Banner Viadrina

Instrukcja korzystania z komputerów sieciowych (KS) BU

Możliwości komputerów sieciowych w czytelni biblioteki uniwersyteckiej:
  • Praca w lokalnym katalogu OPAC (włącznie z zamówieniami zewnętrznymi)
  • Wyszukiwanie w dostępnych zasobach internetowych oraz w bazach danych dostępnych wyłącznie w sieci uniwersytetu
  • Dalsza edycja wyników wyszukiwania z katalogów, z internetu lub z baz danych (programy Office) i ich eksportowanie
    • do drukarek sieciowych
    • drogą poczty elektronicznej
    • na nośniki USB

Dostępne są nowoczesne urządzenia wyposażone w złącza USB obsługujące oferty internetowe i intranetowe oraz 2 urządzenia bez złącza USB, służące wyłącznie do wyszukiwania w systemie OPAC.

Wielofunkcyjne KS

Wyłącznie na tych komputerach można korzystać z wszystkich ofert internetowych i intranetowych. Umożliwiają one tworzenie dokumentów Office i otwieranie i edycję własnych dokumentów w programach Office, a następnie ich wydruk lub przesyłanie. Istnieje możliwość bezpośredniego zapisywania danych na nośnikach USB. Nie można używać nośników innych niż USB (w szczególności dyskietek). Bliższe informacje korzystania z nośników USB znajdują się tutaj.

Włącznik KS służy wyłącznie do jego włączania lub wyłączania. Prosimy zaczekać ok. 1 minutę po wyłączeniu, w celu ponownego włączenia. Dalsze informacje przedstawione zostały w podstawach użytkowania

Korzystanie z prywatnych notebooków w czytelni

Prywatne laptopy można używać w czytelni do pisania lub w połączeniu z Internetem poprzez WiFi jako w pełni kompatybilne instrumenty wyszukiwania zamiast komputerów sieciowych. Można korzystać z prądu bezpośrednio z gniazdek elektrycznych. Bezprzewodowy dostęp do wewnętrznej sieci uniwersyteckiej (włącznie z systemem OPAC i bazami danych) można obecnie uzyskać – po wcześniejszej rejestracji – na całym terenie campusa w budynkach Gräfin Dönhoff, Auditorium Maximum i w całym budynku głównym, włącznie z BU (jak również pomiędzy tymi budynkami). Wskazówki dotyczące rejestracji oraz spraw technicznych zamieszczone są na stronach internetowych IKMZ.

Na pozostałe pytania chętnie odpowiemy w punkcie informacji BU lub poprzez mail ubinfo@euv-frankfurt-o.de.

Wskazówki dotyczące poprawy objaśnień prosimy przesyłać na adres hertz@euv-frankfurt-o.de.