Banner Viadrina

Na jakiej podstawie można dzisiaj jeszcze powiedzieć, w którym miejscu na regale stała dana książka?

Odpowiedź na to pytanie możliwa jest dzięki zachowanej informacji o dawnej sygnaturze. Była ona znakiem topograficznym i określała dokładnie miejsce książki na półce w regale.  I tak np. sygnatura C.IV.25 Th. określała miejsce tomu znajdującego się w sali teologicznej, w czwartym rzędzie regałów, w regale oznaczonym literą C, ustawiona w rzędzie na 25-tym miejscu. Według tego schematu można z pomocą sygnatur odtworzyć w wirtualnej bibliotece miejsce każdej książki, podobnie jak stała ona w rzeczywistości.

 

Brzmi to wprawdzie prosto, jednak w trakcie pracy nad realizacją tej części projektu wyłoniły się także trudności. I tak np. bibliotekarz Carl Renatus Hausen pod koniec XVIII wieku przy nowym ustawieniu książek równocześnie nadał im nowe sygnatury. Wprawdzie objaśnić je można według tego samego schematu co poprzednie, jednakże w swojej pracy przestawił on i osygnował na nowo około połowę zbioru. Przy opracowaniu tej części trzeba było uważać, aby nie pomieszać starych i nowych sygnatur i zagwarantować jednoznaczne przyporządkowanie każdej książki do odpowiedniego miejsca w regale. 

 

 

 

Zur FAQ