Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

Program

bp2_grafik mit titel farbigSympozjum:

Bartoszewski Promemoria 2
Europa jako wspólna perspektywa. Niemcy, Polska i Ukraina w 2022/23 roku

14 listopada 2022

Miejsce
Logensaal
Uniwersytet Europejski Viadrina
ul. Logenstraße 11, Frankfurt (Oder)

oraz transmisja online:

Polska wersja:
Link: 
https://vimeo.com/event/2599365
Hasło: Lkr612
Niemiecka wersja:
Link: 
https://vimeo.com/event/2599349
Hasło: Lkr612

14:00-15:15

Otwarcie sympozjum
Prof. dr Eva Kocher, prezydentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
Prof. dr Anna Fidelus, prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Superintendent Frank Schürer-Behrmann, Europejskie Centrum Ekumeniczne we Frankfurcie nad Odrą
Karolina Fuhrmann, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Elżbieta Sobótka, Rada Fundacji Uniwersytetu Europejskiego Viadrina


Wykład inauguracyjny
„Europa jako wspólna perspektywa. Niemcy, Polska i Ukraina w 2022/23 roku”, dr Marek Prawda


Dr Marek Prawda: socjolog i dyplomata, były ambasador RP w Niemczech i Szwecji oraz stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej i urzędnik Komisji Europejskiej w Polsce.

15:15-15:30Przerwa
15:30-16:30Dyskusja 1: Europa jako wspólnota interesów

Prof. dr hab. dr h.c. Irena Lipowicz (moderacja): profesor prawa w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, główny obszar badań naukowych: prawo administracyjne, dr h.c. UNiwersytetu Osnabrück, była Rzecznik Praw Obywatelskich, laureat Nagrody Viadriny
Prof. dr hab. Aniela Dylus: profesor politologii w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, główne dziedziny badań etyka i polityka gospodarcza. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Etyków „Societas Ethica”.
Prof. dr hab. Gesine Schwan: profesor politologii i polityczka, przewodnicząca Humboldt-Viadrina Governance Platform, była prezydentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i koordynatorka RFN ds. współpracy granicznej i obywatelskiej z Polską.

16:30-16:45Przerwa
16:45-17:45Dyskusja 2: Europa jako wspólnota bezpieczeństwa

Prof. dr hab. Gangolf Hübinger (moderacja): Viadrina Senior Fellow w Viadrina Center B/Orders in Motion oraz profesor emeritus porównawczej historii kultury czasów nowożytnych w Uniwersytecie Europejskim Viadrina.
Prof. dr hab. Jarosław Jerzy Drozd: profesor w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, politolog i dyplomata, były konsul generalny RP w Petersburgu i Lwowie.
Dr Carolin Leutloff-Grandits: dyplomowana antropolożka kulturowa i społeczna. Członkini zespołu zarządzającego Viadrina Center B/Orders in Motion przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Ekspertka w zakresie przemian w Europie Zachodniej i Wschodniej.

17:45-18:00Przerwa
18:00-19:00Dyskusja 3: Europa jako wspólnota wartości

Dr Justus Werdin (moderacja): teolog i pastor ewangelicki, były referent ds. Europy Wschodniej i ekumenizmu transgranicznego Misji w Berlinie
Axel von Hoerschelmann: em. Radca Ministerialny, Przewodniczący Kuratorium Domu Spotkań w Gollwitz, Członek Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Promocji Nauki i Mediacji.
Rolf Nikel: Dyplomata w stanie spoczynku, wieloletni doradca niemieckiego MSZ zarówno w Kancelarii Federalnej, jak i za granicą (w Związku Radzieckim, Francji, Kenii, USA), ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce do 2020 roku.

19:00-19:10Przerwa
19:10-19:40Podsumowanie i perspektywa

Prof. ucz. dr hab. Natalia Kohtamäki: Profesor prawa w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, główny obszar badań naukowych: prawo europeskie i administracyjne, stypendystka renomowanych niemieckich instytucji finansujących naukę.

Moderacja sympozjum: dr Ilona Czechowska i dr Małgorzata Szajbel-Keck
Tłumaczenie: Wojciech Król i Grzegorz Załoga
Oprawa muzyczna: Ensemble Bizarre Berlin (Joanna Petryka-Wawrowska, Karol Borsuk und Bernd Goebel)

Logo_ukraine@viadrina_rgb ©Viadrina