Banner Viadrina

Virtuelle Rekonstruktion der früheren Universitätsbibliothek

Dalsze plany

Po zakończenia projektu zdigitalizowane pliki będą zarejestrowane i dostępne do wyszukiwania zarówno w OPAC-u Biblioteki Europejskiego Uniwersytetu Viadrina - w tym także w regionalnym systemie sieci bibliotek Landów Berlin-Brandenburg, tzw. KOBV - jak też w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Bezpośrednia możliwość dostępu do zdigitalizowanych plików w OPAC-u (za pomocą zintegrowanego z tytułem linku) umożliwia użytkownikowi internetu wygodne dojście do tych danych. Jednocześnie jest się połączonym z trójwymiarową symulacją budynku biblioteki.  Ponieważ rzeczywiście zdigitalizowane tomy stanowią około 30 % z 5000 tomów zachowanych we Wrocławiu, spacer po "wirtualnej bibliotece" może dać trzy możliwe wyniki.

 

a) Użytkownik wybiera w wirtualnej czytelni jedną ze digitalizowanych książek:  kliknięcie na grzbiet książki przywołuje dane – w tym przypadku otwarty zostaje plik zdigitalizowanej książki w formacie pdf. Spis treści umożliwia bezpośredni dostęp do konkretnych rozdziałów.

b) Użytkownik natrafia na jeden z tomów, które wprawdzie należą do tych zachowanych ale nie zostały jeszcze zdigitalizowane. Na monitorze pojawia się  okienko, które pokazuje zmniejszaną kopię strony tytułowej książki (bazując na zeskanowanej wcześniej karcie katalogowej) i informując tym samym o istnieniu tytułu w zbiorach biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Jednocześnie podana jest informacja o aktualnej sygnaturze  oraz bibliograficzne dane książki.

c) Użytkownik  trafia na tom, który się nie zachował. Ta grupa stanowi mimo wszystko prawie cztery piąte wcześniejszych zbiorów biblioteki. Przy przesuwaniu myszką po książkowych grzbietach pojawia się małe okienko z widocznym tytułem książki, a w polu szukania pojawiają się dalsze dane (autor, tytuł, miejsce wydania i rok, sygnatura). Informacje te znane są z zachowanych katalogów dawnej Biblioteki Viadrina.

 

Europejski Uniwersytet Viadrina i jego partner współpracujący przy projekcie - tzn. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu - troszczą się i odpowiadają za ciągły i długoterminowy dostęp do danych oraz za ich aktualizację.

Szczególnie istotna jest analiza intensywności sięgania przez użytkowników do tych danych jak również ich uwag i opinii na temat otrzymanych informacji. Dlatego też jesteśmy wdzięczni za każdą krytykę i propozycję poprawy naszej prezentacji. Jeżeli okaże się, że cyfrowa oferta została dobrze przyjęta, należałoby rozważyć opracowanie digitalne dalszych zachowanych tytułów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej. Do rozważenia jest także późniejsze pogłębienie formalnego opracowania digitalizatów. Możliwość przeszukiwania pełnych tekstów, które wynikałyby z optycznego rozpoznawania pisma, dawałoby dodatkową możliwość podwyższenia naukowej wartości użytkowej prezentacji.