Banner Viadrina

ARCHIWUM IM. KARLA DEDECIUSA

Zwiedzanie

Bezpłatne zwiedzanie archiwum i przygotowanych przez pracowników archiwum wystaw w czytelni Biblioteki Collegium Polonicum jest możliwe w godzinach pracy archiwum po pisemnym lub telefonicznym zgłoszeniu. Wielkość grupy nie może przekraczać 10 osób.

Zwiedzanie poza godzinami otwarcia jest możliwe po uprzenim uzgodnieniu terminu z kierownictwem archiwum.