Banner Viadrina

ARCHIWUM IM. KARLA DEDECIUSA

Uroczystość otwarcia Archiwum Karla Dedeciusa

Archiwum Karla Dedeciusa zostało uroczyście otwarte 17 października 2002 roku, o godz. 15.00. Uroczystość otwarcia odbyła się w czytelni Biblioteki Collegium Polonicum, w Słubicach.

 

Głos zabrali
Pani Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
prof. dr Gesine Schwan
oraz przybyły z Frankfurtu nad Menem
prof. dr h.c. mult. Karl Dedecius.

 

Bezpośrednio po ich wystąpieniu odbyła się konferencja prasowa. Koordynator projektu pani Margaret Hager oprowadziła zebranych gości po archiwum, pracownicy oraz praktykanci zaprezentowali zebrane materiały archiwalne oraz zasady funkcjonowania katalogu internetowego. Następnie, licznie przybyli goście, oprowadzeni przez Margaret Hager, Agnieszkę Świerszcz oraz Przemysława Chojnowskiego, mieli możność zwiedzić wystawę, zatytułowaną Życie pełne kart i ksiąg, obejmującą około pięćset eksponatów.

 

Archiwum Karla Dedeciusa otwarte jest na stałe, dla osób zainteresowanych, od 22 października 2002 roku