Banner Viadrina

Wskazówki korzystania z elektronicznej biblioteki czasopism (EZB)

Informacje ogólne

Elektroniczna biblioteka czasopism jest projektem biblioteki uniwersyteckiej w Regensburgu, w którym obok innych licznych bibliotek niemieckich uczestniczy biblioteka uniwersytecka we Frankfurcie nad Odrą.

Do zbiorów EZB wprowadzane są tylko te czasopisma naukowe, których artykuły w całości są dostępne w Internecie. System nie obejmuje czasopism popularnonaukowych lub oferujących jedynie spisy treści lub streszczenia.

Dalsze informacje znajdują się pod adresem: http://ezb.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml

Funkcje

Tytuły zawarte w elektronicznej bibliotece czasopism można wyszukiwać poprzez:

  • Zakładkę dziedzin naukowych
  • Wyszukiwarkę hasłową

Zasady oznaczeń czasopism:

grün, frei verfügbar ©Bildschirmkopie/Anja WosnikPełny tekst czasopisma jest ogólnie dostępny

gelb, campusweit verfügbar ©Bildschirmkopie/Anja WosnikBU we Frankfurcie nad Odrą posiada licencję danego czasopisma, pełny tekst jest dostępny tylko dla członków BU we Frankfurcie nad Odrą

rot, nicht verfügbar ©Bildschirmkopie/Anja WosnikBrak abonamentu czasopisma i dostępności pełnego tekstu. Z reguły dostępne są darmowe spisy treści oraz często streszczenia.

Dostęp / Uwarunkowania techniczne

Większość wydawnictw reguluje dostęp do odpłatnych pełnych tekstów czasopism poprzez sprawdzenie adresu IP wywołującego komputera. Wszystkie komputery podłączone do sieci uniwersytetu posiadają możliwość odczytu pełnych tekstów czasopism oznaczonych żółtym znaczkiem. W tym celu należy jedynie wybrać tytuł czasopisma.

Aby czytać i drukować pełne teksty większości czasopism, konieczne jest posiadanie zainstalowanego programu Adobe Acrobat Reader (download).

 

Prosimy przestrzegać warunków korzystania określonych przez wydawnictwa!