Banner Viadrina

Wprowadzenie do użytkowania biblioteki

Adresaci szkolenia: Użytkownicy biblioteki bez doświadczenia w pracy biblioteczenej i bez wystarczającej znajomości języka niemieckiego (przede wszystkim studenci rozpoczynający studia, studenci z innych uniwersytetów).

Treści szkolenia: Uczestnicy szkolenia zapoznają się z pomieszczeniami i usługami biblioteki uniwersyteckiej. Poznają czytelnię, zbiór podręczników, warunki wypożyczania, zasady posługiwania się kartą biblioteczną, strukturę sygnatur, sposób odnajdywania książek na półce. Ponadto zapoznają się z funkcjami, jakie oferuje katalog internetowy biblioteki (OPAC): zamawianie mediów, przedłużanie, zmiana kodu dostępu do konta i podstawowe strategie przeszukiwania katalogu biblioteczengo. Szkolenie szczególnie polecamy wszystkim studentom pierwszego roku, którzy chcieliby zapoznać się z ofertą biblioteki uniwersyteckiej.

Terminy: obecnie brak terminów

     

Miejsce: Sala szkoleniowa w piwnicy biblioteki uniwersyteckiej (wejście w czytelni)