Banner Viadrina

Czy można znaleźć książki na jakiś temat bezpośrednio na półce

Książki ustawione były w ówczesnej bibliotece według pewnej określonej systematyki, tzn. uporządkowane były na regale według działów i tematów z różnych dyscyplin wiedzy utworzonych zgodnie z ówczesnymi zasadami naukowymi. Ponieważ uporządkowanie książek w naszej wirtualnej bibliotece odpowiada oryginalnemu ustawieniu książek w dawnej Bibliotece Viadriny, również ówczesna systematyka jest do odnalezienia w tym wirtualnym świecie. Niestety, z wielu powodów nie było możliwe takie opisanie regałów, aby wędrując po wirtualnych pomieszczeniach można było natychmiast rozpoznać poszczególne działy tematyczne. Ten brak będziemy się starali uzupełnić przy późniejszej aktualizacji.

 

 

 

 

Zur FAQ