Banner Viadrina

ARCHIWUM IM. KARLA DEDECIUSA

Życiorys Karla Dedeciusa

Karl Dedecius urodził się w 1921 roku w Łodzi. Od 1958 roku publikuje tłumaczenia z języka polskiego, jak również eseje o Polsce, polskiej literaturze i autorach. Za swoją pracę jako autor i propagator kultury został wielokrotnie nagrodzony w kraju i za granicą. Jest laureatem Nagrody Kultury Kraju Związkowego Hesji, Nagrody dla Tłumaczy im. Wielanda, Nagrody Fundacji Jurzykowskiego i Nagrody Andreasa Gryphiusa. Został także odznaczony Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej. W 1990 roku otrzymał Nagrodę Pokojową Księgarzy Niemieckich.

 

W 1976 roku Uniwersytet w Kolonii przyznał mu doktorat honoris causa, Katolicki Uniwersytet Lubelski uczynił to w 1987 roku, w 1990 - Uniwersytet Łodzki, a w 2000 - Uniwersytet Jagielloński.

 

W 2002 roku Karl Dedecius został uhonorowany doktoratem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (uwaga tłumacza).

 

Jego najważniejsze książki to: "Deutsche und Polen. Botschaft der Bücher" - 1971 ("Niemcy i Polacy. Posłannictwo książek"), "Überall ist Polen" - 1974 ("Polska jest wszędzie"), "Polnische Profile" - 1975 ("Polskie Profile"), "Zur Literatur und Kultur Polens" - 1981 ("O literaturze i kulturze Polski"), "Vom Übersetzen" - 1986 ("Notatnik tłumacza"), "Von Polens Poeten" - 1988 ("O polskich poetach"), "Lebenslauf aus Büchern und Blättern" - 1990 ("Życie pełne kart i ksiąg"), "Panorama der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Abt.V. Panorama. Ein Rundblick" - 2000 ("Panorama literatury polskiej XX wieku. Część V. Panorama."). 

 

 

Tekst został przejęty za zgodą autora ze stron Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt

(Tłumaczenie: Archiwum Karla Dedciusa