Banner Viadrina

ARCHIWUM IM. KARLA DEDECIUSA

Wydarzenia minione

27 kwietnia 2022 r., Collegium Polonicum

Dyskusja panelowa „Karl Dedecius. Dotykając mitu” oraz prezentacja książki „OderÜbersetzen”

Dyskusja panelowa odbyła się z okazji ukazania się najnowszego numeru „OderÜbersetzen“, który zaprezentowano w trakcie spotkania. Najnowszy numer jest poświęcony pamięci Karla Dedeciusa, którego 100 urodziny obchodzono w ubiegłym roku

Pełny tekst prezentowanej publikacji: https://wuw.pl/data/include/cms//OderUbersetzen_2021_10.pdf

9. grudnia 2021, Instytut Zachodni - Poznań

Sympozjum: „Karl Dedecius – niestrudzony budowniczy mostów polsko-niemieckich”
Program
Wystąpienia w pierwszej części sympozjum: Dedecius, jego twórczość i przesłanie – jakim Go pamiętamy? Wspomnienia z bezpośrednich kontaktów
Wystąpienia w drugiej cząści sympozjum: Wokół sztuki translatorskiej Karla Dedeciusa. Kontynuatorzy i spuścizna

Od 8 do 10 września 2021 roku

Konferencja "Zrozumienie i porozumienie: Polsko-niemieckie stosunki literackie w XX i XXI wieku" zorganizowana przez Fundację Kultury Wypędzonych z okazji 100. rocznicy urodzin Karla Dedeciusa.

Program konferencji       Zapis wystąpień

Od 27 do 29 marca 2019 roku
Wiosenne spotkanie Sekcji 8 - Archiwa Uczelni i Instytucji Naukowych - w VdA
„Wspólna tradycja – wspólna pamięć. Z danymi normatywnymi do pamięci kulturowej”

22 listopada 2015 roku do 15 stycznia 2016 roku
Wystawa: „Karl Dedecius. Literatura – Dialog – Europa

 
28 listopada 2013 r.

Na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą odbyła się Uroczystość z okazji powołania Fundacji Archiwum Literackie Karla Dedeciusa. W trakcie gali, występujący jako fundator i gość honorowy, prof. dr h.c. mult. Karl Dedecius dokonał przekazania prezydentowi Viadriny, panu drowi Gunterowi Pleugerowi, aktu założycielskiego Fundacji. Również w charakterze gościa honorowego wystąpił dyrektor zarządzający Fundacji im. Roberta Boscha, prof. dr hab. Joachim Rogall.

Uroczystość miała miejsce w tzw. Domu Loży Masońskiej (Logenhaus), należącym do Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Rozpoczęła się o godz. 11:00.

Do głównych zadań tej przyuniwersyteckiej organizacji należy odtąd prawna, finansowa i naukowa opieka nad dorobkiem intelektualnym tłumacza. Fundacja zarządza prawami autorskimi do ponad dwustu książek i dalszych kilkuset publikacji, ogłoszonych przez Karla Dedeciusa w trakcie około sześćdziesięciu lat jego działalności translatorskiej, naukowej i publicystycznej. Nowo powołana instytucja współpracuje ściśle z Fundacją Roberta Boscha i Niemieckim Instytutem Kultury Polskiej w Darmstadt. Jest m.in. współorganizatorem, przyznawanej co dwa lata, Nagrody im. Karla Dedeciusa dla tłumaczy polsko-niemieckich.

Organem nadzorczym Fundacji Archiwum Literackie Karla Dedeciusa jest Rada, w której zasiada pięciu członków, wybranych spośród czołowych osobistości polsko-niemieckiego środowiska kulturalno-naukowego. W jej skład wchodzą: dr Andreas Lawaty, Manfred Mack, prof. Heirnich Olschowsky i prof. Joachim Rogall. Gremium przewodniczy dyrektor Biblioteki Viadriny, dr Hans-Gerd Happel. Tego samego dnia odbyło się posiedzenie konstytutywne Rady.

Uroczystości poprzedziło trzecie posiedzenie Grupy Inicjatyw Naukowych na rzecz Popularyzacji Twórczości Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach.

W godzinach popołudniowych, w Collegium Polonicum, udostępniona została zwiedzającym kolejna ekspozycja muzealna dedykowana patronowi Archiwum pt. „Karl Dedecius i inni tłumacze literaccy”.

30 listopada 2012 r.

W ramach pierwszego Festiwalu Korczakowskiego mającego miejsce w Ratuszu dzielnicy Charlottenburg w Berlinie, odbyło się otwarcie ekspozycji muzealnej przygotowanej przez Archiwum, a opartej w całości na zespole akt Ericha Dauzenrotha.

26 października 2012 roku

Odbyło się drugie posiedzenie Grupy Inicjatyw Naukowych na rzecz Popularyzacji Dorobku Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach, zorganizowane przez Archiwum Karla Dedeciusa.

14 czerwca 2012 roku

W Collegium Polonicum miała miejsce uroczystość promująca tom piąty „Rocznika Karla Dedeciusa”, przygotowana przez Archiwum Dedeciusa.

1 czerwca 2012 roku

Miało miejsce uroczyste otwarcie ekspozycji muzealnej przygotowanej przez Archiwum Karla Dedeciusa, zatytułowanej „Karl Dedecius i polscy nobliści”. Wystawa pozostaje otwarta dla zwiedzających w budynku Biblioteki Collegium Polonicum.

Od 24 maja do 7 września 2012 roku

W Collegium Polonicum odbyła się uroczystość otwarcia ekspozycji zatytułowanej „Nagroda im. Karla Dedeciusa dla tłumaczy polskich i niemieckich”, przygotowanej przez Niemiecki Instytut Kultury Polskiej i Fundację Roberta Boscha, a przejętej na okres ponad trzech miesięcy przez Archiwum Karla Dedeciusa.

30 listopada i 1 grudnia 2011 roku

Archiwum Karla Dedeciusa wraz z  Katedrą Polsko-Niemieckich Związków Kulturowych i Literackich oraz Gender Studies zorganizowało dwudniowe uroczystości, których gościem specjalnym był prof. Rolf Fieguth, uznany niemiecki tłumacz i badacz zajmujący się m.in. literaturą polską. Uroczystości objęły m.in. dyskusję panelową oraz wykłady naukowe.

25 listopada 2011 roku

Odbyło się, zorganizowane przez Archiwum Karla Dedeciusa, posiedzenie konstytutywne  Grupy Inicjatyw Naukowych na rzecz Popularyzacji Dorobku Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach.

 
16 i 17 czerwca 2011 roku

W Collegium Polonicum oraz na Viadrinie odbyły się uroczystości z okazji dziewięćdziesiątych urodzin Karla Dedeciusa, w trakcie których nadany został mu tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Archiwum było współorganizatorem obchodów.

 
20 października 2010 roku

Miała miejsce uroczystość promująca I tom rocznika „OderÜbersetzen”, będącego wspólną inicjatywą wydaniczą Katedry Polsko-Niemieckich Związków Kulturowych i Literackich oraz Gender Studies oraz Archiwum Karla Dedeciusa.

 
Od 17 czerwca do 31 września 2010 roku

Dn. 17 czerwca 2010 r. w Collegium Polonicum otwarta została kolejna ekspozycja muzealna, zatytułowana "Karl Dedecius i Łódź". Wystawa powstała w oparciu o eksponaty pochodzące z Archiwum Karla Dedeciusa, Archiwum osobistego Krzysztofa A. Kuczyńskiego oraz Muzeum Miasta Łodzi. Prezentowane zbiory oglądać można było przez okres przeszło dwóch miesięcy we foyer auli Collegium Polonicum.

 
Od 28 maja do 06 września 2009 roku

Archiwum, wypożyczając archiwalia i eksponaty należące do zespołu akt Karla Dedeciusa, wsparło inicjatywę budowy ekspozycji muzealnej wystawianej w Niemieckim Muzeum Histroycznym w Berlinie a zatytułowanej "Polacy i Niemcy. Przepaści i nadzieje".

 
24 października 2008 roku

Miała miejsce uroczystość promująca I tom „Rocznika Karla Dedeciusa”, będącego wspólną inicjatywą wydaniczą Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Archiwum Karla Dedeciusa.

08 maja 2008 roku

Archiwum wsparło inicjatywę filii Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiwicza przy Collegium Polonicum, współuczesnicząc w organizacji Warsztatów poświęconych Henrykowi Beresce oraz prezentacji książki „Fährmann grenzlos. Deutsche und Polen im heutigen Europa. Zum Gedenken an Henryk Bereska”.

18 marca 2008 rok

Ekspozycja p.t. „Niezatarte Świadectwo. Życie i dzieło Henryka Bereski“ została ponownie udostępniona zwiedzającym, tym razem w gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze.

24 października 2006 roku

Otwarta została kolejna ekspozycja przygotowana przez archiwum p.t.„Życie dla dzieci. Życie dla Korczka. Janusz Korczak w zbiorach prof. Ericha Dauzenrotha”. Również w tym wypadku uroczyste otwarcie wystawy powiązane zostało z, również organizowanymi przez archiwum, dwudniowymi obradami międzynarodowych środowisk korczakowskich.

21 października 2005 roku

Odbyło się otwarcie kolejnej wystawy o charakterze muzealnym, zatytułowanej „Niezatarte Świadectwo. Życie i dzieło Henryka Bereski“ – „Das schwer verwischbare Zeugnis. Leben und Werk von Henryk Bereska“. Uroczystość otwarcia wystawy połączona została z konferencją naukową oraz częścią wspomnieniową poświeconą osobie Henryka Bereski.

Od 24 do 26 czerwca 2004 roku

Archiwum Dedeciusa wsparło konferencję naukową zatytułowaną „Doświadczenia graniczne tłumaczeń literackich“, odbywającą się w Collegium Polonicum a organizowaną przez Katedrę Środkowoeuropejskich Studiów Porównawczych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Celem trzydniowego sympozjum mającego miejsce na polsko-niemieckiej granicy było przedstawienie tłumaczenia literackiego jako doświadczenia granicznego. W konferencji wzięli udział licznie przybyli tłumacze, oraz pisarze i poeci, których dzieła często przekładane są na języki obce. W kręgu specjalistów omówione zostały problemy związane z tłumaczniem zarówno poezji, jak i prozy.

11 listopada 2003 roku

Pzed Salą Senacką w budynku głównym Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zostanie otwarta wystawa p.t. Karl Dedecius - Moja Rosja

2 lipca 2003 roku

Rzeczywistosc wymaga - wystawa z okazji 80-tych urodzin Wisławy Szymborskiej, laureatki Literackiej Nagrody Nobla. Foyer przed Salą Senacką Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

11 marca 2003

Otwarcie wystawy "Marion hrabina Dönhoff" przed Salą Senacką Uniwersytetu

Od pażdziernika 2002 roku

W korytarzu prowadzącym do Archiwum prezentowany jest zbiór obrazów i komentarzy, p.t.: "Święty Hieronim - patron tłumaczy".

28 sierpnia 2002 roku

Archiwum zaznaczyło swoją obecność w obchodach 10-lecia Biblioteki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. W ramach wystawy otwartej przed Salą Senacką Uniwersytetu zaprezentowane zostały m.in. materiały ze zbiorów archiwum.

Od lipca 2002 roku

W foyer Biblioteki Collegium Polonicum wystawione są portrety polskich pisarzy ze zbiorów Archiwum Karla Dedeciusa. Są to fotografie, m.in.: Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Ewy Lipskiej, Adama Zagajewskiego, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Stanisława Jerzego Leca.

Od 15 czerwca 2001 roku

W czytelni Biblioteki Collegium Polonicum można oglądać wystawę Życie pełne kart i ksiąg. Na wystawie zaprezentowano około 500 eksponatów.