Banner Viadrina

ARCHIWUM IM. KARLA DEDECIUSA

Zbiory Archiwum

Archiwum im. Karla Dedeciusa powstało 15 lipca 2001 roku. Jego zalążkiem była pierwsza część spuścizny Karla Dedeciusa przekazana przez niego jeszcze za życia Uniwersytetowi Europejskiemu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ulokowana w Collegium Polonicum w Słubicach stała się podstawą dla utworzenia w tej polsko-niemieckiej placówce naukowej archiwum tłumaczy literatury i pośredników kultury. Od momentu przekazania pierwszych dokumentów zbiory archiwum powiększyły się o archiwa osobiste i spuścizny innych tłumaczy  i obejmują obecnie ok. 500 metrów bieżących akt i kilkaset tomów książek.

Archiwum Karla Dedeciusa gromadzi spuścizny  wybitnych osobistości, które przyczyniły się do rozpowszechniania literatury i kultury polskiej w Niemczech oraz literatury i kultury niemieckiej w Polsce. Szczególną rolę pełnią tutaj przede wszystkim tłumacze, ale również naukowcy, dziennikarze, politycy oraz społecznie zaangażowani kolekcjonerzy i bibliofile.

Nasze zbiory (w kolejności alfabetycznej):