Banner Viadrina

Fundacja im. Karla Dedeciusa

Workshop 2016

T.Rozewicz granat tlo ©©Adam Czernenko
Rozewicz_ksiazki_190 ©©Adam Czernenko
T.Rozewicz granat tlo ©©Adam Czernenko

Polsko-niemieckie warsztaty na temat „Przekład literacki w polsko-niemieckim dialogu kulturowym – T. Różewicz w tłumaczeniu na język niemiecki”

grudzień 2015 – czerwiec 2016
Partner: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Patronat: prof. dr Irena Lipowicz, Laureatka Nagrody Viadrina

Uczestnicy:

Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Poczdamski
Uniwersytet Humboldta w Berlinie
Uniwersytet im. Jana Gutenberga w Moguncji
Uniwersytet im. Jana Gutenberga – Germersheim
Centrum im. Aleksandra Bruecknera w Halle
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Od początku semestru letniego 2016 studenci jedenastu uniwersytetów w Niemczech i w Polsce pracowali nad przełożeniem na język niemiecki tekstów Tadeusza Różewicza, jednego z najważniejszych polskich poetów XX wieku. Na zakończenie projektu przedstawiciele uczestniczących w nim uniwersytetów zostaną zaproszeni na warsztaty do Frankfurtu nad Odrą i Słubic w celu przedstawienia i porównania wyników swoich prac. Wymiana spostrzeżeń umożliwi studentom wypracowanie kolejnych wniosków.

Warsztaty pomyślane zostały jako odmiana od codzienności studiów, gdyż to w głównej mierze dzięki nim studentkom i studentom stwarza się możliwość wyjazdu i udziału w dwunarodowym spotkaniu roboczym. Uczestnicy warsztatów z różnych uniwersytetów podzielą się nabytą w trakcie semestru fachową wiedzą z koleżankami i kolegami, dochodząc do nowych wniosków w wyniku współpracy. Międzykulturowy program ramowy, zwłaszcza seminarium aktorskie i dwunarodowe oprowadzanie po mieście, służyć natomiast będzie podniesieniu wrażliwości uczestników na specyfikę regionalną i kulturową. Spotkanie i rozmowa z laureatami Nagrody im. Karla Dedeciusa (niezwykle cenionego w kręgach tłumaczy wyróżnienia przyznawanego w dziedzinie przekładów literatury polskiej na język niemiecki i niemieckiej na język polski) pomoże natomiast przyszłym specjalistkom i specjalistom lepiej zrozumieć ich szczególną rolę pośredników i mediatorów w stosunkach między kulturami, pozwalając im w dalszym stopniu poszerzyć swoje kompetencje międzykulturowe. Kolejnym celem projektu jest utworzenie sieci najlepszych specjalistów wśród polskich germanistów i niemieckich polonistów poprzez selekcję i zaangażowanie w warsztaty szczególnie utalentowanych studentek i studentów z uczestniczących w projekcie uniwersytetów i organizację ich spotkań z uzdolnionymi, wykwalifikowanymi młodymi naukowcami z innych uczelni.

Regularnie organizowana konferencja na temat polsko-niemieckiego dialogu kulturowego we Frankfurcie nad Odrą mogłaby w przyszłości przerodzić się w stałą, cykliczną imprezę.

Przygotowanie do warsztatów

Spotkanie organizacyjne

W grudniu 2015 roku na dwudniowe spotkanie do Frankfurtu nad Odrą zaproszono 11 docentów z uniwersytetów uczestniczących w projekcie. Spotkanie to służyło omówieniu szczegółów współpracy uczelni oraz zaplanowaniu treści i przebiegu warsztatów już w trakcie semestru.

Seminarium przygotowawcze

Na wszystkich uczestniczących w projekcie uniwersytetach na przestrzeni jednego semestru odbędzie się seminarium na temat „Przekład literacki w polsko-niemieckim dialogu kulturowym – T. Różewicz w tłumaczeniu na język niemiecki”. Studentki i studenci omówią na nim życie i twórczość poety. Program seminarium przewiduje opracowanie następujących tematów:

  • Życie T. Różewicza w kontekście prywatnym i politycznym,
  • Literacka twórczość poety,
  • Tłumaczenie jego tekstów na język niemiecki – porównanie różnych przekładów,
  • Odbiór poezji Różewicza w Niemczech i zagranicą,
  • Korespondencja poety z tłumaczem jego dzieł.

W ramach seminarium uczestnicy sporządzą przekład wybranej korespondencji Różewicza z tłumaczem jego dzieł, Karlem Dedeciusem, z języka polskiego na niemiecki – listów tych jak dotąd bowiem nie przetłumaczono. Za wykonanie roboczej wersji przekładu odpowiadają polscy studenci, natomiast za korektę i przygotowanie wersji ostatecznej - niemieccy. Przetłumaczone listy uzupełnią na koniec semestru zasoby Archiwum Karla Dedeciusa. Wszystkie przekłady nosić będą imiona ich autorów. 

Warsztaty

Punkt kulminacyjny seminarium stanowić będzie warsztat na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Uczestnicy przedsięwzięcia zabiorą zdobyte doświadczenia oraz wyniki swoich prac na rodzime uczelnie, aby móc je następnie dalej rozwijać.

ProgramAbschlussbericht / Bildergalerie

 

FWPN_napis ©FWPN

Marion Dnhoff Stiftung_190px ©Marion Dönhoff Stiftung

RBS_cmyk_logo_190 ©RBS