Banner Viadrina

ARCHIWUM IM. KARLA DEDECIUSA

MUZEUM LITERATURY IM. ADAMA MICKIEWICZA

(Adam-Mickiewicz-Museum Warschau)

Rynek Starego Miasta 18/20

00-272 Warszawa