Banner Viadrina

Kto to był Steinwehr i Oelrichs, osoby których imieniem nazwano dwie kolekcje specjalne?

Wolf Balthasar Adolf Steinwehr (1704-1771) pracował we Frankfurcie (n. Odrą) prawie 30 lat jako profesor filozofii, historii oraz nauk przyrodniczych i społecznych, a oprócz tego sprawował również urząd bibliotekarza uniwersyteckiego. Zapisał Uniwersytetowi swój majątek, który wynosił ponad 12.00 talarów. Dochody z tej sumy przeznaczone zostały na zakup literatury historycznej. Do roku 1800 zgromadzono około 5.000 książek.

 

Johann Karl Konrad Oelrichs (1722-1798) studiował we Frankfurcie (n. Odrą)  prawo i pracował później jako nauczyciel gimnazjalny w Szczecinie. Oelrichs zapisał w testamencie Uniwersytetowi we Frankfurcie (n. Odrą) najbardziej wartościową część swojego księgozbioru – Pomorską i Brandenburską Bibliotekę. Księgozbiór ten obejmował wszystko, co udało mu się w ciągu 50 lat gromadzenia zebrać, a co dotyczyło historii obu tych regionów. Zbiór ten zawierał m.in. drukowane jak też niedrukowane pisma, mapy, a także miedzioryty.  Liczba samych książek obejmowała ponad 2.000 pozycji.

 

Obie te kolekcje zostały - zgodnie z wolą fundatorów - ustawione w bibliotece oddzielnie, a zatem nie były włączone i przemieszne w regałach z pozostałymi książkami Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

 

 

 

Zur FAQ