Banner Viadrina

Jak używać funkcji szukania?

WWW-Detail-Oelrichs-Sammlung-MYSQL-Anzeige

Widok na monitorze Biblioteki Oelrichsa z wyświetloną opcją zawierającą tytuł i maskę do wyszukiwania

Z pomocą maski można szukać konkretny obiekt również bezpośrednio wpisując tytuł lub autora. Proszę wpisać szukane pojęcie w odpowiednie pole i nacisnąć klawisz Rturn.

Kiedy pojawi się poszukiwana pozycja, można za pomocą sygnatury połączonej z linkiem przejść do odpowiedniej sali, w której znajduje się szukana książka. Jeżeli istnieje zdigitalizowana karta katalogowa do książki, to otworzy się ona w tym momencie.