Banner Viadrina

ARCHIWUM IM. KARLA DEDECIUSA

Wystawa i wieczór poezji

11 listopada 2003 roku, o godzinie 17, przed Salą Senacką w budynku głównym Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zostanie otwarta wystawa p.t. "Karl Dedecius - Moja Rosja"

 

Zaprezentowany będzie zbiór dokumentów, dotyczących literatury rosyjskiej XX wieku i pochodzących z prywatnego archiwum Karla Dedeciusa, m.in.: korespondencja Lili Brik w związku z publikacją listów Majakowskiego do niej, oraz listy innych poetów: Borisa Pasternaka, Gennadija Ajgiego, Iosifa Brodskiego. Wystawione będą także manuskrypty utworów i ich tłumaczen. Obszerny zbiór fotografii, ksiązek z dedykacjami i pierwszych wydań tomików poezji stanowi osobną część wystawy.

 

Informacje biograficzne i komentarz historycznoliteracki towarzyszący prezentacji pochodzą spod pióra Karla Dedeciusa.

 

O 17.30, w sali 110 w budynku glównym Uniwersytetu odbędzie się wieczór poezji rosyjskiej. Utwory Jesenina, Majakowskiego, Brodskiego i Ajgiego w oryginale i w języku niemieckim przeczytają: Susanne Thier i Igor Panassjuk.

 

Serdecznie zapraszamy!