Banner Viadrina

ARCHIWUM IM. KARLA DEDECIUSA

Publikacje o Archiwum Karla Dedeciusa

2021

Chołuj, Bożena: Tłumaczenie na granicy. W: Inter Verba - Inter Gentes, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2021), s. 229-237.

Czechowska, Ilona: Karl Dedecius i most nad Odrą. W: Inter Verba - Inter Gentes, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2021), s. 97-111.

2018

Happel, Hans-Gerd/Czechowska, Ilona: Der Nachlass von Karl Dedecius: Erschließung und Präsentation der Projekte. Was war, was ist, was wird kommen? W: Studia Translatorica vol.9, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 9-19.

2016

Potaszkiewicz, Marta: Projekt "Karl Dedecius. Literatura-Dialog-Europa". Łódź - Słubice- Darmstadt 2015-2016. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Tom IX (2016), s. 237-249.

2015

Potaszkiewicz, Marta: "Tłumacz to, co oryginalne ...". Wystawa "Karl Dedecius i inni tłumacze literaccy" w Collegium Polonicum w Słubicach. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Tom VIII (2015), s.185-201

2014

Chojnowski, Przemysław: „Das Karl Dedecius Archiv an der Europa-Universität Viadrina. Entstehung und Struktur“. Übersetzer als Entdecker. Ihr Leben und Werk als Gegenstand translationswissenschaftlicher und literaturgeschichtlicher Forschung. Hg. A.F. Kelletat, A. Tashinskiy. Berlin: Frank & Timme, 2014a, s. 123–132.

Szewczyk, Grażyna Barbara: O sztuce pielęgnowania niemiecko-polskiego dialogu : Archiwum Literackie Karla Dedeciusa. W: Śląsk : miesięcznik społeczno-kulturalny. R. 19[20], nr 2 (2014), s. 26-27.

2012

"Auf halber Strecke zwischen Łódź und Frankfurt am Main …". Błażej Kaźmierczak, Leiter des Karl Dedecius Archivs am Collegium Polonicum in Słubice, im Gespräch mit Antoni Grocholiński.  Dorothee Hanke (Übers.). In: Silesia Nova. Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte 3/2012, S. 25-37.

Kuczyński, Krzysztof A.: Jubileusz 90-lecia oraz honorowy doktorat Europejskiego Uniwersytetu "Viadrina" dla prof. dr h.c. mult. Karla Dedeciusa. Słubice-Frankfurt/O, 16-17 czerwca 2011 r. W: Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde 49 (2012), s. 33-40.

2011

Bąkowicz, Stanisław: Spłacamy nasz dług. Rozmowa z profesorem Krzysztofem A. Kuczyńskim, redaktorem naczelnym "Rocznika Karla Dedeciusa". W: Wśród ludzi i książek. Rozprawy – wspomnienia – wywiady / Krzysztof A. Kuczyński. Włocławek : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, 2011, s. 337-339.

Błażejewski, Tadeusz: [Rec.]. W: Orbis Linguarum 37 (2011), s. 557-559.

(Rec.: "Niezatarte Świadectwo...". Życie i dzieło Henryka Bereski / "Das schwer verwischbare Zeugnis...". Leben und Werk von Henryk Bereska. Hrsg. v. Błażej Kaźmierczak u. Krzysztof A. Kuczyński. Słubice, Włocławek : Karl Dedecius Archiv, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, 2010.)

Kuczyński, Krzysztof A.: Archiwum Karla Dedeciusa. W: Karl Dedecius. Szkice z życia i twórczości / Krzysztof A. Kuczyński. Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2011, s. 80-84.

Kuczyński, Krzysztof A.: Karl Dedecius. W: Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego 3/4 (2011), s. 21-22.

Kuczyński, Krzysztof A.: Nad bibliografią Karla Dedeciusa. W: Karl Dedecius. Szkice z życia i twórczości / Krzysztof A. Kuczyński. Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2011, s. 201-207.

(Rec.: Kaźmierczak, Błażej: Dzieła Karla Dedeciusa. Wybór bibliograficzny...)

Kuczyński, Krzysztof A.: O genezie "Rocznika Karla Dedeciusa". Kilka uwag redaktora czasopisma. W: Karl Dedecius. Szkice z życia i twórczości / Krzysztof A. Kuczyński. Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2011, s. 57-64.

Kuczyński, Krzysztof A.: "Rocznik Karla Dedeciusa" - prezentacja w Słubicach i Łodzi. W: Karl Dedecius. Szkice z życia i twórczości / Krzysztof A. Kuczyński. Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2011, s. 65-79.

Kuczyński, Krzysztof A.: Z prac Archiwum Karla Dedeciusa. W: Wśród ludzi i książek. Rozprawy – wspomnienia – wywiady / Krzysztof A. Kuczyński. Włocławek : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, 2011, s. 85-91.

(Rec.: Kaźmierczak, Błażej: Dzieła Karla Dedeciusa. Wybór bibliograficzny...)

Tarach, Dorota: [Rez.]. In: Uebersetzen 2 (2011), S. 16.

(Rez.: OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv, 1 (2010). 302 S.)

2010

Archiwum Karla Dedeciusa [Reportaż]. W: Horyzont TV Słubice 16.08.2010.

Eberharter, Markus: Lekcja Karla Dedeciusa. W: Przekładaniec 22-23 (2009-2010), s. 327-332.

(Rec.: Kaźmierczak, Błażej: Dzieła Karla Dedeciusa. Wybór bibliograficzny...)

Grocholiński, Antoni: "W pół drogi między Łodzią a Frankfurtem nad Menem...". Rozmowa z mgr. Błażejem Kaźmierczakiem, kierownikiem Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach. W: Wiadomości Uczelnielniane [Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku] 3-4 (23-24)(2010), s. 13-14.

Grocholiński, Antoni: "W pół drogi między Łodzią a Frankfurtem nad Menem...". Rozmowa z mgr Błażejem Kaźmierczakiem, kierownikiem Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach. W: Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde 46 (2010), s. 253-263.

Kolago, Lech: "Podziwiam jego talent, pracowitość i skromność...". Twórczość translatorska i eseistyczna Karla Dedeciusa w badaniach Krzysztofa A. Kuczyńskiego.  W: Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde 44 (2010), s.31-47.

(kbe): Ein Europäer aus Lodz. Slubicer Karl Dedecius Archiv bereitet Ausstellung vor. In: Märkische Oderzeitung vom 16.06.2010.

Kowal, Grzegorz: [Rez.]. In: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 18 (2010), S. 351.

(Rez.: Kaźmierczak, Błażej: Dzieła Karla Dedeciusa. Wybór bibliograficzny...)

Kuczyński, Krzysztof A.: [Rec.]. W:  Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana - tłumaczenie - recepcja, 3 (2010), s. 287-291.

(Rec.: Kaźmierczak, Błażej: Dzieła Karla Dedeciusa. Wybór bibliograficzny adnotowany / Werke von Karl Dedecius. Annotierte Auswahlbibliographie, Wrocław, Dresden : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neisse Verlag, 2009. (Scripta Caroli Dedecii; I).)

undefined

2009

A. B.: Dedecius-Jahrbuch erschienen. In: UNIon, Zeitschrift der Europa-Universität Viadrina, Nr. 55 vom März 2009, S. 35.

Błażejewski, Tadeusz: Rocznik Karla Dedeciusa. W: Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde 40 (2009), s.464-466.

(Rec.: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana - tłumaczenie - recepcja, 1 (2008). 239 s.)

Deutsche und Polen. Abgründe und Hoffnungen. Hrsg. v. Burkhard Asmuss u. Bernd Ulrich. Dresden : Sandstein Verlag, 2009, S. 215-216

Miązek, Bonifacy: Nowy periodyk naukowy "Rocznik Karla Dedeciusa". W: Orbis Linguarum 34 (2009), s.473-481.

(Rec.: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana - tłumaczenie - recepcja, 1 (2008). 239 s.)

Miodek, Jan: Rocznik Dedeciusa. W: Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny 7/2009, s. 75.

(Rec.: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana - tłumaczenie - recepcja, 1 (2008). 239 s.)

2008

Chojnowski, Przemysław: Die Bereska-Sammlung am Collegium Polonicum in Słubice. In: Fährmann grenzlos. Deutsche und Polen im heutigen Europa. Zum Gedenken an Henryk Bereska. Hrsg. v. Brigitta Helbig-Mischewski, Gabriela Matuszek. Hildesheim [u.a.] : Georg Olms Verlag, 2008, s. 325-330. (9; Slawisitsche Forschungen und Texte).

Kuczyński, Krzysztof A., Kuczyński, E.: Archiwum tłumacza. W: Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego 4/2008, s. 8-9.

Kuczyński, Krzysztof A.: Spłacamy nasz dług. W: Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego 4/2008, s. 20-21.

loo: Jahrbuch erinnert an Dedecius. In: Märkische Oderzeitung, Beilage "Frankfurter Stadtbote" vom 27. Oktober 2008.

Nurzec, Antoni: Rocznik Karla Dedeciusa. Wielkiemu Łodzianinowi w 87. rocznicę urodzin. W: Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego 4/2008, s. 19.

2007

Erinnerung an Korczak. Theater in der Senke spielt am Freitag gleichnamiges Stück. In: Märkische Oderzeitung vom 16.01.2007, S. 14.

Mätzschker, Daniel: Archivarbeit ist Puzzlearbeit. Der literarische Nachlass des polnischen Übersetzers Henryk Bereska liegt nun komplett am Collegium Polonicum vor. In: Märkische Oderzeitung vom 17.04.2007.

2006

Bielecka, Beata: To jest przygoda. Mówi Błażej Kaźmierczak, szef Archiwum Karla Dedeciusa w słubickim Collegium Polonicum. W: Gazeta Lubuska z 3.2.2006, s. 7e.

Bielecka, Beata: [Nota o wystawie]. W: Gazeta Lubuska z 27.11.2006, s. 7e.

Bielecka, Beata: Archiwum ma Korczaka. W bibliotece Collegium Polonicum można oglądać pamiątki po Januszu Korczaku. W: Gazeta Lubuska z 29.11.2006, s. 7e.

Hommage à Eric Dauzenroth et Réunion Korczakienne Internationale. W: La Lettre. Association Suisse des Amis du Docteur Janusz Korczak 11 (2006).

Korczak ze zbiorów Ericha Dauzenrotha. W: Gazeta Wyborcza (wyd. lubuskie) z 22.11.2006.

Wasik, Maria: Archiwum Jan[usz]a Korczaka w Słubicach. W: Pro Libris. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne 4 (2006), s. 117-118.

2005

Bielecka, Beata: Tworzył mosty ze słów. To pierwsza wystawa pamiątek po Beresce. W: Gazeta Lubuska z 25.10.2005. Fot.

Krawczyk, Antonina: Pamięci Henryka Bereski. Poeta łączył narody. W: Życie Uniwersyteckie 7/2005, s. 23.

Mätzschker, Daniel: Am Puls der fremden Sprache. Slubicer Collegium Polonicum widmet dem Übersetzer Henryk Bereska eine Ausstellung. In: Märkische Oderzeitung vom 24.10.2005, S. 18.

Stelmaszyk, Natasza: Das Karl-Dedecius-Archiv im Collegium Polonicum, w: Polen und wir, 1/2005, s. 23-24

2004

Bielecka, Beata: Biorą na języki. Fundacji na rzecz Collegium Polonicom nie brakuje dobrych pomysłów. W: Gazeta Lubuska z 16.09.2004. Fot.

Bielecka, Beata: Kapusta noblistki, w: Gazeta Lubuska, 10.12.2004

Chojnowski, Przemysław: Z Archiwum Karla Dedeciusa, w: Przeciw barierom w myśleniu, red. Artwińska A., Gajewska A.:, s. 149 - 155, Poznań 2004

Hager, Margarete: Das Karl Dedecius Archiv - Ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft, in: Der Archivar. Jg. 57, H.3 S. 231-234

2002

Bederke, Jeanette: Ein Leben das Bücher füllt / Życie wypełnione książkami. W: Märkischer Markt, 6./7.11.2002

Bielecka, Beata: Piszą do siebie z Szymborską. Gazeta Lubuska, 14/15.09.2002.

Dar dla młodych Polaków i Niemców. W: Gazeta Lubuska, 18.10.2002

Das Dedecius-Archiv in Slubice / Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach. W: General-Anzeiger, 26./27.10. 2002

DB: Archiwum Karla Dedciusa: Skarby Tłumacza. W: Gazeta Wyborcza, 4.10.2002

Denkwürdige Rückkehr nach Frankfurt(Oder) / Pamiętny powrót do Frankfurtu nad Odrą. W: Märkische Oderzeitung, 11.10.2002

DPA: Dedecius-Archiv in Frankfurt(Oder) eröffnet / Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach otwarte. W: Frankfurter Rundschau, 18.10.2002

EW: Karl Dedecius w Słubicach. W: Kurier Słubicki, 18/2002 (7.11.2002)

Happel, Hans-Gerd: Erschließung der Sammlung Dedecius / Opracowanie zbiorów Dedeciusa. W: Bibliotheksdienst 10/2002, str. 1379 - 1381

Klemt: Karl Dedecius Archiv offen für Liebhaber und Wissenschaftler / Archiwum Karla Dedeciusa otwarte dla pasjonatów i naukowców. W: Blickpunkt Frankfurt(Oder), 26.10.2002

Lebenslauf aus Büchern und Blättern / Życie pełne kart i ksiąg. Katholische Kirchenzeitung, tygodnik biskupstwa berlińskiego, 26.05.2002

Melle, Stefan: Der Fährmann wirft seinen Anker / Przewodnik zarzuca kotwicę. W: Berliner Zeitung, 19./20.10.2002

Notatka Niemieckiej Agencji Prasowej z 17.10.2002

Peter, Stefanie: Sprachbrücke Dedecius-Archiv in SLubice eröffnet / Pomost języka - Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach otwarte. W: FAZ, 21.20.2002

Schröder, Dietrich: Uber-Setzer ans andere Ufer der Sprache / Przewodnik na drugi brzeg języka. W: Märkische Oderzeitung, 18.10.2002

Artwinska, Anna: Archiwum Karla Dedciusa. W: Życie Uniwersiteckie 5/6, str. 109 - 110

Stelmaszyk, Natasza: Karl Dedecius Archiv eröffnet / Archiwum Karla Dedeciusa otwarte. W: Zeitschrift für Kulturaustausch, 4/02, str.105 - 106

Stelmaszyk, Natasza: Im Dienste des deutsch-polnischen Wissenschaftsaustausches. Das "Karl Dedecius Archiv" in der Bibliothek des Collegium Polonicum in Słubice an der Oder / W służbie polsko-niemieckiej wymiany naukowej. "Archiwum Karla Dedeciusa" w Bibliotece Collegium Polonicum w Słubicach nad Odrą W: Orbis Linguarum, Vol. 23., S.251-255