Banner Viadrina

KARL DEDECIUS ARCHIV

Veröffentlichungen des Karl Dedecius Archivs

1. Wissenschaftliche Editionen des Dedecius-Archivs

  baner_oue_strona ©Inez Okulska

OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv / Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa, red. Bożena Chołuj, 1(2010), 302 s.

OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv / Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa, red. Bożena Chołuj, 2(2011), 317 s.

OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv / Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa, red. Bożena Chołuj, 3(2012), 300 s.

OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv / Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa, red. Bożena Chołuj, 4(2013), 300 s.

OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv / Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa, red. Bożena Chołuj, 5(2014), [In Bearb.].

Karl-Dedecius-Jahrbuch

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja, red. Krzysztof A. Kuczyński, 1(2008), 239 s.

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja, red. Krzysztof A. Kuczyński, 2(2009), 239 s.

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja, red. Krzysztof A. Kuczyński, 3(2010), 291 s.

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja, red. Krzysztof A. Kuczyński, 4(2011), 292 s.

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja, red. Krzysztof A. Kuczyński, 5(2012), 176 s.

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption, red. Krzysztof A. Kuczyński, 6(2013), 241 s.

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption, red. Krzysztof A. Kuczyński, 7(2014), 210 s.

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption, red. Krzysztof A. Kuczyński, 8(2015), 218 s.

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption, red. Krzysztof A. Kuczyński, 9(2016), [In Bearb.].

 

2. Publikationen der Mitarbeiter des Dedecius-Archivs

2.1. Einzelwerke, Serienstücktitel

Czechowska, Ilona: Dedecius, Karl: Nasz 20. Wiek. Red. Marta Skłodowaska, redaktionelle Zusammenarbeit: Ilona Czechowska, Magdalena Krajewska-Sochala, Agata Szymczak. Łódź, 2013. Muzeum Miasta Łodzi.

 

Kaźmierczak, Błażej: Dzieła Karla Dedeciusa. Wybór bibliograficzny adnotowany / Werke von Karl Dedecius. Annotierte Auswahlbibliographie, Wrocław, Dresden : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neisse Verlag, 2009. 127 s. (Scripta Caroli Dedecii; I).

"Niezatarte Świadectwo...". Życie i dzieło Henryka Bereski / "Das schwer verwischbare Zeugnis...". Leben und Werk von Henryk Bereska. Red. Błażej Kaźmierczak, Krzysztof A. Kuczyński. Słubice, Włocławek : Karl Dedecius Archiv, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, 2010. 279 s.

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption, zast. red. nacz. Błażej Kaźmierczak, 6(2013), 241 s.

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption, zast. red. nacz. Błażej Kaźmierczak, 7(2014), 210 s.

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption, zast. red. nacz. Błażej Kaźmierczak, 8(2015), 218 s.

 

Wielki słownik polsko-niemiecki. Red. [m.in.] Andreas Volk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

 

2.2. Digitale Bücher

Kaźmierczak, Błażej: Prace o Karlu Dedeciusie. Wybór bibliograficzny adnotowany / Werke über Karl Dedecius. Annotierte Auswahlbibliographie. Frankfurt (Oder) : Stiftung Europa-Universität Viadrina [In Bearb.].

 

2.3. Artikel

Czechowska, Ilona: Adam Mickiewicz w tłumaczeniu Dedeciusa na język niemiecki. W: Topos 3 (2013), s. 53-60.

Czechowska, Ilona: Von der Entwicklung einer Übersetzung am Beispiel von Mickiwiczs Totenfeier. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption 6 (2013), s. 123-132.

Czechowska, Ilona: Das Problem der Melodie und des Rhythmus in der Übersetzung von Mickiewiczs „Totenfeier“. W: Akten des 12. Internationalen Germanistenkongresses. Warschau 2010. Vielfalt und Einheit der Germanistik weltweit. Red. Franciszek Grucza. Frankfurt, 2013. Peter Lang, S. 333-338.

Czechowska, Ilona: Veränderungen sprachlicher Bilder im Übersetzungsprozess Bildes am Beispiel der Dichtung von Tadeusz Różewicz. In: Studia Translatorica. Bd. 4. Kompetenzen des Translators. Red.: Iwona Bartoszewicz, Anna Małgorzewicz. Wrocław/Dresden, 2013: ATUT/Neisse Verlag.

Czechowska, Ilona: Das Wort und die Wortwörtlichkeit in der Übersetzungswissenschaft. In: Linguistische Treffen in Wrocław. Hrsg. v. Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk i Artur Tworek. Wrocław 2013. Atut. S. 65-72.

Czechowska, Ilona: Biblioteka polska – kanon literatury polskiej według Dedeciusa. W: Rocznik Karla Dedeciusa. T. 7. Red. Krzysztof K. Kuczyński. Łódź, 2014: Uniwersytet Łódzki.

Czechowska, Ilona: Karl Dedecius‘ Übersetzerwerkstatt. In: Literatur als Mittlerin über Grenzen hinweg. Referate der im Generalkonsulat der Republik Polen in München am 26. April 2012 stattgefundenen Tagung aus Anlass des 90. Geburtstages von Karl Dedecius. Hrsg. v. Nina Kozlowski. Rapperswil 2014. Adam Kardinal Kozlowiecki SJ Museum in Huta Komorowska / Polenmuseum in Rapperswil.

Czechowska, Ilona: Ich konnte miterleben, wie intensiv dieser Gedankenaustausch war – Interview mit Manfred Mack, einem Mitarbeiter des Deutschen Polen-Institutes in Darmstadt. W: Rocznik Karla Dedeciusa. T. 8. Red. Krzysztof K. Kuczyński. Łódź, 2015: Uniwersytet Łódzki.

Czechowska, Ilona: Karl Dedecius i inni tłumacze. In: OderÜbersetzen (in Druck).

 

Hager, Margarete, Kleinsorge, Toralf: Das Karl Dedecius Archiv an der Europa-Universiät Viadrina im Collegium Polonicum /Archiwum Karla Dedeciusa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina w Collegium Polonicum. Seria wydawnicza Collegium Polonicum, 2002.

Hager, Margarete: Ein Archiv entsteht /Archiwum powstaje. dto. nr 35, S.19.

Hager, Margarete: Das Karl Dedecius Archiv – Ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft. In: Der Archivar. Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen 57. 3 (2004), S. 231-234.

 

Bielecka, Beata/Kaźmierczak, Błażej: To jest przygoda. Mówi Błażej Kaźmierczak, szef Archiwum Karla Dedeciusa w słubickim Collegium Polonicum. W: Gazeta Lubuska z 3.2.2006, s. 7e.

Kaźmierczak, Błażej: Spuścizna po Henryku Beresce w Collegium Polonicum w Słubicach. W: Henryk Bereska. Poeta, tłumacz, popularyzator literatury polskiej na język niemiecki / Red. Grażyna B. Szewczyk. Katowice : Biblioteka Śląska, 2006, s. 55-60, 72. Fot.

- Artykuł do pokonferencyjnej pracy zbiorowej z konferencji Henryk Bereska. Poeta, tłumacz, popularyzator literatury polskiej na język niemiecki, Katowice 16.05.2006 -.

Kaźmierczak, Błażej: Henryk Bereska. Niezatarte świadectwo. W: Twórczość 9/2006, s. 106-107.

Kaźmierczak, Błażej: Das Karl-Dedecius-Archiv und der Henryk-Bereska-Nachlass. In: Grenzerfahrungen literarischer Übersetzung / Hrsg. v. Bożena Chołuj, Ulrich Räther. Berlin : Logos Verlag, 2007, S.13-17.

- Artykuł do pokonferencyjnej pracy zbiorowej z konferencji Internationale Konferenz. Grenzerfahrung Literarischer Übersetzung am Collegium Polonicum in Słubice, 24.06-26.06.2004. -

Kaźmierczak, Błażej: Tłumacz i jego dzieło widziani w zwierciadle dokumentu. W: Orbis Linguarum. Festgabe für Prof. Dr. Hubert Unverricht zum achtzigsten Geburtstag 32 (2007), s. 423-425.

Kaźmierczak, Błażej: Archiwum Karla Dedeciusa. Dziedzictwo złożone w pół drogi między Łodzią a Frankfurtem nad Menem. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja 1 (2008), s. 189-195.

Kaźmierczak, Błażej: Tłumacz i jego dzieło widziani w zwierciadle dokumentu. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja 1 (2008), s. 219-222.

Kaźmierczak, Błażej: Spuścizna po Henryku Beresce. Kilka uwag nad polskimi i niemieckimi zasadami opracowywania archiwów osobistych. W: Biblioteka [Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej UAM]12 (2008), s. 85-89.

Kaźmierczak, Błażej: Werke von Karl Dedecius – Auswahlbibliographie / Literatura prymarna Karla Dedeciusa –  wybór bibliograficzny. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja 2 (2009), s. 159-240.

Kaźmierczak, Błażej: Architekt i jego most widziany od wschodu czyli Rzecz o Karlu Dedeciusie. In: Dzieła Karla Dedeciusa. Wybór bibliograficzny adnotowany / Werke von Karl Dedecius. Annotierte Auswahlbibliographie / Błażej Kaźmierczak. Wrocław, Dresden : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neisse Verlag, 2009, S. 7-28. (Scripta Caroli Dedecii; I).

Kaźmierczak, Błażej: Laury dla Mędrca z Darmsztadu. Uroczystość wręczenia Nagrody Polsko-Niemieckiej dn. 18 grudnia 2009 r. w Berlinie. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja 3 (2010), s. 275-280.

Kaźmierczak, Błażej: Polacy, Niemcy..., Dedecius. Postać i twórczość Karla Dedeciusa prezentowane w ramach ekspozycji "Polacy i Niemcy. Otchłań i nadzieja", 27.05-06.09.2009 r., Niemieckie Muzeum Historyczne w Berlinie. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja 3 (2010), s. 281-285.

Kaźmierczak, Błażej: Henryk Bereska i Eugeniusz Wachowiak. Śląsko-poznańska przyjaźń w świetle dokumentów. W: OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv / Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa 1 (2010), s. 225-239.

Kaźmierczak, Błażej, Kuczyński, Krzysztof A.: Wstęp. In: "Niezatarte Świadectwo...". Życie i dzieło Henryka Bereski / "Das schwer verwischbare Zeugnis...". Leben und Werk von Henryk Bereska. Hrsg. v. Błażej Kaźmierczak u. Krzysztof A. Kuczyński. Słubice, Włocławek : Karl Dedecius Archiv, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, 2010, S. 9-13.

Kaźmierczak, Błażej: Spuścizna po Henryku Beresce. Przyczynek do refleksji nad polskimi i niemieckimi zasadami opracowywania archiwów osobistych. In: "Niezatarte Świadectwo...". Życie i dzieło Henryka Bereski / "Das schwer verwischbare Zeugnis...". Leben und Werk von Henryk Bereska. Hrsg. v. Błażej Kaźmierczak u. Krzysztof A. Kuczyński. Słubice, Włocławek : Karl Dedecius Archiv, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, 2010, S. 169-187.

Kaźmierczak, Błażej: Architekt i jego most widziany od wschodu czyli Rzecz o Karlu Dedeciusie. W: Orbis Linguarum 36 (2010), s. 383-400.

Grocholiński, Anton/Kaźmierczak, Błażej: "W pół drogi między Łodzią a Frankfurtem nad Menem...". Rozmowa z mgr. Błażejem Kaźmierczakiem, kierownikiem Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach. W: Wiadomości Uczelnielniane [Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku] 3-4 (23-24)(2010), s. 13-14.

Grocholiński, Antoni/Kaźmierczak, Błażej: "W pół drogi między Łodzią a Frankfurtem nad Menem...". Rozmowa z mgr Błażejem Kaźmierczakiem, kierownikiem Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach. W: Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde 46 (2010), s. 253-263.

Kaźmierczak, Błażej: Odczyty i wystawy organizowane przez Deutsches Polen-Institut w latach 1979-1985. Rekonstrukcja zdarzeń na podstawie Archiwum Osobistego Karla Dedeciusa. Próba rekonesansu. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja 4 (2011), s. 251-268.

Kaźmierczak, Błażej, Kuczyński, Krzysztof A.: Wystawa "Karl Dedecius i Łódź". Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum, Słubice 17 czerwca 2010. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja 4 (2011), s. 289-292.

Kaźmierczak, Błażej: Karl Dedecius w pracach łódzkich niemcoznawców. W: Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego 3/4 (2011), s. 25-26.

- Rec.: Kuczyński, Krzysztof A.: Karl Dedecius. Szkice z życia i twórczości, Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2011. 373 s. Pół wieku tłumaczenia. Rozmowy z Karlem Dedeciusem 1959-2009. Red. Ernest Kuczyński i Krzysztof A. Kuczyński. Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2011. 224 s. -

Kaźmierczak, Błażej: Collegium Polonicum w hołdzie mistrzowi przekładu. Jubileusz 90. urodzin Karla Dedeciusa. W: Pegaz Lubuski 3 (46) (2011), s. 5-6.

Kaźmierczak, Błażej: Spuścizna po Henryku Beresce. Przyczynek do refleksji nad polskimi i niemieckimi zasadami opracowywania archiwów osobistych. W: Spuścizny w zbiorach poznańskich archiwów i bibliotek. Red. Hanna Krajewska, Józef Malinowski, Jarosław Matysiak. Poznań : Polska Akademia Nauk, 2011, s. 33-52.

Kaźmierczak, Błażej:  [Rec.]. W: Orbis Linguarum 37 (2011), s. 541-545.

- Rec.: Kuczyński, Krzysztof A.: Karl Dedecius. Szkice z życia i twórczości, Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2011. 373 s. Pół wieku tłumaczenia. Rozmowy z Karlem Dedeciusem 1959-2009. Red. Ernest Kuczyński i Krzysztof A. Kuczyński. Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2011. 224 s. -

Kaźmierczak, Błażej: Podróże studyjne polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej do RFN w latach 1981–1985. Próba rekonstrukcji na podstawie Archiwum Osobistego Karla Dedeciusa. W: OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv / Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa 2 (2011), s. 246-257.

Kaźmierczak, Błażej: W hołdzie mistrzowi przekładu. Jubileusz Karla Dedeciusa. Darmstadt – Słubice – Frankfurt/O. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja 5 (2012), s. 31-39.

Kaźmierczak, Błażej: Mistrz przekładu po trzykroć uczczony [Uroczystości poświęcone Karlowi Dedeciusowi, Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum, Słubice 24.05-14.06.2012 r.]. W: Życie Uniwersyteckie [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza] 7/8/2012, s. 17.

Kaźmierczak, Błażej/Lemmen, Daniel J.: Kleines Jubiläum im Dedecius-Archiv: Neuester Band des Karl-Dedecius-Jahrbuches vorgestellt [Die Karl Dedecius gewidmeten Veranstaltungen, Karl Dedecius Archiv, 24. Mai – 14. Juni 2012]. In: Union [Europa-Universität Viadrina] 62 (2012), S. 32.

Kaźmierczak, Błażej/Lemmen, Daniel J.: Den Brückenbauer gleich doppelt kennenlernen – zwei Ausstellungen des Karl Dedecius Archivs [Die Karl Dedecius gewidmeten Veranstaltungen, Karl Dedecius Archiv, 24. Mai – 14. Juni 2012]. In: Union [Europa-Universität Viadrina] 62 (2012), S. 33.

Kaźmierczak, Błażej: Pomiędzy rebus sic stantibus a pacta sunt servanda czyli Bilateralne stosunki polityczne PRL – RFN w latach 1970-1985. Szkic do zagadnienia. W: Niemcy – Austria – Szwajcaria. Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego 5 (2012), s. 135-154.

Kaźmierczak, Błażej: Szkice do wybranych zagadnień niemieckiego polskoznawstwa i polskiego niemcoznawstwa z lat 1919-1985. Próba rekonesansu. Cz. 1. W: Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde 50 (2012), s. 175-198.

Grocholiński, Antoni/Kaźmierczak, Błażej: "Auf halber Strecke zwischen Łódź und Frankfurt am Main …". Błażej Kaźmierczak, Leiter des Karl Dedecius Archivs am Collegium Polonicum in Słubice, im Gespräch mit Antoni Grocholiński. Dorothee Hanke (Übers.). In: Silesia Nova. Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte 3/2012, S. 25-37.

Kaźmierczak, Błażej: „Weder Exil-Solidarnosc noch Filiale Warschaus”? czyli Wokół atmosfery w Polsce i w kołach emigracyjnych wobec powstania Deutsches Polen-Institut (1979-1985). Próba rekonesansu na podstawie Archiwum Osobistego Karla Dedeciusa. W: Między historią a literaturą. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Krzysztofowi Antoniemu Kuczyńskiemu. Red. Joanna Ciesielska-Klikowska i Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska. Łódź : Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, s. 421-439.

Kaźmierczak, Błażej/Lemmen, Daniel J.: Dedecius weiterhin präsent. Dreifache Ehrung für den Übersetzer im Karl Dedecius Archiv. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption 6 (2013), s. 103-106.

Kaźmierczak, Błażej: Szkice do wybranych zagadnień niemieckiego polskoznawstwa i polskiego niemcoznawstwa z lat 1919-1985. Próba rekonesansu. Cz. 2. W: Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde 51 (2013), s. 159-183.

Kaźmierczak, Błażej: Badacz na łączach. Archiwum Karla Dedeciusa w projekcie Europeana. W: OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv / Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa 3 (2012), s. 247-249.

Kaźmierczak, Błażej: Artificem commendat opus czyli Zespoły akt Rolfa Fiegutha i Eugeniusza Wachowiaka w Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach. W: OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv / Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa 4 (2013), s. 188-194.

Kaźmierczak, Błażej: Dedecius na Viadrinie i w Słubicach (Uroczystości z okazji powołania Fundacji Karla Dedeciusa, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 28.11.2013 r.). W: Pegaz Lubuski 4 (55) 2013.

Kaźmierczak, Błażej/Lemmen, Daniel J.: „Klopfenden Herzens zu Ihren treuen Händen”. Zur Eröffnung der Stiftung Karl Dedecius-Literaturarchiv. Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), 28. november 2013. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption 7 (2014), s. 39-64.

Dedecius, Karl/Każmierczak, Błażej: „Nie interesowałem się poglądami politycznymi autorów…”. Mówi prof. dr h.c. mult. Karl Dedecius, założyciel i wieloletni dyrektor Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. Rozmawiał Błażej Kaźmierczak. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption 7 (2014),s. 161-169.

Czechowska, Ilona/Kaźmierczak, Błażej:Uroczystość wręczenia Nagrody im. Karla Dedeciusa, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 24 maja 2013 r. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption 7 (2014), s. 171-184.

Kaźmierczak, Błażej: Rara avis Karl Dedecius. Materiały z archiwum osobistego tłumacza dostępne za pośrednictwem sieci internetowej w ramach programu Europeana. W: Orbis Linguarum 40 (2014), s. 321-328.

Kaźmierczak, Błażej/Myślecka, Justyna: „Praca organiczna zawsze przynosi najlepsze skutki...". Błażej Kaźmierczak, kierownik Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach, w rozmowie z Justyną Myślecką. W: Orbis Linguarum 40 (2014), s. 417-425.

Kaźmierczak, Błażej/Kuczyński, Krzysztof A.: Wystawa „Karl Dedecius i Łódź". Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum. Słubice, 17 czerwca 2010 r. W: Pogmatwane drogi. Polsko-niemieckie studia o literaturze i kulturze XX wieku. Krzysztof A. Kuczyski. Włocławek : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, 2015, s. 486-500.

Kaźmierczak, Błażej: „Weder Exil-Solidarność noch Filiale Warschaus”? czyli Wokół atmosfery w Polsce i w kołach emigracyjnych wobec powstania Deutsches Polen-Institut (1979-1985). Próba rekonesansu na podstawie Archiwum Osobistego Karla Dedeciusa. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption 8 (2015), s. 127-144.

Kaźmierczak, Błażej/Myślecka, Justyna: „Praca organiczna zawsze przynosi najlepsze skutki...". Błażej Kaźmierczak, kierownik Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach, w rozmowie z Justyną Myślecką. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption 8 (2015), s. 159-170.

 

Potaszkiewicz, Marta: „Tłumacz to, co oryginalne...". Wystawa „Karl Dedecius i inni tłumacze literaccy" w Collegium Polonicum w Słubicach. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption 8 (2015), s. 185-201.


Świerszcz, Agnieszka: Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach. Wiadomości Uniwersyteckie UWM, nr 7/2002.

Świerszcz, Agnieszka: Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach. W: Życie Uniwersiteckie, 10/2002, str. 12 - 13.


UNI on, czasopismo Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, nr 23, sierpień 1999, S.1 -2.

 

2.4. Tłumaczenia

Fertacz, Magda: Trash Story (Theaterstück). Andreas Volk (Übers.). Szenische Lesung, Gorki Theater Berlin 2009.

Mazur, Zbigniew: Die Deutschen als Täter und Opfer. Andreas Volk (Übers.). In: Geschichte und Erinnerung. Zwangsaussiedlung und Flucht 1939-1945-1949. Hrsg. v. Maria Rutkowska u. Hubert Orłowski.  Instyut Zachodni : Poznań 2009, s. 27-43. (IZ Policy Papers; 1).

Romanowski, Andrzej: Die armen Polen sehen sich an [Biedni Polacy patrzą na siebie]. Andreas Volk (Übers.). In: Der Nachbar als Fremde. Polnische Texte zur jüdischen Präsenz, seit 1800 / François Guesnet.  Suhrkamp Verlag : Frankfurt a.M. 2009.

Wilkanowicz, Stefan: Antisemitismus, Patriotismus, Christentum [Antysemityzm, Patriotyzm, Chrześcijaństwo]. Andreas Volk (Übers.). In: Der Nachbar als Fremde. Polnische Texte zur jüdischen Präsenz, seit 1800 / François Guesnet. Suhrkamp Verlag : Frankfurt a.M. 2009.

Tulli, Magdalena: Die Mauern in unseren Herzen [Mur w naszych sercach]. Andreas Volk (Übers.). 2009.

Chutnik, Sylwia: Alternative Geschichte [Historia alternatywna]. Andreas Volk (Übers.). 2009.

Bieliński, Mariusz: Jenseits [Nad] (Theaterstück). Andreas Volk (Übers.). Szenische Lesung, Gorki Theater Berlin. Berlin 2009.

Warlikowski, Krzysztof: (A)pollonia (Theaterstück). Andreas Volk (Übers.). Museusmquartier, Wiener Festwochen, Juni 2009; Theater Hebbel am Ufer Berlin 2010.

Sieniewicz, Mariusz: Die Stadt der Gläsernen Elefanten [Miasto Szklanych Słoni] (Auszug). Andreas Volk (Übers.). 2010.

Sikorska-Miszczuk, Małgorzata: Der Koffer [Walizka] (Theaterstück). Andreas Volk (Übers.). 2010.

Wojtyła, Konrad: Der Anfang vom Ende [Początek końca], Kondukt [Kondukt], Es hat geklappt [Wyszło] (Gedichte). Andreas Volk (Übers.). Pro Libris 2/3(2010), s. 18.

Sikorska-Miszczuk, Małgorzata: Rad ab [Szajba] (Theaterstück). Andreas Volk (Übers.). Szenische Lesung, Gorki Theater 2010.

Sikorska-Miszczuk, Małgorzata: Das Ende der Welt [Koniec Świata]. Andreas Volk (Übers.). Szenische Lesung, Gorki Theater, Theater Magdeburg 2010.

Pałyga, Artur: Der letzte Vater seiner Art [Ostatni taki ojciec] (Theaterstück). Andreas Volk (Übers.). Theaterbiennale „Neue Stücke aus Europa 2010“ Wiesbaden 2010.