Banner Viadrina

Automatyczna wypożyczalnia zewnętrzna

W ramach wypożyczalni zewnętrznej oferujemy możliwość dostarczenia z innych bibliotek książek, artykułów prasowych itd., których nie ma w zbiorach biblioteki uniwersyteckiej we Frankfurcie nad Odrą. Aby móc korzystać z tego serwisu, należy być zapisanym użytkownikiem biblioteki uniwersyteckiej.

Czym się różni wypożyczalnia zewnętrzna od komercyjnych serwisów przesyłkowych?
Co można zamawiać?
Dlaczego istnieje możliwość zamówienia, a brak jest możliwości dostarczenia takich pozycji jak np. zapowiedzi, filmy, media elektroniczne, czy prace dyplomowe i magisterskie?
Czego nie można zamówić?
Jakie są koszty wypożyczania z zewnątrz?
Dlaczego zamówienia są odpłatne mimo ograniczonego korzystania, wzgl. braku dostawy?
Jak długo trwa wypożyczanie z zewnątrz?
Jak złożyć zamówienie?
Dlaczego nie można wybrać samemu biblioteki dostarczającej?
Na co należy zwrócić uwagę przy korzystaniu z pozycji wypożyczonych z zewnątrz?
Kiedy można skorzystać z międzynarodowej wypożyczalni zewnętrznej?

 


Czym się różni wypożyczalnia zewnętrzna od komercyjnych serwisów przesyłkowych?

Podobnie jak w przypadku innych elektronicznych serwisów dostarczania zamówienia dokonuje się samodzielnie drogą komputerową. Zamawiający po złożeniu takiego zamówienia nie podejmuje żadnych dodatkowych czynności. Dalszym przebiegiem zamówienia oraz komunikacją zajmuje się „jego” biblioteka (opracowanie zgłoszeń z innych bibliotek, ewentualne ponowienie zapytania, prace związane z dostarczeniem i. in.).
„Partnerem” zamawiającego jest zatem wyłącznie jego biblioteka, a nie biblioteka dostarczająca, jak to jest w przypadku serwisów komercyjnych.


Co można zamawiać?

Książki, opracowania czasopism dotyczące badań, nauczania, dokształcania oraz pracy zawodowej, którymi nie dysponuje biblioteka uniwersytecka.

 • Ograniczenia dotyczą mediów elektronicznych, map i materiałów muzycznych


Dlaczego istnieje możliwość zamówienia, a brak jest możliwości dostarczenia takich pozycji, jak np. zapowiedzi, filmy, media elektroniczne, czy prace dyplomowe i magisterskie?

Ponieważ serwis dostarczający nie stanowi „odrębnego“ systemu zamawiania zewnętrznego, posiadającego rzeczywisty dostęp do wyszukanych pozycji, lecz w ramach procedury zamawiania korzysta jedynie z potwierdzeń dokumentów i źródeł różnego rodzaju, które nie koniecznie są dostępne lub mogą być dostarczone poprzez wypożyczanie zewnętrzne.


Czego nie można zamówić?

 • Dzieła znajdujące się w zasobach biblioteki uniwersyteckiej we Frankfurcie nad Odrą (włącznie z procedurą pozyskiwania, wzgl. procedurami wewnętrznymi)
 • Dzieła, które można nabyć na rynku księgarskim za niewielką cenę
 • Literatura rozrywkowa i hobbistyczna (np. książki kucharskie, przewodniki turystyczne itp.)
 • Niepublikowane prace dyplomowe, magisterskie lub egzaminacyjne

Mało prawdopodobne są zamówienia następujących pozycji:

 • Leksykony
 • Wydania w pojedynczych arkuszach
 • Dzieła o szczególnej wartości lub w wyjątkowych formatach
 • Kompletne zbiory czasopism
 • Dzieła wydane w ostatnim czasie


Jakie są koszty wypożyczania z zewnątrz?

Wypożyczanie z zewnątrz wiąże się z następującymi kosztami:

 • Wypożyczanie z zewnątrz kosztuje 1,50 euro od zamówienia (niezależnie od tego, czy i kiedy zostanie dostarczona dana pozycja, a także czy znajduje się ono w zasobach BU). Na cenę składają się koszty serwisu kontenerowego, przesyłki listowej oraz opłaty innych bibliotek.
 • Koszty przesyłki pisma powiadamiającego
 • W przypadku więcej niż 20 stron kopii oblicza się koszty kopiowania całości objętości (wysokość kosztów ustala biblioteka wydająca)
 • Serwisy dostarczania dokumentów są generalnie odpłatne!


Dlaczego zamówienia są odpłatne mimo ograniczonego korzystania, wzgl. braku dostawy?

Ponieważ w ramach wypożyczania zewnętrznego wykonane zostały pewne prace. Opłaty wypożyczalni zewnętrznej rozumiane są zasadniczo jako koszty obsługi i zabezpieczające, ponieważ powstają one niezależnie od wyniku zamówienia.


Jak długo trwa wypożyczanie z zewnątrz?

Realizacja zamówienia zewnętrznego trwa ok. 2 tygodni. W przypadku szczególnie pilnych zamówień polecamy skorzystać z odpowiednich serwisów przesyłania dokumentów.


Jak złożyć zamówienie?

Jeżeli poszukiwany tytuł nie znajduje się w zbiorach, istnieje możliwość złożenia zamówienia w Internecie w systemie Web-OPAC.

Wskazówki dotyczące składania zamówienia: Aby umożliwić sprawną realizację zamówienia prosimy o jak najbardziej pełne i poprawne dane bibliograficzne. W celu uzupełnienia danych prosimy skorzystać z internetowych baz danych (jak np. Karlsruher Virtueller Katalog), wyszukiwarek internetowych (np. Google) wzgl. leksykonów bibliograficznych.

Prosimy przestrzegać następujących zasad:

 • Rozpisywać skróty
 • Nie używać skrótów własnych
 • Rozpisywać pełne imiona autorów
 • Każdorazowo należy dokonać zamówienia na poszczególne tytuły, wzgl. wydania
 • W przypadku tekstów z czasopism, należy koniecznie podać rok wydania

W przypadku, gdy nie możemy znaleźć poszukiwanego tytułu, należy podać miejsce cytatu, wzgl. źródła bibliograficznego. Prosimy osobno dostarczyć powyższe dane w dziale wypożyczalni zewnętrznej.


Dlaczego nie można wybrać samodzielnie biblioteki dostarczającej?

Ponieważ wypożyczalnie zewnętrzne oznaczają dla każdej uczestniczącej biblioteki koszty oraz nakłady własnej pracy i dlatego dąży się do wyważonych relacji pomiędzy uczestniczącymi bibliotekami. Z tego powodu biblioteka dostarczająca wybierana jest na podstawie ustalonych kryteriów.


Na co należy zwrócić uwagę przy korzystaniu z pozycji wypożyczonych z zewnątrz?

Termin wypożyczenia ustala dana biblioteka, z reguły wynosi on 4 tygodnie.
Okres wypożyczenia rozpoczyna się od momentu dyspozycyjności danej pozycji, a nie od momentu jego odebrania.
Istnieje możliwość jednorazowego przedłużenia okresu wypożyczenia o kolejne 4 tygodnie.
Wniosek o przedłużenie terminu wypożyczenia prosimy złożyć przed upływem regularnego okresu wypożyczenia.
W przypadku przekroczenia terminu oddania, naliczane są opłaty za zwłokę.
Prosimy pozostawić załączoną w książce białą zakładkę do momentu jej zwrotu.
W ramach porządku wypożyczania biblioteka przekazująca może określić pewne zasady korzystania w naszej bibliotece, jak np. skrócony okres wypożyczenia, korzystanie wyłącznie w czytelni, zakaz kopiowania itp. Bezwzględnie należy przestrzegać powyższych ograniczeń w korzystaniu.


Kiedy można skorzystać z międzynarodowej wypożyczalni zewnętrznej?

Jeżeli nie możemy zrealizować Państwa zamówienia zewnętrznego w żadnej z niemieckich bibliotek, można skorzystać z międzynarodowego zamówienia zewnętrznego. Warunkiem takiego zamówienia jest bibliograficzne potwierdzenie poszukiwanego tytułu.

Międzynarodowe zamówienie zewnętrzne jest odpłatne. Koszty i terminy wypożyczenia uzależnione są od danej biblioteki.