Banner Viadrina

ARCHIWUM IM. KARLA DEDECIUSA

Spuścizna po Erichu Dauzenrocie

Erich Dauzenroth (1931-2004) – Egzystencja jako „nieustanna cierpliwość”
(Michael Kirchner z podziękowaniem dla Ericha Dauzenrotha, 1996)

Inwentarz spuścizny Ericha Dauzenrotha

Niemiecki pedagog, historyk, filozof urodził się w Fuldzie. Od 1952 zajmował się biografią i dziełem Janusza Korczaka (1878-1942), które uczynił głównym przedmiotem swoich zainteresowań oraz badań naukowych. W 1972 roku rozpoczął pracę na wydziale pedagogicznym Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Gießen. Był autorem licznych publikacji i prac naukowych z zakresu historii myśli pedagogicznej, teorii wychowania i recepcji utworów Janusza Korczaka, autorem jego biografii oraz inicjatorem i współwydawcą 16-tomowej edycji jego dzieł zebranych.

Dauzenroth był współzałożycielem i przewodniczącym (1984-1996) Niemieckiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka (1977), w ramach którego współpracował m.in. z Niemieckim Instytutem Kultury Polskiej w Darmstadt propagując ideę współpracy polsko-niemieckiej.

Prywatne zbiory profesora, orędownika korczakowskiej idei, zostały przekazane do Archiwum im. Karla Dedeciusa w 2005 roku. Zawierają 4 metry bieżące dokumentów oraz 30 metrów materiałów drukowanych. Utwory Korczaka i ich niemieckie przekłady, materiały związane z jego osobą oraz działalnością pedagogiczną stanowią znaczącą część spuścizny Ericha Dauzenrotha.

Interesujące strony: