Banner Viadrina

Czy wirtualna Biblioteka jest naukowo autentyczna?

Model komputerowy jest zawsze uproszczeniem rzeczywistości i nie może jej nigdy zastąpić. W najlepszym wypadku może on nas tylko przybliżać do istotnych historycznych faktów. Wiele szczegółów rekonstrukcji nie da się jednoznacznie odtworzyć ani powiedzieć, jak one rzeczywiście wyglądały i gdzie sie znajdowały:

dokładne ustawienie regałów w pomieszczeniach, ich wysokość i ukształtowanie, kolor grzbietów książek, szczegóły wyposażenia budynku, i.t.d. – często wszystkie te detale nie są w 100 procentach możliwe do odtworzenia w wersji podobnej do oryginału. Przy takiej pracy ze względu na stan źródeł istnieje wiele nieścisłości. Zatem wirtualna rekonstrukcja jest często wyobrażeniem, jak to mogło wyglądać w rzeczywistości, ale niekoniecznie wyglądać tak musiało.  Należy podkreślić, że opracowany tu wirtualny model dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej we Frankfurcie (n. Odrą) oparty jest ściśle na źródłach historycznych, jakie tylko były dostępne.  Nie chodzi zatem tutaj o jakiś produkt fantazji à la Second Life, ale o naukową próbę historycznej rekonstrukcji.

 

 

Zur FAQ