Banner Viadrina

Dlaczego w wirtualnym modelu budynku biblioteki znajduje się tak wiele pustych przestrzeni?

Gebäude der Universität Frankfurt (Oder) - historische Ansicht ©Stadtarchiv Frankfurt (Oder)

Budynek Uniwersytetu - widok historyczny.
Fotografia
Archiwum Miejskie we Frankfurcie (n. Odrą)

Ahnengalerie ©Lunatic

Pomieszczenie na parterze budynku biblioteki - prezentacja wirtualna.

 

W tzw.  „Dużym Budynku Collegium" umieszczona była nie tylko biblioteka, znajdowały się tu także inne pomieszczenia służące Uniwersytetowi, np. sale wykładowe. Ponieważ w ramach projektu nie było możliwe całkowite odtworzenie "życia wewnętrznego" budynku, ograniczono się przy opracowywaniu modelu wirtualnego tylko do pomieszczeń bibliotecznych, resztę pozostawiając jako puste przestrzenie. W pomieszczeniach tych zobaczyć można częściowo napisy na podłodze. W takim przypadku chodzi o opisy na planie budynku, na podstawie którego Duży Budynek Collegium był rekonstruowany.  W ten sposób podkreślony został fakt, że wirtualna rekonstrukcja budynku oparta jest o rzeczywiste dokumenty historyczne.

 

Interesujące jest, iż w pomieszczeniu na parterze umieszczona została jakby Galeria Przodków. Znajdują sie tu obrazy kilku osób, które przyczyniły się znacząco do powstania także tego wirtualnego modelu biblioteki: prezydent  Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, pani prof. dr Gesine Schwan - „duchowy ojciec“ projektu, pan prof. dr Ulrich Knefelkamp, oraz dyrektorzy obu uczestniczących w projekcie bibliotek – pani mgr inż. Grażyna Piotrowicz, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, oraz pan dr Hans-Gerd Happel, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Frankfurcie (n. Odrą).

 

 

Zur FAQ