische Kultur (1990-95)
 7. Polnische Presse der 90er Jahre / Dedecius und die polnische Kultur (1996-2000 und ohne Datum)
 8. Polnische und in andere Sprachen verfasste Pressestimmen zur Person von Karl Dedecius
 9. Polnische Pointen, Nachdrucke (1961-1981), Pressestimmen
 10. Polnische Interviews mit Karl Dedecius (2009)
 11. Deutsche Interviews mit Karl Dedecius, Fragebögen
 12. LEKTION DER STILLE / Presse, Zeitschriften / Deutsche, polnische und andere Sprachen
 13. Deutsche Artikel von Karl Dedecius
 14. RUNDFUNK
 15. „Der Übersetzer“ Zeitschrift
 16. „Dialog“ Zeitschrift
 17. Pressespiegel
 18. Presse zur Person Karl Dedecius (1963-1980)
 19. Presse zur Person Karl Dedecius (1963-1990)
 20. Presse zur Person Karl Dedecius (1981-1990)
 21. Presse zur Person Karl Dedecius (1963-1980)
 22. Presse zur Person Karl Dedecius  (1991-2000)
 23. Über Karl Dedecius (2000-…)
 24. PANORAMA der polnischen Literatur des 20 Jahrhunderts
 25. PANORAMA Bd. 5, 1. Kapitel Junges Polen
 26. PANORAMA Bd. 5, 6. Kapitel Krieg und Unfrieden
 27. PANORAMA – Prospekten
 28. PANORAMA – verschiedene Autoren
 29. Polnische Prosa – Nachdrucke, Pressestimmen
 30. Polnische Poesie des 20. Jahrhunderts
  1. Hanser Verlag (1964)
  2. Neue Polnische Lyrik (1965)
  3. Polnische Lyrik der Gegenwart (1983)
 31. Deutsche Literatur / Geschichte
 32. Preise, Ehrungen, Auszeichnungen (1962-1985)
 33. Preise, Ehrungen, Auszeichnungen (1986-1991)
 34. Preise, Ehrungen, Auszeichnungen (1992-1997)
 35. Ehrendoktorwürde KUL Lublin (14.05.1987) (deutsche und polnische)
 36. Ehrenpromotion Wrocław (2002)
 37. Friedenspreis (1990)
 38. Andreas-Gryphius-Preis (1997)
 39. Preis der Zeitschrift „Odra“ (2002)
 40. Ehrenbürger der Stadt Płock (1996)
 41. Eröffnung des Karl-Dedecius-Archivs (17.10.2002) / deutsche und polnische Presse
 42. Lesungen, Vorträge, Referate
  1. Die Warschauer Buchmesse (1966)
  2. 1950er - 1990er Jahre
 43. Polnische Texte von Karl Dedecius
 44. Karikaturen von Karl Dedecius
 45. Polnische Verlage
 46. Deutsche Verlage
 47. Ausländische Verlage
 48. Deutsche und Polen
 49. Sonderdrucke / polnische und andere Sprache
 50. Rezensionen über die Bücher von Karl Dedecius
 51. Theorie der Übersetzung
 52. VOM ÜBERSETZEN (Rezensionen)
 53. POLNISCHE BIBLIOTHEK
 54. VILLA DECIUS
 55. Universitäten
 56. Staatsbesuch (02.-05.05.1990)
 57. Wörterbuch des Friedens
 58. Glaube, Hoffnung, Liebe (1981)
 59. Der 65. Geburtstag von Karl Dedecius
 60. Der 70. Geburtstag von Karl Dedecius
 61. Der 75. Geburtstag von Karl Dedecius
 62. Der 80. Geburtstag von Karl Dedecius

 

II. Teil

 1. Polnische Autoren
 2. Polnische Profile I (Nowaczyński, Gałczyński)
 3. Polnische Profile II (Przyboś, Różewicz, Herbert)
 4. Gegenwärtige polnische Autoren (Brudziński, Gałczyński, Gombrowicz)
 5. Herbert / polnische Presse (1965-2000)
 6. Herbert / deutsche Presse (1965-2000)
 7. Stanisław Jerzy Lec
 8. Adam Mickiewicz / polnische Presse
 9. Adam Mickiewicz / deutsche Presse
 10. Adam Mickiewicz – Blätter
 11. Miłosz Czesław / Presse- und Zeitschriftenartikel
 12. Nowaczyński, Przyboś, Przybyszewski
 13. Różewicz Tadeusz / polnische Presse (1964-1989)     
 14. Różewicz Tadeusz / deutsche Presse (1965-1999)
 15. Schaniawskis Schaffen
 16. Szuber Janusz
 17. Szymborska Wisława
 18. Wirpsza Witold
 19. Wojtyła Karol
 20. Wyspiański Stanisław
 21. Zagajewski Adam
 22. Polnische Aphorismen
 23. Avantgarde
 24. Futuryzm
 25. Deutsche Autoren (Brecht, Schulz, Reich-Ranicki)
 26. Russland / Russische Autoren
 27. Stasys Eidrigevicius
 28. Vasko Popa
 29. Andere Autoren
 30. Aufsätze über die polnische Literatur und Kultur
 31. Buchausstattungen
 32. Buchumschläge und Plakate
 33. Ehrenpromotion Köln (1976)
 34. Deutsche Sprache und Literatur
 35. Ehrenpromotionen (1990, 1995, 1997, 2000) und Professur
 36. Emigranten / Exil
 37. Formisten, Neue Kunst
 38. Geschichte (Antike+MA)
 39. Graphiken, Bilder, Exlibris
 40. Kultur, politische Korrespondenz
 41. Kunst und Kultur
 42. Łódź/Lodz
 43. Musik (Noten)
 44. Musik (Texte)
 45. Neue Texte deutscher Autoren
 46. NS-Zeit
 47. ODRIS III
 48. Philosophie
 49. Poetik
 50. Politik (1989)
 51. Polnische Kultur
 52. Preise an andere Personen
 53. Religion
 54. Rezensionen von Büchern
 55. Satire
 56. Sprache
 57. Vorträge / Lesungen
 58. Wiadomości Londyńskie
 59. Thomae. Nachrichten von morgen
 60. Wieland-Übersetzer-Preis / Sindelfingen (25.09.1985)

 

III. Teil

 1. Literatur – Prosa und Poesie
 2. Theater
 3. Kultur
 4. Musik
 5. Kunst
 6. Übersetzung
 7. Architektur
 8. Archäologie
 9. Religion
 10. Philosophie
 11. Gesellschaft
 12. Wirtschaft
 13. Medizin
 14. Naturwissenschaften
 15. Wissenschaft
 16. Landeskunde
 17. Zeitschrift KULTUR
 18. Russischsprachige Zeitschriften
 19. Sprache
 20. Deutsch-polnische Zusammenarbeit
 21. Politik
 22. EU
 23. Geschichte / deutsche / polnische / allgemeine
 24. III. Reich
 25. DDR
 26. Vereintes Europa
 27. Länder
  1. Frankreich
  2. Griechenland
  3. Italien
  4. Spanien
 28. Unterschiedliche Zeitschriften

 

 

Wykaz akt spuścizny po Henryku Beresce i przynależącym do niej archiwum prasowym:

Henryk Bereskas Nachlass:

 1. Werke des Nachlassers
  1. Monographien, Artikel und Referate
  2. Literarische Arbeiten
  3. Vorträge (Entwürfe, Texte, Skripts)
  4. Rezensionen und Meinungen über ein Werk, welches Verlegt worden ist
  5. Übersetzungen aus anderen Sprachen
   1. Poesie
   2. Prosa
   3. Drama
  6. Populärwissenschaftliche Arbeiten, darunter Interviews,  Vorträge/ Vorlesungen und Artikel zur Verbreitung unter einer breiten Öffentlichkeit
  7. Ansprachen
  8. Zeichnungen, Skizzen, Porträts
  9. Werkstattmaterialien
 2. Materialien zum Lebenswerk
  1. Wissenschaftlich¬-kulturelle Tätigkeit an Hochschulen, in Instituten, Fachgesellschaften, auf Versammlungen und Fachkongressen, Lesungen
  2. Didaktische Materialien in Schulen, Hochschulen, Kursen u.s.w.
  3. Beurteilungen über die literarische und wissenschaftliche Tätigkeit anderer Personen
  4. Tätigkeit in anderen Einrichtungen
  5. zur Publikation bestimmte Verlagsarbeit, Redaktionsarbeit
  6. gesellschaftlich/ politische Tätigkeit
  7. Materialien zum Theater
  8. eventuelle andere Materialien
 3. Biographische Materialien
  1. Autobiographien, persönliche Enqueten, biographische Übersichten, Bibliographien eigener Arbeiten
  2. Persönliche Dokumente
  3. Beigefügte Dokumente des Schulverlaufs, des Studienverlaufs, des Arbeitsverlaufs und der Tätigkeit
  4. Schulhefte und Aufzeichnungen des Studiums
  5. Erinnerungen, Tagebücher und Erinnerungsalben
  6. Ehrungen, Auszeichnungen, Gratulationen und Glückwunschkarten
  7. Wirtschaftliche und das Vermögen betreffende Materialien
  8. den Gesundheitszustand betreffende Materialien
  9. Sterbeurkunde, Todes- und Traueranzeigen, gesammelte Traueranzeigen und Nachrufe, Kondolenzen/ Beileidsäußerungen
 4. Korrespondenz
  1. Briefe des Nachlassers
  2. Briefe an den Nachlasser
  3. Briefe Dritter
 5. Materialien über das Lebenswerk (des Nachlassers)
  1. Lebensläufe und Erinnerungen
  2. Bibliographien von Dritten unterstellt
  3. Rezensionen über seine Arbeit, Polemiken
 6. Familienmaterialien
 7. Materialien Dritter
 8. Anlagen

 

Henryk Bereskas Pressearchiv:

 1. Polnische Autoren
  1. Zbigniew Herbert
  2. Urszula Koziol
  3. Czeslaw Milosz
  4. Tadeusz Rozewicz
  5. Wislawa Szymborska
  6. Verschiedene Autoren
  7. Tagebücher
 2. Deutsche und ausländische Autoren
  1. Daniela Dahn
  2. Karl Dedecius
  3. Giwi Margwelaschwili
  4. Heiner Müller
  5. Hans Sahl
  6. Verschiedene Autoren
 3. Buchrezensionen
 4. Gedichte verschiedener Autoren
 5. Kulturelle Artikel
  1. Film
  2. Geschichte
  3. Kultur
  4. Kultur (Broschüren u.A.)
  5. Kunst
  6. Literatur
  7. Theater
 6. Politische Artikel
  1. Deutsche Politik
  2. Polnische Politik
  3. Deutsch-Polnische Beziehungen
  4. EU- Politik
  5. Weltweite Politik
 7. Feuilletons, Reportagen, Essays
 8. Zeitschriften
  1. „Mitteilungen“
  2. „Rozdzien“
  3. „Tworczosc“ (Bibliographien)
  4. Übersetzungszeitschriften
  5. Zeitschriften zu Kultur
  6. Zeitschriften zu Politik
 9. Reisen
  1. Deutschland
  2. Polen
  3. Polnische Städte
  4. Weltweite Reisen
  5. Diverse Materialien
 10.  Diverse Materialien

 

 

Wykaz akt spuścizny po Erichu Dauzenroth i przynależącej do niego kolekcji materiaów naukowych:

Erich Dauzenroths Nachlass und Janusz-Korczak-Kollektion:

 

 1. Der eigentliche Nachlass Erich Dauzenroths
  1. Werke Erich Dauzenroths
   1. Monographien, Artikel und Referate
   2. Bibliographien vom Nachlasser herausgegeben
   3. Vorträge, Reden, Ansprachen
   4. Populärwissenschaftliche Arbeiten, darunter Interviews,  Vorträge/ Vorlesungen und Artikel
   5. Literarische Arbeiten
   6. Übersetzungen aus anderen Sprachen
   7. Werkstattmaterialien
  2. Materialien zum Lebenswerk Erich Dauzenroths
   1. Wissenschaftliche Tätigkeit an Hochschulen, in Instituten, Fachgesellschaften, auf Versammlungen
   2. Beurteilungen über wissenschaftliche Tätigkeit anderer Personen
   3. Zur Publikation bestimmte Verlagsarbeit, Redaktionsarbeit
   4. Gesellschaftliche Tätigkeit
  3. Biographische Materialien zu Erich Dauzenroth
   1. Beigefügte Dokumente des Schul-, Studien-, Arbeitsverlaufs und der Tätigkeit
   2. Ehrungen, Auszeichnungen, Gratulationen
   3. Wirtschaftliche und das Vermögen betreffende Materialien
   4. Photosammlung
  4. Erich Dauzenroths Korrespondenz
   1. Briefe des Nachlassers
   2. Briefe an den Nachlasser
   3. Briefe Dritter
  5. Materialien über das Lebenswerk Erich Dauzenroths
   1. Artikel, Lebensläufe und Erinnerungen
   2. Bibliographien und unterstellte Arbeiten Dritter
   3. Rezensionen über seine Arbeit, Polemiken
  6. Familienmaterialien
  7. Materialien Dritter
  8. Anlagen
 2. Erich Dauzenroths Janusz-Korczak-Kollektion
  1. Werke Janusz Korczaks
   1. Monographien, Artikel und Referate
   2. Populärwissenschaftliche Arbeiten
   3. Literarische Arbeiten
  2. Biographische Materialien zu Janusz Korczak
   1. Autobiographien, persönliche Enqueten, biographische Übersichten, Bibliographien eigener Arbeit
   2. Erinnerungen, Tagebücher und Erinngerungsalben
   3. Ehrungen, Auszeichnungen, Gratulationen und Glückwunschkarten
  3. Janusz Korczaks Korrespondenz
  4. Materialien über das Lebenswerk Janusz Korczaks
   1. Artikel, Lebensläufe und Erinnerungen
    1. Erinnerungen
    2. Wissenschaftliche Texte
    3. Populärwissenschaftliche Texte
    4. Literarische Texte
   2. Bibliographien und unterstellte Arbeiten Dritter
   3. Rezensionen über seine Arbeit, Polemiken
  5. Familienmaterialien (des Familiengeschlechts)
  6. Materialien Dritter nicht direkt mit Korczaks Person verbunden, sondern mit der Korczak-Umgebung

 

Erich Dauzenroths Pressearchiv:

 1. Polnische Autoren.
 2. Deutsche und ausländische Autoren.
 3. Kulturelle Artikel.
 4. Buchrezensionen.
 5. Bildung / Pädagogik.
 6. Philosophie / Psychologie.
 7. Politische Artikel.
  1. Polnische Politik / Geschichte.
  2. Deutsche Politik / Geschichte.
  3. Deutsch – polnische Beziehungen.
  4. Weltweite Politik.
 8. Fragebögen.
 9. Zeitschriften.
  1. Dialog.
  2. Kronika.
  3. Unterschiedliche Zeitschriften.
 10. Nekrologen.
 11. Inseraten.

Vorlass Rolf Fieguth (Sygn. KDA-4):

Vorlass Eugeniusz Wachowiak (Sygn. KDA-5):

Celem jednostki jest dalszy rozrost zbiorów z dziedzin przekładu, literatury oraz polsko-niemieckich stosunków kulturalnych, co umożliwić ma w przyszłości prowadzenie na tych obszarach studiów porównawczych na szeroką skalę.