Banner Viadrina

Drukowanie poprzez drukarki sieciowe

Wszystkie drukarki sieciowe znajdują się na 3 piętrze przy stanowisku 31 / PI. Drukarki sieciowe na 3 piętrze są centralnym (i jedynym) miejscem drukowania dokumentów, które przesyłane są poprzez komputery sieciowe lub lokalne na miejscu. Zgodnie z powyższym do drukowania dokumentów można używać wszystkich komputerów sieciowych znajdujących się w czytelni (nowszych, jak i starszych typów).

Poprzez drukarki sieciowe można kopiować:

  • Wyniki wyszukiwania baz internetowych w komputerach sieciowych bezpośrednio z przeglądarki lub z pamięci tymczasowej otwartego programu w systemie Office

  • Przygotowane przez użytkowników dokumenty na nośnikach zewnętrznych (np. prace dyplomowe, ćwiczenia) posiadają zaletę wysokiej jakości druku; przyniesione dokumenty na nośnikach zewnętrznych można drukować jedynie z nośników USB, a tym samym z nowszych typów komputerów wyposażonych w łącze USB. Jako przykład prosimy wydrukować wynik wyszukiwania skopiowany w MS Word.

 

Zadanie: Wydruk aktualnej wersji § 10 e ustawy o podatku dochodowym (EStG)

Przy komputerach sieciowych:

  1. Wyszukiwanie np. w Beck online. Wpisz w trybie szybkiego wyszukiwania, w górnym lewym rogu: EStG § 10e

  2. Zaznacz interesujący dokument i skopiuj do pamięci podręcznej: Ctrl + C lub prawy przycisk myszki „kopiuj”

  3. Otwórz program Word i wklej tekst w nowym, pustym dokumencie. Otwórz okno dialogowe drukowania wybierając „drukuj dokumenty”; pokazuje się nazwa drukarki sieciowej. Wybierz OK, co kończy polecenie drukowania.

  4. Zanotuj czas drukowania i numer komputera sieciowego (znajduje się on na obudowie komputera). Jest to ważne, ponieważ tylko te dane służą identyfikacji wykonanego polecenia drukowania w drukarkach sieciowych.

Jeżeli posiadasz dokument na własnym nośniku USB: Po połączeniu nośnika z komputerem otwórz dokument w programie Word lub w innym odpowiednim programie i postępuj dalej, jak zostało opisane od nr 3, zdanie 2 (Otwórz okno dialogowe drukowania). Jeżeli powyższa instrukcja tobie nie wystarcza, dalsze informacje na temat korzystania z nośników USB znajdują się tutaj.

Przy drukarkach sieciowych: Hinweise zum Drucken

Kopie bezpośrednio z internetu lub sieciowych baz danych można w zależności od konfiguracji aplikacji internetowych drukować bez konieczności korzystania z pamięci tymczasowej.

Baza danych prawników oferuje np. wybór pomiędzy drukowaniem i nagrywaniem dokumentów z katalogów wyszukiwarek.

Direktdruck aus Juris-online Schritt 1

Direktdruck aus juris-online Schritt 2

Direktdruck aus juris-online Schritt 3

Jeżeli nie jest możliwy wybór powyższego okna dialogowego, należy wybrać nagranie w Word lub innym programie, ponieważ w przeciwnym przypadku wydrukowane zostaną jedynie ramki okna dialogowego, a nie zawartość dokumentu.
Prosimy także zwrócić uwagę na ogólne wskazówki dotyczące kopiarek w czytelni, w szczególności dotyczące problemów jakości wydruku.

Polecenie drukowania w kopiarce OCE